Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Terminologiska problem i översättning av texter om arkeologi från kroatiska till svenska och från svenska till kroatiska

Downloads

Downloads per month over past year

Jurčić, Olga. (2018). Terminologiska problem i översättning av texter om arkeologi från kroatiska till svenska och från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil and Šošić Klindžić, Rajna].

[img]
Preview
PDF (Swedish)
Download (4MB) | Preview

Abstract

Översättning har en stor betydelse för människor, och det bästa beviset på betydelsen av översättning är dess historia (Stålhammar 2015: 27). Oavsett dess lång tradition problem som framstår vid översättningsprocessen fortfarande är ett aktuellt ämne. Det här masterarbetet ska fokusera på svårigheter som kan dyka upp vid översättning av arkeologisk terminologi från svenska till kroatiska och vice versa. Arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider1alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Det är studiet av djuren och människans materiella kultur, alltså studiet av dess lämningar eller artefakter. Arkeologi är ett tvärvetenskapligt område som inbegriper flera vetenskapsgrenar som t.ex. geologi, biologi, geografi, antropologi, etnologi, historia, konsthistoria, sociologi, osteologi, kemi, arkitektur och så vidare (Meštrović 2016: 206). Detta innebär att termer från dessa ovannämnda områden dyker upp när man pratar om termer inom arkeologin. Med tanke på ett stort omfång av arkeologiska terminologier så ska arbetet inrikta sig på texter om stenåldern. Den andra orsaken till varför arbetet ska fokusera på stenåldern är för att detta är det enda området hittills inom arkeologin i Kroatien som har en standardiserad terminologi. Arbetet består av fyra delar. I den första delen av arbetet ska jag presentera och beskriva texter som jag har översatt till kroatiska respektive svenska. Därefter följer den teoretiska delen, där beskriver jag – med hjälp av översättningsteori – svårigheter som i allmänhet dyker upp när man översätter termer med tanke på specifika egenskaper för fackspråklig text. Sedan ska jag diskutera översättningarna av arkeologiska termer genom att påpeka specifika översättningsproblem som jag har stött på under översättnngsprocessen samt redovisa hur jag har löst dessa problem. Målet med detta arbete är att försöka hitta motsvarigheten på kroatiska och svenska samt att bidra till lättare användning och en mer exakt bestämning av stenålderns terminologi. Målet med detta arbete också är att skapa en ordlista med termer från stenålder. Jag måste betona att de översättningslösningarna som jag tyckte vara bästa möjliga befinner sig i ordlistan, men dessa inte är definitiva lösningar. I ordlistan inkluderade jag inte bara termer från stenåldern utan också allmänna termer från arkeologi. Arbetet kan även hjälpa till att skapa en bättre standard för översättning av redan publicerade texter relaterade till detta specifika lärområde. Därefter, i den tredje delen, följer översättningarna. Arbetets sista och fjärde del utgör två ordlistor med termer, först en ordlista med termer från svenska till kroatiska och sedan ordlistan med termer från kroatiska till svenska.

Item Type: Diploma Thesis
Subjects: Archaeology
Scandinavian languages and literatures
Departments: Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature
Supervisor: Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil and Šošić Klindžić, Rajna
Date Deposited: 31 Oct 2018 12:18
Last Modified: 21 Feb 2019 11:04
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10196

Actions (login required)

View Item View Item