Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Provjera konstrukta straha od uspjeha

Downloads

Downloads per month over past year

Bukvić, Tea. (2016). Provjera konstrukta straha od uspjeha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

[img] PDF (Croatian) - Registered users only
Download (281kB) | Request a copy

Abstract

Zaključak: Cilj ovog rada bio je pokušaj provjere konstrukta straha od uspjeha, u smislu ispitivanja odnosa straha od uspjeha prema srodnim konstruktima straha od neuspjeha i ispitne anksioznosti te mogućnosti njegova predviđanja na temelju dimenzija perfekcionizma. U skladu s tim postavljena su i dva problema, a to su: (1) ispitati odnos straha od uspjeha i njemu bliskih konstrukata, odnosno ispitati radi li se o različitim konstruktima, te (2) ispitati koliki je doprinos dimenzija perfekcionizma (visoki standardi, red i diskrepanca) u objašnjavanju kriterija straha od uspjeha, straha od neuspjeha i ispitne anksioznosti. Rezultati eksploratorne faktorske analize uz ograničenje na četiri faktora potvrdili su teorijski pretpostavljenu strukturu (strah od uspjeha, strah od neuspjeha te dvije komponente ispitne anksioznosti - emocionalnost i zabrinutost). Usporedbom konceptualnih komponenti s empirijski utvrđenim podacima, uočeno je podudaranje u slučajevima straha od uspjeha, straha od neuspjeha i komponente ispitne anksioznosti emocionalnosti. Kod komponente zabrinutost pronađeno je samo djelomično podudaranje s pretpostavljenim modelom. Vrijednosti korelacija među ekstrahiranim faktorima kreću se u području nižih i srednjih vrijednosti te upućuju na slabu povezanost ovih komponenti. Rezultati zasebnih regresijskih analiza pokazali su da dimenzije perfekcionizma predstavljaju značajne prediktore u objašnjavanju kriterija straha od uspjeha, straha od neuspjeha te komponenti ispitne anksioznosti emocionalnost i zabrinutost. Za predikciju straha od uspjeha značajnom se pokazala dimenzija diskrepanca, dok su se za varijablu strah od neuspjeha značajnima pokazale sve tri dimenzije. U predikciji emocionalnosti značajnim se pokazala dimenzija diskrepanca, dok su se u slučaju zabrinutosti značajnim prediktorima pokazale dimenzije visoki standardi i diskrepanca. Pored toga što su faktorskom analizom potvrđene unaprijed pretpostavljene četiri različite komponente među kojima je utvrđena slaba povezanost, upečatljiv je i nalaz regresijske analize u kojem je vidljivo kako tri dimenzije perfekcionizma pokazuju različitu prediktivnu valjanost za spomenute varijable. Na osnovu dobivenih rezultata, uz određene metodološke nedostatke, može se zaključiti kako strah od uspjeha, strah od neuspjeha i ispitna anksioznost nisu aspekti istog konstrukta, već se strah od uspjeha mjerno razlikuje od sebi srodnih konstrukata.

Item Type: Diploma Thesis
Subjects: Psychology > Klinička psihologija
Departments: Department of Psychology
Supervisor: Lauri Korajlija, Anita
Date Deposited: 10 Jan 2017 13:36
Last Modified: 10 Jan 2017 13:36
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/7571

Actions (login required)

View Item View Item