Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Diploma Thesis

Ćurković, Jozefina. (2018). Workers' culture and collective memory as exemplified by the Dalmatinka factory in Sinj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Cukrov, Ana. (2018). Muzej kao simulakrum na primjeru Muzeja krapinskih neandertalaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Glavočić, Tia. (2018). Svakodnevica rata – Konstrukcija i dekonstrukcija svakodnevnog života u ratnim uvjetima na dubrovačkom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Vukušić, Ana-Marija].

Sikora, Ana. (2018). Space and remembrance – the forgotten Zagreb coffeehouses. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Augustinčić, Tomislav. (2017). Goran's spring: place and memory in the context of a poetry festival. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Kelemen, Petra].

Bogdan, Martin. (2017). Urbani identiteti, mjesta sjećanja i kulturne politike: primjer grada Łódźa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Miklošević, Željka].

Crnčević, Katija. (2017). The Monument to Defenders in Dubrovnik as a realm of memory. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Matić, Vesna. (2017). Sailing as figure of memory – the case of vapor on the island of Brač. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Grubiša, Iva. (2016). Integration of migrants in the city – a case study on culinary-cultural collective Taste of home. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Šarinić, Jana].

Požarić, Tena-Vionea. (2016). Predstavljanje tradicije u školskim knjižnicama u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Banek Zorica, Mihaela].

Čujkević-Plečko, Mia. (2016). Spomenik bana Josipa Jelačića na glavnom zagrebačkom trgu kao mjesto sjećanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Rudić, Jasmina. (2016). Etnografija školske svakodnevice – prakse pedagoga u zagrebačkim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Pedagogy. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Jurčić, Marko and Kolak, Ante].

Unušić, Irma. (2015). Tijela, pokreti, izvedbe: kulturnoantropološka studija plesne integracije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Gulin Zrnić, Valentina].

Mijić, Helena. (2015). Splitska Radunica kao turistička destinacija; studija društvenih interakcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Fiolić, Marta. (2015). Konstrukcije i interpretacije kolonijalne prošlosti u postkolonijalnom Kongu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of History. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Klasić, Hrvoje].

Bernik, Kristina. (2015). Konceptualizacija doma pri osamostaljivanju mladih na području grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Matanić, Dubravko. (2014). Groblje kao mjesto sjećanja - primjer vojnog spomenika Il Monumento ai Granatieri di Sardegna na riječkom groblju Kazala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Ferenčić, Marijana Paula. (2014). Zagrebačka tržnica Dolac kao mjesto razmjene i konstruiranja identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Šimek, Tena. (2014). Prikaz 90-ih godina u suvremenim udžbenicima povijesti – kulturnoantropološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Pavlović, Kristina. (2014). „Domaća hrana“: simbol identiteta i svakodnevna praksa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Mesić, Milan].

Sedlar, Tonja. (2014). Koncept doma i nostalgija među petrovačkim Rusinima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Uzelac, Kristina. (2014). Kulturnoantropološka promišljanja trga - primjer zagrebačkog Trga Petra Preradovića ili Cvjetnog trga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Vugdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Vukdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Pretković, Marina. (2013). Uloga i položaj zidara i njihovih obitelji u lokalnoj zajednici: primjer Vinodola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Marčetić, Ruža. (2013). Berlinski zid u Zagrebu – naracije i prakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Bingula, Mihaela. (2013). Miroslav Dolenec Dravski - tvorba i interpretacija baštine na primjeru Novog Virja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Babić, Darko and Škrbić Alempijević, Nevena].

Horvat, Ivana. (2012). Etnološko istraživanje migracija Afrikanaca u Europu – primjer Sicilije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Bošković, Jurica. (2012). Bazeni klapskog pjevanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Ćaleta, Joško].

Mišetić, Martina. (2012). Festival i turizam – primjer Ogulinskog festivala bajke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Filipović, Ivica. (2012). Humoreskne predodžbe u kontekstu mediteranizma i vicevi o Dalmatincima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Petrović Leš, Tihana and Škrbić Alempijević, Nevena].

This list was generated on Thu May 28 01:32:01 2020 CEST.