Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Put tranzicije u kontekstu biračkog iskustva u (post)socijalističkoj Hrvatskoj

Downloads

Downloads per month over past year

Mesić, Jagoda. (2015). Put tranzicije u kontekstu biračkog iskustva u (post)socijalističkoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (520kB) | Preview

Abstract

Temom se ovoga rada, kroz prizmu biračkoga i svakodnevna iskustva života oblikovanog u različitim uvjetima, sustavima i režimima, propituje osobna dimenzija transformacije u odnosu na specifične (ratom obilježene i dijelom zaustavljene) tranzicijske procese (post)socijalističke Hrvatske. Tehnike istraživanja i teorijski pristup, koji su pritom korišteni, detaljno su pojašnjeni u poglavlju Metodološki pristup istraživanju, dok je sam fenomen tranzicije, u odnosu na pripadajući etimološki, politički i povijesni okvir, teorijski razrađen u poglavlju O tranziciji. Na isti je način pristupljeno i u poglavlju Biračko pravo koje predstavlja svojevrsni kratki pregled političkih (zakonskih) prava, odredbi i ustrojstva, ali samo do one razine koja je potrebna za razumijevanje već spomenutih uvjeta, sustava i režima u kojima su oblikovana specifična tranzicijska iskustva. Ta su iskustva dostupna u poglavlju Radni ljudi i građani: iskustva koje je dodatno razlomljeno na tri potpoglavlja. U prvom se potpoglavlju pod nazivom Radni ljudi i građani detaljno predstavlja sudionike intervjua pri čemu se stavlja naglasak na stanje njihova političkoga iskustva i biračke aktivnosti. U potpoglavlju Iskustvo života u socijalističkoj i postsocijalističkoj Hrvatskoj kazivači uglavnom uspoređuju način i kvalitetu života u objema državama (češće izbjegavajući širu perspektivu), dok se u posljednjem potpoglavlju Biračko iskustvo u socijalističkoj i postsocijalističkoj Hrvatskoj epicentar percepcije prenosi na pojedine aspekte izbornoga ponašanja. Poglavlje Rasprava donosi interpretaciju iskaza obuhvaćenih prethodnim poglavljem, dok se u Zaključku ponovno propituje stanje biračke apstinencije i otuđenja od vlastita (zakonom zajamčena) prava, ali i pomalo nedovoljne pozornosti unutar same antropološke struke.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: Tranzicija, biračko pravo, biračko iskustvo, izborno ponašanje, socijalizam, delegatski sustav, višestranačje, demokracija, Hrvatska, SFRJ.
Subjects: Ethnology and cultural anthropology
Departments: Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Supervisor: Šantek, Goran Pavel
Date Deposited: 14 Dec 2015 14:36
Last Modified: 07 Dec 2016 13:26
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5820

Actions (login required)

View Item View Item