Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Poredbena analiza glagolskih prefiksa u mađarskom i njemačkom jeziku

Downloads

Downloads per month over past year

Žulić, Dino. (2018). Poredbena analiza glagolskih prefiksa u mađarskom i njemačkom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Szentesi Žagar, Orsolya].

[img]
Preview
PDF (Hungarian) - Unpublished version (manuscript)
Download (280kB) | Preview

Abstract

Tema ovog diplomskog rada jest poredbena analiza mađarskih i njemačkih prefiksa. Rad je napisan na mađarskom jeziku i tematski je podijeljen na četiri dijela. Prvi je dio uvod u kojem se objašnjavaju koncepcija i ciljevi rada te geografska lokacija dvaju jezika i njihov povijesni razvoj. Drugi je dio usporedba mađarskih i njemačkih prefiksa iz povijesne perspektive. U tom dijelu uspoređuje se razvoj najstarijih i još danas najčešće upotrebljivanih njemačkih i mađarskih prefiksa iz morfološke, sintaktičke i funkcionalne perspektive u raznim razdobljima razvoja dvaju jezika. Razlog za to jest činjenica da u oba jezika postoji vrlo velik broj prefiksa pa zbog toga nije bilo moguće obuhvatiti sve njih ili većinu njih u ovom radu. Treći je dio usporedba mađarskih i njemačkih prefikasa u suvremenom jeziku. U ovom dijelu uspoređuju se glagolski prefiksi dvaju jezika iz morfološke, sintaktičke razine i razine aspektualnosti. Pritom se u morfološkom dijelu uspoređuju karakteristike poput udvostručivanja prefiksa, samostalna uporaba mađarskih prefiksa, uporaba različitih prefikasa uz isti glagol, izostavljanje prefiksa u mađarskom te pojavljivanje punoznačnih riječi u svojstvu prefiksa u njemačkom jeziku. sintaktička usporedba prefiksa uglavnom je usmjerena na odvajanje prefiksa u mađarskom i njemačkom jeziku. U pogledu aspektualnosti i akcionalnosti usporedba je uglavnom usmjerena na akcionalnost. Razlog za to jest činjenica da u njemačkom jeziku glagolski prefiksi nisu sredstvo za izražavanje aspekta, već isključivo akcionalnosti, dok u mađarskom oni služe i za izražavanje aspekta i za izražavanje akcionalnosti. Unatoč tome, dio poglavlja o aspektualnosti i akcionalnosti ipak je posvećen mađarskim prefiksima u svojstvu sredstva za izražavanje aspekta zbog važnosti koju aspekt igra u razumijevanju akcionalnosti te zato što ponekad nije jednostavno razlučivanje aspekta i akcionalnosti. Zadnji je dio rada zaključak u kojem su sažeti zaključci pojedinih poglavlja te problemi koji su se pojavili tijekom njegove izrade. Pojedinačna poglavlja podijeljena su na uvodni dio nakon čega slijedi opis pojedinih karakteristika mađarskih prefiksa, zatim pojedinih karakteristika njemačkih prefiksa te na kraju usporedba sličnosti i razlika između analiziranih karakteristika U pogledu metoda najčešća metoda bila je usporedba raznih osobitosti mađarskih i njemačkih prefiksa u tematskom kontekstu. Također, brojni su opisi potkrijepljeni primjerima. Kada su u pitanju njemački primjeri, njima su dodani mađarski prijevodi, dok mađarski primjeri nisu prevedeni na njemački. Primjeri su uglavnom iz literature. Korištena literatura sastoji se od raznih jezičnih priručnika i povijesnih gramatkia, a središnju ulogu prilikom opisa akcionalnosti i aspektualnosti igrali su doktorska disertacija Krešimira Sučevića-Međerala Semantička analiza sustava glagolskih prefiksa u mađarskom jeziku (iz perspektive govornikâ hrvatskog jezika) te članak o mađarskom aspektu Orsolye Žagar Szentesi Aspektualnost u mađarskom – uloga objekta u formiranju rečeničnog aspekta.

Item Type: Diploma Thesis
Subjects: Hungarian studies
Departments: Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature
Supervisor: Szentesi Žagar, Orsolya
Date Deposited: 13 Dec 2018 13:49
Last Modified: 13 Dec 2018 13:49
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10715

Actions (login required)

View Item View Item