Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

O repozitoriju

Repozitorij Filozofskog fakulteta je digitalna zbirka koja okuplja sve radove kojima su autori djelatnici ili studenti Filozofskog fakulteta i koji nastaju kao rezultat istraživačkog i obrazovnog procesa na Fakultetu. To mogu biti: članci u časopisima ili zbornicima radova, knjige ili poglavlja u knjigama, ocjenski radovi, prezentacije, posteri, rukopisi, izvještaji, nastavni materijali, istraživački podaci, multimedijska i audio-vizualna građa i ostale vrste sadržaja.

Repozitorij je osnovala i o njemu se brine Knjižnica FF-a. Dio radova u repozitoriju su otvoreno dostupni (besplatno i neograničeno javno dostupni), a dio je dostupan samo korisnicima Knjižnice uz autorizaciju AAI@EduHR identitetom, ovisno o odluci autora rada. Radove u Repozitorij mogu pohraniti sami znanstvenici ili studenti, ili se mogu obratiti knjižničarima.

Knjižnica pruža podršku pri unosu, savjetuje u pitanjima autorskih prava i verzija dokumenata i kontrolira kvalitetu bibliografskih podataka, ali ne odgovara za sadržaj pohranjenih dokumenata.

Repozitorij je izgrađen pomoću EPrints 3, slobodnog softvera razvijenog na Sveučilištu u Southamptonu.

Kontakt

Sva pitanja vezana uz repozitorij šaljite na adresu knjiznica+darhiv@ffzg.hr.

Saznajte više

O namjeni i prednostima institucijskog repozitorija.

O autorskim pravima i mogućnostima pohrane.

O mogućnostima regulacije pristupa cjelovitim tekstovima.

Odgovori na učestala pitanja.