Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike

Downloads

Downloads per month over past year

Nikolić, Davor. (2013). Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: životopis i bibliografija autora) [mentor Botica, Stipe].

[img] PDF (Croatian) - Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy

Abstract

U ovome doktorskome radu proučavaju se usmenoknjiževni žanrovi koji se u hrvatskoj znanosti o književnosti i folkloristici imenuju retoričkim ili govorničkim žanrovima. Kao njihove najvažnije značajke isticale su se govornost i uvjerljivost (persuazivnost), a sada se ti koncepti proširuju propitivanjem odnosa komunikacijskog učinka i performativnosti tih žanrova s njihovom fonetskom strukturom. Iznosi se problematika definiranja i klasificiranja hrvatskih usmenoretoričkih žanrova, a zatim povijest njihova zapisivanja te stručnog i znanstvenog proučavanja. Uz navođenje mogućnosti još barem dvaju teorijskih pristupa usmenoknjiževnoj retorici (retorički pristup i teorija govornih činova), teorijsku podlogu rada čine fonostilistika i fonosemantika (fonetski simbolizam) kao jezikoslovni koncept. U teorijskom dijelu disertacije iznesen je koncept fonetskoga simbolizma, povijest njegova proučavanja te njegova primjena na proučavanje književnosti. Opisan je i fonostilistički pristup (s kratkim pregledom dosadašnjih hrvatskih istraživanja) te srodni suvremeni koncepti ikoničnosti književnoga teksta. U analitičkom dijelu disertacije fonostilistički opis primijenjen je na četiri korpusa usmenoretoričkih žanrova (brojalice, brzalice, blagoslovi, kletve). Korpuse su činili zapisi iz Arhiva rukopisnih zbirki Katedre za hrvatsku usmenu književnost prikupljeni između 2000. i 2010. godine, a tekstovi su bili računalno obrađeni (fonološki transkribirani), automatski segmentirani na glasove i slogove u programskoj aplikaciji posebno izrađenoj za potrebe ovoga istraživanja. Analizirana je učestalost glasova i glasovnih skupina (koeficijent glasovnog ponavljanja) te stupanj eufonije (omjer samoglasnika i suglasnika, omjer otvorenih i zatvorenih slogova, koeficijent ponavljanja i koeficijent otežanog izgovora). Istraživanje je potvrdilo teorijski obrazložen prijedlog klasifikacije usmenoretoričkih žanrova na fonosemantične (brojalice, brzalice) i pragmasemantične žanrove (blagoslovi, kletve).

Item Type: PhD Thesis
Uncontrolled Keywords: brojalice, blagoslovi, brzalice, kletve, fonosemantika, fonostilistika, ikoničnost, performativnost, retorika, usmena književnost
Subjects: Slavic languages and literatures > Croatian language and literature
Departments: Department of Croatian Language and Literature
Supervisor: Botica, Stipe
Additional Information: Prilog: životopis i bibliografija autora
Date Deposited: 22 Sep 2014 10:23
Last Modified: 22 Sep 2014 10:23
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4719

Actions (login required)

View Item View Item