Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Motivacija i akademski uspjeh u nastavi španjolskog kao stranog jezika

Downloads

Downloads per month over past year

Žeželić, Nina. (2019). Motivacija i akademski uspjeh u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (1MB) | Preview

Abstract

Motivacija i akademski uspjeh su vrlo važne teme u procesu poučavanja i učenja. Motivacija je pokretačka sila koja potiče na aktivnost, odnosno na djelovanje koje je usmjereno na određen cilj. U ovom kontekstu to djelovanje je usmjereno na učenje jezika. Motivacija je jedan od afektivnih faktora koji ima velik utjecaj na ponašanje (Gardner, 2006.). Akademski uspjeh se definira kao odraz postignuća ostvarenih u određenom vremenskom periodu. Cilj ovog istraživanja je provjeriti postoji li korelacija između pojedinih vrsta motivacije i akademskog uspjeha u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Istraživanje je kvantitativno, deskriptivno i korelacijsko. Istraživanje se provelo na 88 studenata preddiplomskog i diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kvantitativni podatci u sklopu istraživanja su dobiveni pomoću upitnika s Likertovom skalom od 5 stupnjeva. Rezultati ukazuju na blagu i neznatnu korelaciju između motivacije i akademskog uspjeha. Time se ne potvrđuje sa sigurnošću hipoteza koja proporcionalno povezuje motivaciju i uspjeh, samo ona koja povezuje intrinzičnu motivaciju i akademski uspjeh.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: motivacija, akademski uspjeh, španjolski kao strani jezik
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata
Date Deposited: 13 Feb 2019 13:31
Last Modified: 13 Feb 2019 13:31
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10911

Actions (login required)

View Item View Item