Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Author is "Fališevac, Dunja"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 29.

Article

Fališevac, Dunja. (2013). In memoriam ZORAN KRAVAR (25. 5. 1948. – 22. 6. 2013). Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(1-2). pp. 175-181. ISSN 0503-1853

Fališevac, Dunja. (2011). Držić as Remembered by the Modern Croatian Writers. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 271-302. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2010). The Theme of Escape in Old Literature from Dubrovnik. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 11-46. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2009). From Držić’s Workshop: forming Characters. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 83-111. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2008). Renesansna poslanica kao prostor poetičko-estetičkih iskaza. Colloquia Maruliana, 17(17). pp. 7-25. ISSN 1332-3431

Fališevac, Dunja. (2008). The Child and Childhood in Older Croatian Literature. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 15-34. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2007). Dubrovnik as a Challenge to 20th Century croatian Lyricists. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 33(1). pp. 69-94. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2006). Drukčija bića u književnosti starog Dubrovnika (granice mimesisa, granice fantastike). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 26-55. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2005). Svečanost u hrvatskoj ranonovovjekoj epici. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 31(1). pp. 5-33. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2004). Par nas s Parnasa ili kako je Krešimir Kovačić nacrtao bradu i brkove modernim hrvatskim liricima. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 30(1). pp. 47-74. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2003). Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 131-150. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2003). Polonophilic ideologemes and mythologemes in the croatian baroque poetry. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 85-105. ISSN 0503-1853

Fališevac, Dunja. (2002). Baladeskne pjesme Vladimira Vidrića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 28(1). pp. 27-47. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2001). Naracija u stihu u doba moderne (korpus, žanrovski sastav, tematski svjetovi). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 27(1). pp. 78-103. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2000). Epika Franje Markovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 26(1). pp. 31-50. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1999). Epika Petra Preradovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 56-72. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1998). Naracija u stihu u doba preporoda. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 124-140. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1997). Epika na razmeđu 18. i 19. stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 23(1). pp. 61-95. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1996). Ivan Dražić, splitski nasljedovatelj duborvačkog baroka. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 22(1). pp. 65-79. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1995). Pjesnikinje 18. stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 21(1). pp. 30-45. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1994). Stil hrvatske barokne epike. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 20(1). pp. 39-49. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1991). De raptu Cerberi J. Bunića i Dialogus de laudibus Herculis M. Marulića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 67-80. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1990). Šaljivi, duhoviti i satirični epigrami Jana Panonija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 16(1). pp. 92-104. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1989). Rodovske i žanrovske odrednice Marulićeva Poklada i Korizme. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 47-62. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1988). Elementi grotesknog i fantastičnog u Vetranovićevu »Pelegrinu«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 14(1). pp. 215-228. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1987). Poetika Lucićeva kanconijera. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 13(1). pp. 181-202. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1980). Secesijske značajke jednočinki Mirka Dečaka. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 7(1). pp. 352-362. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1979). Dramatička pokušenja Dimitrije Demetra prema hrvatskoj dramskoj baštini. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 6(1). pp. 37-54. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1978). Kajkavska komedija »Čini barona Tamburlana«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 5(1). pp. 468-482. ISSN 1849-0255

This list was generated on Mon Oct 25 01:23:52 2021 CEST.