Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Kulturološki sadržaji u nastavnom procesu španjolskog kao stranog jezika – analiza didaktičkih materijala za španjolski kao strani jezik

Downloads

Downloads per month over past year

Mrvić, Sanja. (2013). Kulturološki sadržaji u nastavnom procesu španjolskog kao stranog jezika – analiza didaktičkih materijala za španjolski kao strani jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

[img] PDF (Español) - Registered users only
Download (683kB) | Request a copy

Abstract

U ovome radu govorit će se o pojmovima kulture, hispanske kulture i interkulturalnosti. Prikazat će se dijelovi Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike (ZEROJ) i Kurikula Instituta Cervantes povezanih s kulturološkim sadržajima i interkulturalnosti. Praktični dio rada sadržavat će kulturološke sadržaje četiriju udžbenika za španjolski jezik za razinu B1 po ZEROJ-u: Prisma progresa, ECO B1, Aula internacional 3 i Nuevo ELE intermedio.1 Ti će se sadržaji međusobno usporediti i pokušat će se utvrditi prate li oni prijedloge Kurikula Instituta Cervantes. Na kraju rada prikazat će se istraživanje o kulturološkim sadržajima u nastavi španjolskog jezika u koje je uključeno osam profesorica španjolskoga jezika koje poučavaju u raznim školama stranih jezika. Pojam kulture često se spominje u nastavnoj literaturi u vrlo različitim kontekstima. U ovom će se radu taj pojam prikazati uglavnom kroz antropološke definicije jer su one najbliže učenju i poučavanju kulture u nastavi španjolskoga jezika. Zanimljivo je što pri učenju hispanske kulture nije riječ o samo jednoj kulturi, nego o više njih. Stoga će jedno poglavlje u ovome radu biti posvećeno hispanskim kulturama te će biti prikazano kako su različite hispanske kulture obrađene u udžbenicima španjolskog jezika te na koji su način one predstavljene učenicima. Potrebno je objasniti razliku između kulture i civilizacije. Kultura, općenito govoreći, podrazumijeva znanja, ideje, način života, umjetnost, religiju, običaje, itd. Odnosi se na sve ono što je ljudskom biću preneseno i ono što nauči kao društveno biće. Civilizacija označava stanje jednog naroda, to jest, određen povijesni razvitak i prvenstveno ukazuje na materijalne i tehničke aspekte. Treći koncept, onaj interkulturalnosti podrazumijeva proces komunikacije i interakcije između osoba gdje nijedna kulturna grupa nije podređena ili nadređena onoj drugoj. U interkulturalnim odnosima do izražaja dolaze integracija i suživot te se uspostavljaju odnosi temeljeni na poštovanju i međusobnom oplemenjivanju. Za razliku od kulture, pojam interkulturalnosti relativno je nov. Bez obzira na to, već postoje mnogobrojne definicije interkulturalnosti. Mnogi udžbenici za španjolski jezik teže promicanju interkulturalnosti u učenika. U mnogim se člancima o obrazovanju govori o interkulturalnim kompetencijama ili o interkulturalnim teorijama, odnosno o interkulturalnoj orijentaciji u nastavi. U ovom će se radu ti pojmovi pobliže objasniti. 1 Blanco, María Cristina et al. (2003): Prisma progresa, Editorial Edinumen, Madrid. Romero Dueñas, Carlos, González Hermoso, Alfredo (2004): ECO B1, Libro del Alumno, Edelsa, Madrid. Corpas, Jaime et al. (2006): Aula internacional 3, Difusión, Barcelona. Borobio, Virgilio, Palencia, Ramón (2005): Nuevo ELE intermedio, Ediciones SM, Madrid. Četiri udžbenika analizirana za potrebe ovoga rada pokazat će raznovrsnost kulturoloških sadržaja te će se pokušati utvrditi promiču li oni uistinu interkulturalnost. Nadalje, prikazat će se knjiga o kulturi Todas las voces2 te će se teme iz te knjige usporediti s temama iz spomenutih udžbenika. Istraživanje o kulturološkim sadržajima pokazat će da svaka osoba različito poima/doživljava teme o kulturi te da zapravo nema pravila o tome koji bi se kulturološki sadržaji trebali nalaziti u udžbenicima za španjolski jezik.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: kultura, interkulturalnost, kulturološki sadržaji, Zajednički europski referentni okvir za jezike, kurikulum Instituta Cervantes
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana
Date Deposited: 20 Jan 2015 09:45
Last Modified: 02 Dec 2016 12:00
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4947

Actions (login required)

View Item View Item