Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Model izrade učeničkog korpusa

Downloads

Downloads per month over past year

Nedić, Ivan. (2017). Model izrade učeničkog korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (1MB) | Preview

Abstract

Korpusi danas bez dvojbe zauzimaju važno mjesto kao alat u raznim lingvističkim istraživanjima. Interes za učenjem stranih jezika potaknuo je dodatnu specijalizaciju i razvoj učeničkih korpusa. Veći svjetski jezici njihovu su važnost brzo prepoznali te su u skladu s tim najbrojniji učenički korpusi engleskoga jezika. Objava korpusa International Corpus of Learner English otvorila je vrata razvoju učeničkih korpusa i na osnovu njega nastali su mnogi istraživački radovi i novi korpusi. Osim razvoja učeničkih korpusa za druge veće jezike poput francuskog, španjolskog i njemačkog, u zadnjih nekoliko godina došlo je do razvoja učeničkih korpusa i manjih, ali nama bližih slavenskih jezika poput češkog i slovenskog, a naposljetku i korpusa za sam hrvatski jezik. Međutim, da bi brojni korpusi koji nastaju u posljednje vrijeme mogli biti temelj za korisne lingvističke analize koje će doprinijeti razumijevanju međujezika i procesa učenja stranog jezika, potrebno je prije same izrade razmisliti o brojnim pitanjima. Neka od tih pitanja odnose se na same učenike (dob, spol, materinski jezik), dok se druga odnose na vrstu teksta koji se prikuplja i način prikupljanja i obrade. Česta je pogreška mnogih lingvista i drugih istraživača uključenih u izradu učeničkih korpusa preskakanje koraka određivanja bitnih varijabli u fazi projektiranja korpusa, što za posljedicu ima nedostatak formalnog postupka izrade. Upotrebljivost korpusa izravno ovisi o pažnji koja je posvećena određivanju varijabli i načinu prikupljanja građe. Iz tog razloga oportunistički prikupljeni korpusi teško mogu predstavljati temelj za neke relevantne lingvističke analize i usporedbe jezika učenika i izvornih govornika. Iako je iz svega navedenog vidljivo da je standardizacija postupka izrade i anotacije korpusa od presudne važnosti za daljnji razvoj u području, opće prihvaćeni standard prema kojem bi se izrađivali i označavali svi novi korpusi još uvijek ne postoji.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: korpusna lingvistika, korpusi, učenikčki korpusi
Subjects: Information sciences
Information sciences > Social-humanistic informatics
Departments: Department of Information Science
Supervisor: Mikelić Preradović, Nives
Date Deposited: 09 Jan 2018 09:34
Last Modified: 09 Jan 2018 09:34
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/9425

Actions (login required)

View Item View Item