Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Mađarska sintaksa u okviru ovisnosne sintakse

Downloads

Downloads per month over past year

Jeschke, Lunja. (2015). Mađarska sintaksa u okviru ovisnosne sintakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya].

[img] PDF (Hungarian) - Registered users only
Download (558kB) | Request a copy

Abstract

Naslov ovog diplomskog rada jest Mađarska sintaksa u okviru ovisnosne sintakse. Za jezičare, koncept ovisnosna sintaksa ne predstavlja ništa novo, no ovaj radi željeli smo učiniti dostupnim i onima koji nisu odabrali jezikoslovlje kao svoj poziv. U uvodu smo naveli neke od temeljnih postavki koje smo, nadamo se, u ovom radu dublje pojasnili. Dotakli smo se pojmova poput HOBS-a, odnosno TreeBank-a16, sintagme, dubinske i površinske strukture, dubinskih padeža, jezičara i teoretičara poput Tesnièrea i njegove ovisnosne teorije, Fillmorea i njegovih dubinskih padeža itd. Krenuli smo od same sintagme pojasnivši što se u mađarskome jeziku, ali i općenito, smatra sintagmom. Također vidjeli smo, naučivši principe po kojima je moguće razumjeti sintagmu, da rečenicu, a u okviru ovisnosne sintakse, razumijevamo na sličan način. Da ukratko ponovimo, u sintagmama postoji jedan glavni član i članovi koji su njemu podređeni, odnosno o njemu (ne)posredno ovisni. Isto tako, u rečenicama, a u okviru iste teorije, postoji član koji ima veću važnost od ostalih članova, a to je glagol, odnosno predikat, koji otvara mjesto svim ostalim članovima rečenice. Kako je TreeBank jedan od većih dijelova ovoga rada, a funkcionira na istom principu, naveli smo neke primjere iz češke i iz hrvatske banke stabala kako bismo na što bolji način ilustrirali osnovne postavke ove naše teorije. Primjere iz češke banke stabala koristili smo jer je češka banka stabala vodeća ovisnosna banka stabala, a razvoj teorije započeo je upravo tamo. Naveli smo simbole i kratice koji su za hrvatsku ovisnosnu banku stabla, ali i za mađarsku, preuzeti direktno iz češke teorije, no prije nego što smo se upustili u konkretnu ilustraciju uz pomoć primjera, dali smo kratak uvod u Tesnièreovu i Fillmoreovu teoriju te naveli ključne točke i razloge zbog kojih upravo njih smatramo relevantnima za ovaj rad. Tesnièrea, dakako, radi njegovih valencija i klasifikacija obaveznih i fakultativnih dopuna, a Fillmorea kao onoga koji nam je pružio pogled u dubinsku i površinsku strukturu rečenica, kao i listu dubinskih padeža koji nadalje funkcioniraju kao fakultativne ili obavezne dopune predikatu. Ovaj diplomski rad pisan je u okviru diplomskoga studija hungarologije te ga smatramo vrlo važnim za sva buduća učenja mađarskog kao stranog jezika. Naime, mišljenja smo kako bi ovakav pristup sintaksi uvelike pojednostavio učenje jezika, odnosno, fokusirajući se na glagol kao središte rečenice, učenje glagola i razumijevanje njegove funkcije u rečenici čini se puno jednostavnijim. Kao i većina kolega, često smo se susretali s nepotpunim razumijevanjem koncepata, ponajviše koncepata glagola prilikom učenja riječi i prijevoda tekstova s jednog jezika na drugi, i obrnuto. Ilustracije ovisnosnih stabla mogle bi olakšati učenje. Savladavši osnovne postavke sintagme, neće predstavljati problem isto znanje prenijeti na čitave rečenične strukture, a ni na manje segmente jezika, poput jedne jedine rečenične natuknice, odnosno riječi. Vro je važno razumjeti riječi u potpunosti, a to nije moguće ako nismo upoznati s vrstama dopuna koje određena riječ veže uz sebe. Tijekom školovanja, primijetili smo da se svijest o mogućim dopunama i njihovoj obvezatnosti, odnosno fakultativnosti, javlja nešto kasnije, ali smatramo da na razvijanju te svijesti treba početi raditi mnogo ranije. Koncepte, odnosno riječi, bi trebalo predstaviti kao pakete koji u sebi sadrže objašnjenja kako određena riječ funkcionira u kontekstu. Na taj način osigurali bismo dublje razumijevanje koncepta, a tako i samog izvanjezičnoga svijeta kulture čiji jezik učimo. Isto tako, mogli bismo smanjit, ili čak izbjeći, potencijalne pogreške, a što se tiče mađarskog jezika, možda bismo olakšali razumijevanje određene i neodređene konjugacije koja uvijek predstavlja izazov. Drugim riječima, smatramo da je ovisnosna sintaksa, i njezin pristup jeziku, odveć inovativna i zanimljiva da bismo na nju gledali kao na teoriju namijenjenu isključivo jezičarima.

Item Type: Diploma Thesis
Subjects: Hungarian studies
Departments: Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature
Supervisor: Žagar Szentesi, Orsolya
Date Deposited: 11 Oct 2016 09:35
Last Modified: 11 Oct 2016 09:35
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/7330

Actions (login required)

View Item View Item