Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Opsade gradova u srednjem vijeku na hrvatskom povijesnom prostoru

Downloads

Downloads per month over past year

Poljaković, Igor. (2013). Opsade gradova u srednjem vijeku na hrvatskom povijesnom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (386kB) | Preview

Abstract

Od svoga nastanka, gradovi se grade na lako branjivim lokacijama i u blizini strateški važnih resursa (npr. vodi). Također, ograđuju se, u ovisnosti o dostupnom materijalu, drvenim ili kamenim ogradama. Usporedo se razvijaju i metode slamanja gradske obrane. Opsade su odavno zabilježene u povijesnim izvorima (opsade Troje ili Jerihona). Dolazak Slavena na hrvatske povijesne prostore povezan je sa opsadama (Sirmij, Solun, Carigrad, itd.), a i prvi spomen nekog vladara sa hrvatskih povijesnih prostora (donjopanonski knez Ljudevit) također je s njima povezan. Zbog postojanja većeg broja izvora (Historia Salonitana, Tri starofrancuske kronike, Kronika Ivana Đakona, Čuda sv. Kristofora, Opsada Zadra, itd.) u radu su, izuzev Siska, opisane opsade koje su se dogodile na prostoru Dalmacije (opsade dalmatinskih komuna). Prvi dio rada govori o obrani (gradske zidine i gradska straža), opsadnim spravama, posebno o razvoju i izgledu bacačkih sprava, ratnim brodovima i njihovoj ulozi prilikom opsada, i napadačkoj taktici. Drugi dio opisuje pojedine opsade, počevši od one Siska za Ljudevitovog ustanka, preko opsade Dubrovnika od strane Arapa, mletačke opsade Lastova, normanske Raba, Kolomanova dolaska na Jadran, sukoba za Zadar i Dalmaciju kroz 12. stoljeće, itd., zaključno sa opsadom Zadra od strane Mlečana 1345./46. godine. Opsade su, u ovisnosti koliko izvori o njima govore, opisane s manje ili više detalja. Na kraju se može zaključiti da se obrambene i napadačke taktike nisu (izuzev tehničkog aspekta) mijenjale od antike do razvijenog srednjeg vijeka, te da su opsade nedovoljno obrađene u hrvatskoj historiografiji, iako izvori (naročito Opsada Zadra) nude dosta materijala za proučavanje raznih aspekata opsadnog ratovanja.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: opsade gradova, Hrvatska, utvrde, burgovi, Tatari, križari, Dalmacija
Subjects: History
Departments: Department of History
Supervisor: Nikolić Jakus, Zrinka
Date Deposited: 15 Jan 2014 10:23
Last Modified: 02 Dec 2016 11:21
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/2403

Actions (login required)

View Item View Item