Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Revizija antičke zbirke Muzeja otoka Brača u Škripu

Downloads

Downloads per month over past year

Matić, Vesna. (2018). Revizija antičke zbirke Muzeja otoka Brača u Škripu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Matijević, Vinka].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (11MB) | Preview

Abstract

Ovaj diplomski rad bavi se revizijom antičke i ranokrokršćanske zbirke Muzeja otoka Braĉa u mjestu Škripu na otoku Braĉu, osnovanim 1979. godine. Rad je podijeljen u 5 poglavlja, uz uvod i zakljuĉak. Prvi dio rada posvećen je otoku Braĉu i njegovom poviješću u doba antike i kasne antike; od rasvjetljavanja okolnosti grĉke kolonizacije Jadrana; dolaska, uspostave vlasti i apsolutne dominacije Rimljana; pojave i razvitka kršćanstva do posljedica pada Salone. U drugom poglavlju dat je pregled povijesti istraţivanja otoka; poĉevši od antiĉkih vrela preko prvih pokušaja istraţivanja u doba renesanse, do recentnih vremena i zadnjih zakljuĉaka sustavnih istraţivanja. Treće poglavlje posvećeno je kontinuitetu naseljevanja u mjestu Škrip, gdje je smješten Muzej otoka Braĉa in situ, kojem je posvećeno peto poglavlje. Rad se nastavlja središnjim, kljuĉnim dijelom, u kojem je dan pregled revizije inventara dvije zbirke muzeja, antičke i ranokršćanske, kako su stilski i kronološki podijeljene unutar Muzeja. ObraĊeno je ukupno 173 muzejska eksponata, koji su nakon obrade definirani kao dio navedenih zbirki. Antiĉkoj zbirci pripisana su 83 eksponata, dok 90 eksponata ĉine ranokršćansku zbirku. Eksponati su podijeljeni na temelju materijala i broje kameni inventar, keramiku, metal, staklo i novac te je svaki od njih zatim razraĊen na temelju funkcije ili namjene. Kameni inventar antiĉke zbirke broji: ţrtvenike (7), reljefe (6), stele (6), skulpturu (2), natpis (1), sarkofag (1), kapitele (2), stupove (4), kamenice (10), tijesak (1) i ostale obraĊene komade kamena (6); dok keramika broji: amfore (1), ulomci amfora (9), posude (5) i graĊevinska opeka (3). U zbirci se nalazi i metalni inventar: kopĉe (1) i ĉavli (7), kao i stakleni: balzamariji (3) i infundibulum (1). Novca ima 7 komada. Ranoršćanska zbirka sastoji se iskljuĉivo od kamenog inventara, koji ĉini crkveni namještaj: pluteji (17), ulomci perforiranih ploĉa (26), ploĉe (3), ulomci oltarnih menza (22), stupovi (9), kapiteli (5), pilastri (3), luk (1), zabat (1) i sarkofag (1). Predstavljeni su rezultati revizije i posebna zapaţanja o obraĊenom materiju. Rad završava zakljuĉkom uz popratni katalog u kojem su kroz fotografije dane sve prikupljene informacije o muzejskom fundusu uz literaturu i analogije.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: revizija, muzejska zbirka, antika, rano kršćanstvo, Škrip, Braĉ
Subjects: Archaeology
Departments: Department of Archaeology
Supervisor: Matijević, Vinka
Date Deposited: 20 Aug 2018 13:33
Last Modified: 20 Aug 2018 13:33
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10147

Actions (login required)

View Item View Item