Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Subject is "Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | Departments | No Grouping
Number of items at this level: 179.

BSc thesis

Cafuk, Maja. (2018). Vrijednosti gerunda u prijevodima na hrvatski. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Oštrec, Branka].

Carević, Meri. (2018). Leksikografske odrednice i njihova primjena u praksi. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Musulin, Maša].

Glavaš, Helena. (2018). Poslijeratna španjolska proza: Entre visillos Carmen Martín Gaite. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Zovko, Maja].

Koret, Martina. (2011). Modeli, tipovi i skale za vrednovanje u obrazovanju. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Lotar, Mateja. (2018). Strukture za izražavanje hipoteze, mogućnosti i vjerojatnosti. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Knezović, Alica].

Marija, Kotarski. (2013). Verbos de cambio. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Knezović, Alica].

Diploma Thesis

Acinger, Daria. (2018). Uloga konteksta u izboru prirodne ekvivalencije u slučaju lažnih prijatelja u književnom i stručnom tekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Adrinek, Vedran. (2014). Čitanje romana O junacima i grobovima Ernesta Sábata iz optike filozofije egzistencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Angyal, Elvira. (2015). Jezična politika suvremene španjolske: kastiljski, katalonski, baskijski i galješki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Skelin Horvat, Anita].

Arnautov, Sanja. (2018). Stav hrvatskih profesora španjolskog kao stranog jezika prema ispravljanju pogrešaka u usmenom izražavanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Bajt, Anja. (2015). Motivacijska orijentacija kod studenata španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Balenović, Lea. (2017). Motivacijska stuktura pri upisu i očekivanja o budućem zapošljavanju studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ban, Lea. (2018). Vještina pisanja na satu španjolskog kao stranog jezika: prijedlog za rad na satu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Banić, Maja. (2013). La aparición y varios conceptos de la parasíntesis en la lengua española. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Baričić, Doris. (2019). Usporedna analiza vrijednosti konjunktiva u prijevodima na hrvatski i španjolski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Bačurin, Antonia. (2017). Povezanost straha od stranog jezika i upotrebe komunikacijskih strategija kod učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Beljan, Ivana. (2015). Strah od usmene komunikacije kod studenata španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Benkek, Svjetlana. (2013). Kulturni stereotipi o Španjolskoj kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Berlengi, Filip. (2018). Frazeološka sastavnica leksičke kompetencije u poučavanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Bevanda, Karmen. (2015). Varijacije u izgovoru fonema /l/ y /r/ u varijanti španjolskoga jezika iz Huelve i Almerije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Musulin, Maša].

Bezlaj, Metka. (2017). L'infinitif en français et en espagnol. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bikić-Carić, Gorana].

Bečić, Lamija. (2017). Stavovi hrvatskih studenata španjolskog kao stranog jezika prema pogreškama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bilić, Lea. (2016). Uloga instrumentalne motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika kod hrvatskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bognar, Ana. (2014). Gramatički sadržaji u nastavi španjolskog kao stranog jezika: Analiza udžbenika na razini A2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bojkić, Lucija. (2016). Jezična politika i planiranje u Galiciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Skelin Horvat, Anita].

Borojević, Tamara. (2016). Uporaba nekonvencionalnih tehnika u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Briški, Lucija. (2015). Sedam smrtnih grijeha u srednjovjekovnoj španjolskoj književnosti: Libro de Buen Amor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Bulić, Matea. (2016). Morfosintaktička interferencija u učenju srodnih jezika: talijanski (L2) i španjolski (L3). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Burić, Eva. (2018). Uloga konteksta u prevođenju glagolskih perifraza sa španjolskoga na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Buči, Mateja. (2017). Análisis de los contenidos interculturales en los libros del alumno de ELE en nivel B1. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jelić, Andrea Beata].

Ciglenečki, Maja. (2013). Elementi interkulturalnosti u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Cilar, Nataša. (2016). Jorge Luis Borges i hrvatski fantastičari. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Coha, Suzana].

Cukrov, Ana. (2017). Prostor u poeziji Luisa Cernude. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Zovko, Maja].

Cunjak, Vedrana. (2017). Anglicizmi u španjolskome jeziku u Španjolskoj i Meksiku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Musulin, Maša].

Cupan, Iva. (2017). Stilovi i strategije usvajanja vokabulara u španjolskom kao stranom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Cvetko, Doris. (2017). Detektivski romani Manuela Vázqueza Montalbána iz sedamdesetih i osamdesetih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Zovko, Maja].

Cvitković, Vivian. (2017). Usporedna analiza primjene gramatičkog i komunikacijskog pristupa u nastavi španjolskog kao stranog jezika u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Devčić, Ivana. (2016). Analiza pogrešaka hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Dobec, Marija. (2015). Pripovjedna proza Vicentea Huidobra. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Matić, Gordana].

Domović, Annabel. (2015). Elementi fantastike u fikcionalnoj prozi Ernesta Sábata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Drmić, Ana Marija. (2013). Unamuno: una lectura posmoderna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Čačinovič, Nadežda].

Družić, Tena. (2013). Leksički aspekti polisemije pridjeva u španjolskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Dujmović, Nina. (2011). Kritika Cervantesovog djela u njegovo vrijeme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Duvnjak, Ivana. (2014). Usvajanje vokabulara španjolskog kao stranog jezika: primjer leksičkih kolokacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Duvnjak, Ivana. (2015). Stavovi španjolskih inojezičnih učenika prema strategijama učenja hrvatske gramatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Džapo, Ana. (2015). Cross-Linguistic Influence in Croatian-English-Spanish Multilinguals: Evidence from Spoken and Written Production. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta and Jelić, Andrea Beata].

Fertalj, Katarina. (2016). Kontrastivna analiza glagola u španjolskom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Musulin, Maša].

Firak, Kosjenka. (2013). Proces vrednovanja - vrednovanje čitanja s razumijevanjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Fišer, Marija. (2015). Metakognitivne sposobnosti kao pokazatelj samostalnog učenja kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Foršek, Petra. (2016). Podučavanje španjolskog s posebnim ciljevima: turistički španjolski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Franjić, Anja. (2018). Detektivski roman kao instrument društveno-političke kritike u četiri romana Ricarda Piglie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Matić, Gordana].

Freja, Irena. (2018). Simón Bolívar: od ideje do slobode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Galović, Sandra. (2012). Poduka španjolskog jezika s posebnim ciljevima - poslovni jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Glasnović, Ana. (2017). Strategije učenja vokabulara španjolskog kao stranog jezika kod hrvatskih učenika: uloga razine znanja i dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Grgić, Maja. (2012). Tekst i njegove funkcije u poučavanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Guć, Anamarija. (2014). Analiza pogrešaka u uporabi glagola kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Hadrović, Monika. (2017). Uporaba strategija učenja kod hrvatskih studenata španjolskog kao stranog jezika s obzirom na razinu studija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Hadži-Boškov, Hana. (2013). Razredni diskurs : interakcija između nastavnika i učenika na nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Holi, Andrea. (2016). Uloga grupnog rada u obavljanju zadataka kod učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Husain, Sanja. (2014). Prevođenje frazeoloških cjelina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Ilak, Lucija. (2015). Actitudes de los profesores de español como lengua extranjera hacia el enfoque comunicativo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Jagar, Ida. (2011). Umjetnost kao tema u oglednoj prozi José Ortege y Gasseta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Jakovljev, Marta. (2016). Tipologija književne kritike romana Kuća duhova Isabel Allende (2000-2010). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Janeš, Matija. (2013). Interpretaciones existencialistas de la Celestina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Jedvaj, Hrvoje. (2016). Kastiljski i katalonski u kontaktu: interferencija na sintaktičkoj razini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita].

Jeleč, Ivana. (2018). Stilovi i strategije učenja španjolskog kao stranog Jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Jock, Yvonne. (2015). Interkulturalität im Werk von José F. A. Oliver. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Magerski, Christine and Polić-Bobić, Mirjana].

Jock, Yvonne. (2013). Interkulturalität im Werk von José Francisco Agüera Oliver. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Magerski, Christine and Polić-Bobić, Mirjana].

Jugović, Anja. (2015). Las mujeres en las obras teatrales de Federico García Lorca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Jugović Lončarić, Tajana. (2018). Stavovi hrvatskih učenika srednjih škola prema nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Jurić, Sandra. (2011). Prijevod sa španjolskog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na španjolski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature.
(Španjolski izvornik: De la Vega, Eulalia (1992.): La mujer en la historia. Anaya. Madrid. ; Etxebarría, Lucía (2004.): Nosotras que no somos como las demás. Destino. Barcelona. Hrvatski izvornik: Miliša, Zlatko; Tolić, Mirela i Vertovšek, Nenad (2009.): Mediji i mladi: Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji. Sveučilišna knjižara. Zagreb.) [mentor Budor, Karlo and Zeljković, Ivana].

Jurišković, Dora. (2015). Uloga glazbe u usvajanju vokabulara španjolskog jezika kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Justić, Lucija. (2016). Uloga straha od ocjenjivanja u procesu učenja španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Katić, Mario. (2016). Jezične i konverzacijske prilagodbe u govoru nastavnika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kauzlarić, Vedrana. (2014). Uloga motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kezić, Nambi. (2017). Utjecaj poetike Luisa de Gongore u djelima Generacije ’27.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Klemenčić, Mateja. (2014). Sociokulturalna kompetencija : povijesni sadržaji u podučavanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Kolarić, Ema. (2014). Kulturni aspekti u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Komazlić, Antonija. (2018). Jezični sadržaji u nastavi španjolskog kao stranog jezika: Razvoj diskurzivne kompetencije i analiza udžbenika na razini B2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Komazlić, Antonija. (2018). Possibilities and limitations of the civil society in the processes of urban development - an example of the association Right to the city Zagreb and civil initiative Pulska grupa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Konsuo, Marija. (2018). Strategije čitanja i njihova uporaba kod učenika španjolskog jezika u srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Kotarski, Marija. (2013). Verbos de cambio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Knezović, Alica].

Kotarski, Marija. (2017). Lengua y cultura de los sefardíes – por las vías de los sefardíes a través de Sarajevo y Dubrovnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bikić-Carić, Gorana].

Kovač, Tanja. (2013). Analiza prevoditeljskih postupaka prema teoriji Vinaya i Darbelneta na primjeru stručnoga teksta s područja arhitekture i književnoga teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Kramberger, Julia Katarina. (2017). Stavovi učenika španjolskog kao stranog jezika u gimnaziji o suradničkom učenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kreković, Anamaria. (2014). La novelística de Camilo José Cela de los años 40 y 50 del siglo XX. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Krezo, Matej. (2015). Poučavanje poslovnog španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Krolo, Ivana. (2015). Pristup usmjeren zadatku i književni tekstovi u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Ćavar, Ana].

Kulić, Ana. (2017). Proces prevođenja španjolsko-hrvatskih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Labor, Martina. (2016). Anglizmi u španjolskom ekonomskom diskursu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Skelin Horvat, Anita].

Ljepopio, Daria. (2015). Leksička interferencija srodnih jezika: primjer španjolskog i talijanskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ljubić, Tea. (2016). Acquisition du vocabulaire et interférence lexicale chez les apprenants croates du français comme deuxième et de l'espagnol comme troisième langue étrangère. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana and Vrhovac, Yvonne and Andrea-Beata, Jelić].

Lončar, Ana. (2015). Međukulturalna kompetencija u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Lončar, Iva. (2016). Mistika i poezija Španjolski karmelićanski pjesnici Sv. Ivan od Križa i sv. Terezija od Isusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Lovrinović, Vedrana. (2013). Simetrías spisateljice Luise Valenzuele iz feminističke perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Koričančić, Velebita and Polić-Bobić, Mirjana].

Makar, Angela. (2011). Prijevod odabranih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature.
(Hrvatski izvornik: Korkut, Nenad, Cro-a-porter en Gloria In, abril 2010., Zagreb ; Mirković, Igor, Novi Val en Rock Enciklopedija, http://web.vip.hr (20.06.2010) ; Srzić, Ana, Festivali spašavaju turizam, Prevelik broj festivala, Motovun-Najpopularniji, Festival erotskih filmova, Smotra domaćeg filma, http://www.matica.hr (20.06.2010) Španjolski izvornik: Planificación Geográfica, Herramienta para la elaboración de los documentos de Actuación Especial (PAE) 2006- 2008 de la Cooperación Española, http://www.maec.es (20.06.2010.) ; Mastretta, Ángeles, Maridos, 2007, rayo, Nueva York Mastretta, Ángeles, Maridos, 2007, rayo, Nueva York Planificación Geográfica, Herramienta para la elaboración de los documentos de Actuación Especial (PAE) 2006- 2008 de la Cooperación Española, http://www.maec.es (20.06.2010.) ) [mentor Budor, Karlo].

Malenica, Matea. (2018). Motivacija adolescenata i odraslih u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Mandić, Marina. (2017). Strah od jezika kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Maras, Eva. (2018). Romani Juana Goytisola pedesetih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Zovko, Maja].

Marinković, Iris. (2017). Stavovi studenata prema utjecaju L3 pri usvajanju španjolskog jezika i književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Beata-Jelić, Andrea].

Marković, Marija. (2018). Osobitosti naturalizma Emilije Pardo Bazán. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Zovko, Maja].

Marković, Vlatka. (2016). Stavovi hrvatskih profesora o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Markušić, Josipa. (2014). Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Marčinko, Karmen. (2016). Uloga individualnih čimbenika u procesu usvajanja vokabulara španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Mijić, Helena. (2015). Komunikacijska kompetencija na nastavi španjolskog kao stranog jezika- stavovi nastavnika i učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Mikelenić, Bojana. (2012). Pojam beskonačnog u prozi Jorgea Luisa Borgesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Švob, Goran].

Mikša, Iva. (2019). Djelo Ángela Ganiveta i Generacija 98. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Zovko, Maja].

Milić, Gabrijela. (2016). Razvoj leksičke kompetencije u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Mjeda, Antoaneta. (2016). Povezanost straha od stranoga jezika sa strahom od negativne društvene evaluacije kod hrvatskih studenata španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Mladin, Mirta. (2013). Prijevodna ekvivalencija u španjolsko-hrvatskom prevođenju s posebnim osvrtom na prevođenje stila. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Oštrec, Branka].

Morduš, Mihaela. (2015). Ovladavanje leksičkom kompetencijom na pripremnom i temeljnom stupnju na primjeru udžbenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Mrmić, Ivana. (2016). Usporedni pristup strukturalizmu u Europi i Americi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Musulin, Maša].

Mrvić, Sanja. (2013). Kulturološki sadržaji u nastavnom procesu španjolskog kao stranog jezika – analiza didaktičkih materijala za španjolski kao strani jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Nežić, Sara. (2012). Narativna proza Aleja Carpentiera: povijesno i fikcionalno u romanima Izgubljene staze (Los pasos perdidos) i El siglo de las luces. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Nikčić, Ana. (2013). Problem formalne i dinamične ekvivalencije u prevođenju književnog i stručnog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Oštrec, Branka].

Nikšić, Ana. (2013). Problem formalne i dinamične ekvivalencije u prevođenju književnog i stručnog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Oštrec, Branka].

Nježić, Dorja. (2017). Afektivni vidovi usmenog izražavanja kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Novak, Karmen. (2017). Strategije usvajanja vokabulara studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Novak, Sunčica. (2013). Prijevod internacionalizama u književnom i stručnom tekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Novak, Tijana. (2013). Uloga vokabulara na razini B1 prema ZEROJ-u procesu poučavanja i učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Orešković, Natalia. (2013). Aspectos etnológicos de las crónicas misioneras del siglo XVI: Historia General de las Cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Ovčarić, Ana. (2012). Prevođenje povijesnog sadržaja u književnim i stručnim tekstovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Pavelić, Ana. (2014). Uloga gramatike u komunikacijskom pristupu poučavanju – stavovi hrvatskih profesora španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Pejić, Ines. (2015). Uporaba nastavnih sredstava u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Plazibat, Antonija. (2013). Traduktološki i terminološki problemi u prevođenju književnog teksta i stručnog pedagoškog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Poljičak, Mirna. (2017). Usvajanje konjunktiva kod hrvatskih učenika španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Primorac, Viktorija. (2013). Podučavanje osnovnog španjolskog vokabulara A1 stupnja u okviru dječjeg svijeta djece od 8 do 12 godina kroz didaktičke igre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Priščan, Lidija. (2015). Španjolski jezik hispanoamerikanaca u SAD-u: ''Spanglish'' – polemike i stavovi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Skelin Horvat, Anita].

Puljan, Dora. (2014). Los estereotipos sobre el espanglish. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita and Polić-Bobić, Mirjana].

Radman, Asja. (2016). Razvoj leksičke kompetencije pristupom usmjerenim na zadatak u poučavanju španjolskoga kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Radoš, Iva. (2012). Analiza prevoditeljskih postupaka u prevođenju književnih i stručnih tekstova (Carmen Laforet: Nada i Raquel Sánchez García: Juan Ramón Jiménez y el mercado editorial). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Grković, Daša].

Rajič, Martina. (2017). Jezični identiteti višejezičnih govornika: studija slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita].

Rovičanac, Veronika. (2018). Međujezični utjecaj engleskog jezika kao L2 na usvajanje španjolskog jezika kao L3 kod hrvatskih studenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ruk, Jan. (2012). Flamenko i poezija na andaluškom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Ruvić, Mirela. (2015). Prevođenje frazema u književnom tekstu i terminološka analiza teksta iz psihologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Sekulić, Milana. (2014). Utjecaj osobnosti na stavove studenata španjolskog kao stranog jezika prema aktivnostima na satu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Sikirić, Marija. (2013). Strategije učenja gramatike španjolskog kao stranog jezika. Rezultati istraživanja kod hrvatskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Sivka, Dora. (2018). Čitanje djela „Labirint samoće“ iz očišta postkolonijalne kritike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Matić, Gordana].

Skupnjak, Maja. (2016). Strategije čitanja kod hrvatskih studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Spoljaric, Ana Maria Valencia. (2012). Indigenizam u pripovjednoj prozi Joséa Maríje Arguedasa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Koričančić, Velebita].

Subašić, Tea. (2012). Pojam inteligencije i njegove implikacije u procesu podučavanja i učenja drugog ili stranog jezika s posebnim naglaskom na teoriju višestrukih inteligencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Sučević, Ivana. (2015). Ovladavanje gramatičkom kompetencijom u komunikacijski usmjerenoj nastavi na primjeru triju udžbenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Ćavar, Ana].

Sučić, Bernarda. (2015). Uloga strategija slušanja u usvajanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Tepeh, Ivana. (2017). Od neorealizma do postmodernizma u pripovijetkama Carmen Martín Gaite. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Teskera, Mislav. (2016). Alternativni oblici vrednovanja u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Tisaj, Antonija. (2014). Ludički element u podučavanju i usvajanju španjolskog kao stranog jezika kod odraslih od 25 godina nadalje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Tkalčec, Bojana. (2016). Analiza gramatičkih pogrešaka u pisanom izražavanju hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Tkalčić, Žana. (2019). Sociolingvistička kompetencija u nastavi španjolskog jezika na primjeru izreka i poslovica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Tokić, Anja. (2018). Ženskost u djelima Maríje Luise Bombal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Matić, Gordana].

Tomić, Iva. (2017). Glavni ženski likovi u pikarskim romanima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Zovko, Maja].

Tomić, Marta. (2015). Čileanski nacionalni identitet i moderno društvo u suvremenoj čileanskoj esejistici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Tremac, Filip. (2016). Lunfardo u stihovima argentinske glazbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Musulin, Maša].

Tripalo, Rafaela. (2016). Kolektivno nesvjesno i drugi jungijanski motivi u djelu Hombres de maíz Miguela Ángela Asturiasa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Turkalj, Monika. (2014). Analiza pogrešaka u pisanom izražavanju hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Varošanec, Ela. (2016). Autofikcija u djelu Javiera Cercasa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Vlaho, Matea. (2013). Problematika lažnih parova u prevođenju različitih vrsta tekstova sa španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Vlahov, Anja. (2016). Europa i njene okolnosti: ideja Europe u filozofiji José Ortega y Gasseta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Vlaić, Tihana. (2013). Korištenje autentičnih materijala s interneta u nastavi španjolskog jezika u školama stranih jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Vlašić, Nikolina. (2015). Uporaba materinskog jezika u komunikaciji na satu španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Vujković Lamić, Tamara. (2013). Odjek proznog djela Manuela Puiga u hispanskoameričkoj književnoj kritici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Koričančić, Velebita].

Vulić, Marijana. (2018). Interkulturalnost u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Vulić, Petra. (2012). Primjena književnog teksta u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Ćavar, Ana].

Zanki, Andrea Lucia. (2013). Socio-kulturalni elementi u nastavi prema razinama ZEROJ-a (A1 – B2) : razvijanje socio-kulturalne kompetencije kroz vizualnu umjetnost i glazbu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Zokić, Željana. (2016). Stavovi španjolskih govornika prema uporabi anglizama u španjolskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita and Polić-Bobić, Mirjana].

Ćaćić-Tić, Marina. (2018). Uporaba društveno-afektivnih strategija kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Čavka, Petra. (2014). Igre uloga u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Čorak, Kristina. (2013). Poduka španjolskog jezika s posebnim ciljevima: poslovni španjolski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Čulo, Ines. (2015). Historijografska metafikcija u romanu "Terra Nostra" Carlosa Fuentesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Matić, Gordana].

Đale, Lucija. (2017). Stavovi studenata španjolskog jezika o španjolskom narodu i kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Đilović, Mara. (2014). Uloga metafora u usvajanju vokabulara španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Šemiga, Karla. (2018). Ispravljanje učeničkih pogrešaka: stavovi i ponašanje nastavnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Štuban, Ivana. (2018). Meksička narcoliteratura: romani Élmera Mendoze. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Šuštić, Kristina. (2014). Ludički element u podučavanju španjolskog kao stranog jezika s odraslima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Žarković, Valentina. (2015). Utjecaj i tipovi motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika kod hrvatskih adolescenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jelić, Andrea Beata].

Žeželić, Nina. (2019). Motivacija i akademski uspjeh u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Žgela, Iva. (2018). Usvajanje člana kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Žnidarić, Tomislav. (2018). Uloga materinskog jezika u procesu usvajanja španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Žužak, Monika. (2015). Usvajanje španjolskog kao stranog jezika kod odraslih učenika: studija slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

PhD Thesis

Knoll, Aleksandra. (2018). Spanish prepositions a, de, en, por, para and their equivalents in the Craotian language. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) [mentor Pranjković, Ivo and Budor, Karlo].

This list was generated on Mon Apr 22 01:18:05 2024 CEST.