Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Kolebljivost gramatičkog roda imenica u hrvatskom i poljskom jeziku

Downloads

Downloads per month over past year

Peček, Ana. (2015). Kolebljivost gramatičkog roda imenica u hrvatskom i poljskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Pišković, Tatjana and Pintarić, Neda].

[img] PDF (Croatian) - Registered users only
Download (739kB) | Request a copy

Abstract

U radu su predstavljeni suvremeni naĉini istraņivanja gramatiĉke kategorije roda u hrvatskom i poljskom jezikoslovlju. Govori se o lingvistiĉkim neusuglańenostima oko problemskih toĉaka povezanih s rodom i sklonidbom. Kao jedna od tih problemskih toĉaka, rodna kolebljivost imenica prisutna je u obama analiziranim slavenskim jezicima. Opisani su i oprimjereni razliĉiti tipovi rodne kolebljivosti, a pritom se tragalo za sliĉnostima i razlikama izmeĊu hrvatskih i poljskih sluĉajeva. Zakljuĉeno je da oba jezika sadrņe hibridne imenice, dvorodne imenice, epicene i defektivne imenice te da se obiljeņja tih rijeĉi u dvama istraņivanim jezicima uglavnom podudaraju. U poljskom jeziku uoĉen je joń jedan princip rodnog kolebanja pa se u radu poziva na dodatno istraņivanje te skupine imenica. Rad prikazuje i problematiĉnost terminologije vezane uz ovu temu. Hrvatski i poljski jezikoslovci na razliĉite naĉine tumaĉe dvorodnost, a dvojben je i naziv skupine epicena. Na primjerima iz vińe jednojeziĉnika usporeĊeni su leksikografski prikazi imenica kolebljiva roda. Analizirana je dosljednost registriranja hibridnosti i dvorodnosti u hrvatskim i poljskim rjeĉnicima. Pokazali smo da se defeminizacija, deprecijacija, semantička asimetričnost i virilizacija u ovim dvama jezicima ne ostvaruju na potpuno jednak naĉin. Naĉela kolebljivosti roda imenica koje oznaĉavaju osobe u hrvatskom su i poljskom jeziku podjednaka. Izraņenost rodne kolebljivosti ipak je veća u poljskom, a taj jezik ujedno osjetljivije reagira na vezu izmeĊu roda i spola oznaĉenika.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: gramatiĉki rod, rodna kolebljivost, dvorodnost, hibridnost, hrvatski jezik, poljski jezik
Subjects: Slavic languages and literatures > Croatian language and literature
Slavic languages and literatures > West Slavic languages and literatures - Polish
Departments: Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature
Supervisor: Pišković, Tatjana and Pintarić, Neda
Date Deposited: 09 Sep 2016 11:04
Last Modified: 09 Sep 2016 11:04
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6202

Actions (login required)

View Item View Item