Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Subject is "Scandinavian languages and literatures"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subject (8030)
    • Scandinavian languages and literatures (47)
Group by: Item Type | Date | Creators | Departments | No Grouping
Number of items at this level: 47.

Article

Novak-Milić, Jasna. (2002). Učenje glagolskih oblika u hrvatskome kao stranome jeziku. Suvremena lingvistika, 53-54(1-2). pp. 85-100. ISSN 1847-117X

BSc thesis

Andreev, Gregory. (2018). Den svenska deckarens sociala engagemang exemplifierat i Stieg Larssons Luftslottet som sprängdes. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Tomić, Janica].

Korbar, Iva. (2008). Politisk teater i Sverige tills 1970-talet: examensarbete. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Tomić, Janica].

Čulo, Daria. (2018). Stilarter i svenskan och deras användning i olika situationer. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir].

Diploma Thesis

Babić, Romana. (2016). Översättning av kulturspecifika uttryck i tidningstexter : masteruppsats. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Badić, Edin. (2017). Culture-Specific items in Jens Lapidus’ Snabba Cash and its translations into English and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Pavlović, Nataša].

Božek, Tea. (2013). Syntaktisk komplexitet vid översättning av texter i olika stilar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Cegur, Melita. (2018). Terminologiska svårigheter vid översättning av texter inom marinbiologi från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Dobrosavljević, Helena. (2016). Problem vid översättning av texter i turistbranschen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Ečimović, Adela. (2017). Terminologiska problem vid översättning av texter om konservering-restaurering mellan svenska och kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Profeta, Sara and Zalesky, Bodil and Špikić, Marko].

Frakić, Miro. (2015). Performativa aspektens betydelse vid dramaöversättning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Grubješić, Iva. (2015). Översättning av passiv från svenska till kroatiska: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna].

Grundler, Mišo. (2012). A Comparative Analysis of English and Croatian Translations of Stieg Larsson's Män som hatar kvinnor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Pavlović, Nataša].

Gucunski, Ema. (2016). Zum Artikelgebrauch bei Ländernamen in germanischen Sprachen (Deutsch, Englisch, Niederländisch, Dänisch). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Hrastić, Ivana. (2013). Tillämpning av transposition i olika texttyper. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Hršak, Mirna. (2015). Översättning av kulturspecifika element i svenska tidningsartiklar: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Hudoletnjak, Ana. (2016). Namn på svenska helgdagar och högtider: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Jelušić, Ana. (2017). Tempus i olika texttyper vid översättning mellan kroatiska och svenska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Jurić, Darijana. (2016). Svenska idiomatiska uttryck i översättning till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Jurčić, Olga. (2018). Terminologiska problem i översättning av texter om arkeologi från kroatiska till svenska och från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil and Šošić Klindžić, Rajna].

Keber, Irena. (2016). Artighetsprincipen i svenskan och kroatiskan : en metalingvistisk undersökning av åldersgruppen 18-35 år. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Skelin Horvat, Anita].

Kežić, Valentina. (2016). Översättning av prepositionsfraser mellan svenska och kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Klajzner, Tihana. (2016). Problematiken kring översättning av sammansättningar i svenskan och kroatiskan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Zalesky, Bodil and Novoselec, Zvonimir].

Korbar, Iva. (2013). EU:s och EU medlemländernas språkpolitik med hänsyn till invandrarspråk: migisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita and Antunović, Goranka].

Ljubas, Sandra. (2017). Felanalys av maskinöversättningar av svenska texter till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Simeon, Ivana].

Luketić, Pavle. (2013). Översättning av institutionsnamn mellan kroatiska och svenska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Matijanić, Anja. (2013). Översättning av socio-politiska kulturspecifika begrepp från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Mileta, Iliana. (2016). Några särdrag hos filmtextning från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Mitrović, Marko. (2014). Översättning av filmvetenskapliga texter från svenska till kroatiska och från kroatiska till svenska: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Tomić, Janica and Novoselec, Zvonimir].

Momirski, Lana. (2016). Översättning av arkitektonisk terminologi från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil and Botica, Dubravka].

Nestić, Elizabeta. (2015). Översättning av institutionsnamn från svenska till kroatiska och från kroatiska till svenska: masterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Oršanić, Nika. (2017). Översättning av passiva konstruktioner från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Pavić, Barbara. (2016). Impact of Social Media on Youth Language in Swedish and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna].

Profeta, Sara. (2012). Meningslängd i olika texttyper vid översättning från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Rajsz, Elena. (2017). Översättning av IT-termer från svenska till kroatiska och omvänt. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Samardžija, Marina. (2019). English and Croatian Translation of Swedish Idioms in Stieg Larsson’s Män som hatar kvinnor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Novoselec, Zvonimir].

Stanetti, David. (2015). Översättning av kulturspecifika uttryck om vardagsliv. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Stanko, Zorana. (2016). Sportkollokationer i svenska och kroatiska: en korpusstudie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Bekavac, Božo].

Turkalj, Adriana. (2017). Konceptuella metaforer för negativa känslor i kroatiska och svenska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Stanojević, Mateusz-Milan].

Veršić, Vanja. (2014). Ortnamn i svensk-kroatisk översättning: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Šarić, Ivana. (2016). Svenska pronomen med en ospecificerad referent i översättning mellan svenska och kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Šečić, Korana. (2016). Grammatikinlärning i svenska som främmande språk : magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna].

Škarica, Lidija. (2012). Morfosyntaktisk utveckling från urnordiska till moderna skandinaviska språk. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Maček, Dora].

Šoštarić, Margita. (2018). Semantiska strukturer för adjektiv som betecknar smaker i svenskan och kroatiskan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Stanojević, Mateusz-Milan].

Žic, Luka. (2014). Översättning av neologismer och verkspecifika termer. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Župarić, Sofija. (2013). Benämningar på kroppsdelar och deras metaforiska polysemi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

PhD Thesis

Novoselec, Zvonimir. (2019). Phraseological units with the component heart in Croatian and Swedish – cultural models and motivation. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(PDS Lingvistika) [mentor Antunović, Goranka and Žic Fuchs, Milena].

This list was generated on Mon Feb 26 01:20:06 2024 CET.