Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Antropologija na granici znanstveno-književnog sistema

Downloads

Downloads per month over past year

Banić-Križaj, Deana. (2018). Antropologija na granici znanstveno-književnog sistema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav and Grgurinović, Ivona].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (885kB) | Preview

Abstract

Knjiţevni obrat osamdesetih godina dvadesetog stoljeća usmjerio je antropološku paţnju na tekstualnu, odnosno knjiţevnu prirodu antropologije. Iz njega se stvara nova interdisciplina knjiţevne antropologije koja će knjiţevni karakter antropologije shvaćati sasvim drugaĉije od svojih “utemeljitelja”. Prvenstveno, obiljeţit će je laiĉko poimanje knjiţevnosti, neodrţiva i nedovoljno promišljena, a ĉini se samoproglašena, interdisciplinarnost, te nemogućnost odreĊenja vlastitog predmeta i metodologije. Kljuĉnim će se problemom pokazati, naizgled samorazumljiv, termin interdisciplinarnosti ĉija se kompleksnost izraţena kroz nesvodljivost dviju raznorodnih znanosti na jednu znanstvenu disciplinu, konkretizira u ĉinjenici da je jedan pol saĉinjen od teoretiĉara knjiţevnosti tumaĉi na jedan, a drugi, antropološki, na drugi naĉin. Rad istraţuje mogućnosti knjiţevne antropologije povratkom knjiţevnom obratu, a usporednim ĉitanjem antropološkog teksta Tužni tropi Claude Lévi-Straussa i knjiţevnog teksta Pripovjedač priča Maria Vargasa Llose. Metodom pomnog ĉitanja ukazuje na povezanost dva teksta, kao i spoznajne vrijednosti koje proizlaze iz knjiţevnoantropološkog bavljenja tekstovima.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: antropologija, knjiţevnost, knjiţevna antropologija, Clifford Geertz, Claude Lévi-Strauss, Mario Vargas Llosa, Tuţni tropi, Pripovjedaĉ priĉa
Subjects: Ethnology and cultural anthropology
Comparative literature
Departments: Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Comparative Literature
Supervisor: Brlek, Tomislav and Grgurinović, Ivona
Date Deposited: 02 Nov 2018 10:59
Last Modified: 02 Nov 2018 10:59
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10442

Actions (login required)

View Item View Item