Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Tko govori u ime Roma u hrvatskim mainstream medijima?

Downloads

Downloads per month over past year

Valentić, Maja. (2015). Tko govori u ime Roma u hrvatskim mainstream medijima?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

[img] PDF (Croatian) - Registered users only
Download (390kB) | Request a copy

Abstract

Rad se bavi medijskom predstavljenošću Roma, višestruko marginalizirane nacionalne manjine u Hrvatskoj, kroz uspostavljanje tipologije aktera koji u hrvatskim mainstream medijima govore o romskoj manjini, kao i kroz analiziranje značajki diskursa pojedinih tipova aktera. Iščitavanjem 57 članaka Index.hr-a te elektroničkog i tiskanog izdanja Jutarnjeg lista, došli smo do podjele aktera na subjekte i objekte, na one s djelatnom i s pasivnom pozicijom u govornoj situaciji, a unutar tih kategorija određene smo tipove aktera podijelili na romske i neromske. Analiza je pokazala da se kao subjekti u tekstovima o Romima najčešće javljaju pripadnici romske zajednice koji spadaju u kategoriju građana, aktera koji posjeduju najmanju količinu formalnog autoriteta, dok najmanju učestalost pojavljivanja bilježe tzv. romski stručni sugovornici. Objekti su u člancima bili najčešće Romi, bilo kao cjelina i veća skupina ili kao individualni, konkretni pripadnici zajednice. Pri formiranju tipova diskursa karakterističnih za pojedine aktere koristili smo kritičku analizu diskursa, metodološki pristup koji nije samo deskriptivan nego i interpretativan i eksplikativan te raščlambu diskursa na pet elemenata koju je autor John Dryzek razvio unutar svoje teorije deliberacijske demokracije. Pritom smo označitelja „Romi“ sagledali kao lebdećeg, praznog označitelja koji se puni određenim značenjima ovisno o kontekstu u kojem se nalazi. Analiza članaka koji su ušli u uzorak polučila je tri tipa diskursa: demonizirajući diskurs (s poddiskursima ili narativima „Romi kao vršitelji opasnih i protuzakonitih radnji“, „Romi kao prijetnja“, „Romi kao 'jednakiji od drugih'“), viktimizirajući diskurs (s narativima „Romi kao žrtve specifičnog društvenog položaja“, „Romi kao 'dežurne žrtve'“) te kulturološki diskurs.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: Romi, akteri, diskurs, kritička analiza diskursa, mediji, moć
Subjects: Sociology
Departments: Department of Sociology
Supervisor: Božić, Jasmina
Date Deposited: 15 Dec 2015 10:50
Last Modified: 15 Dec 2015 10:50
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5841

Actions (login required)

View Item View Item