Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Smisao u životu: Evaluacija upitnika odnosa prema životu

Downloads

Downloads per month over past year

Vučinić, Tatjana. (2003). Smisao u životu: Evaluacija upitnika odnosa prema životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (310kB) | Preview

Abstract

Cilj ovog istraživanja bila je evaluacija Upitnika odnosa prema životu (eng. Life regard indeks, ili skraćeno LRI) autora Battiste i Almonda (1973) je cilj ovog istraživanja. Upitnik je namijenjen za mjerenje konstrukta smisla u životu, a za potrebe ovog istraživanja je preveden s engleskog na hrvatski jezik. LRI je primijenjen na uzorku od N=256 ispitanika, učenika 7 trećih razreda dviju zagrebačkih gimnazija. Osim samog Upitnika, ispitanici su odgovorili na nekoliko općih pitanja, za potrebe opisa uzorka. Analizom prikupljenih podataka utvrđeno je slijedeće: 1. Faktorskom analizom glavnih komponenata zaključeno je o postojanju jedne latentne dimenzije Upitnika odnosa prema životu, koja objašnjava 26.982% varijance. 2. Diskriminativna valjanost čestica pokazala je da, uz kriterij zasićenosti s glavnom komponentom, treba izbaciti nekoliko čestica, jer ne razlikuju ispitanike s obzirom na ukupni rezultat, ali i ne doprinose značajno objašnjenju konstrukta smisla u životu. Tako je dobivena nova verzija Upitnika, koja sadrži 23 čestice, čime nije smanjena osjetljivost instrumenta. 3. Kolmogorov-Smirnovim testom utvrđeno je da se distribucija rezultata dobivena ovim istraživanjem ne razlikuje značajno od normalne (z=1.017, p=0.25), a implicira normalnu raspodjelu doživljaja smisla u životu u populaciji. 4. Testiranjem značajnosti razlike među rezultatima, za što je izračunat t-test za velike nezavisne uzorke, koji je pokazao da ne postoje razlike između muških i ženskih ispitanika (t=0.685, df=254, p=0.493). Nepostojanje spolnih razlika potvrđeno je u prijašnjima istraživanjima, 5. Pouzdanost Upitnika je vrlo visoka i ona iznosi 0.89. Nakon skraćivanja Upitnika se nije gotovo uopće smanjila. Smisao u životu trenutno je vrlo popularno područje bavljenja u sklopu pozitivne psihologije. Uostalom, potvrđene su povezanosti ovog konstrukta sa mentalnim zdravljem i kvalitetom života. Upitnik odnosa prema životu jedan je od pokušaja da se operacionalizira taj konstrukt. On je izabran za ovaj diplomski rad zbog prvenstveno svojih nepristranih karakteristika, kojima ne favorizira niti jednu teoriju smisla u životu, koja daje prednost nekim vrijednostima, smatrajući ih objektivno značajnijima i vrednijima za čovjekov život i osjećaj smisla u životu. U Hrvatskoj, koliko mi je poznato, ne postoji niti jedan Upitnik koji bi mjerio konstrukt smisla u životu. Stoga ovaj rad predstavlja svojevrsni doprinos ovoj temi i ukazuje na potrebu daljnjih istraživanja.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: smisao u životu, vrijednosti, upitnik odnosa prema životu (LRI)
Subjects: Psychology > Zdravstvena psihologija
Psychology > Psihometrija
Departments: Department of Psychology
Supervisor: Lugomer Armano, Goranka
Date Deposited: 30 Oct 2006
Last Modified: 02 Dec 2016 13:13
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/104

Actions (login required)

View Item View Item