Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Stilovi i strategije usvajanja vokabulara u španjolskom kao stranom jeziku

Downloads

Downloads per month over past year

Cupan, Iva. (2017). Stilovi i strategije usvajanja vokabulara u španjolskom kao stranom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (1MB) | Preview

Abstract

Tema ovog diplomskog rada su stilovi i strategije usvajanja vokabulara u španjolskom kao stranom jeziku. Prema novijim istraživanjima procesa učenja stranog jezika, vidljivo je veliko zanimanje za područje stilova i strategija učenja. Istražuju se više desetaka godina, meĎutim, dosadašnji radovi ostavljaju dovoljno prostora za dodatna istraživanja o toj temi. U teorijskom dijelu rada prikazan je teorijski okvir procesa učenja i usvajanja stranog jezika. Zatim smo definirali stilove učenja koje smo povezali sa teorijama inteligencije autora Howarda Gardnera (2006), obradili smo strategije učenja te posebice strategije učenja vokabulara i na kraju smo iznijeli važnost vokabulara u učenju stranog jezika. U istraživačkom dijelu rada, iznose se rezultati istraživanja provedenog sa studentima prve godine španjolskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu čiji je cilj bio utvrditi kojim stilom se koriste učenici na akademskoj razini, koje strategije primjenjuju prilikom učenja španjolskog jezika, a koje prilikom usvajanja vokabulara. Nadalje, željeli smo otkriti postoji li povezanost izmeĎu stilova i strategija učenja i u kakvom su odnosu. Istraživanje je provedeno upitnikom koji se sastojao od 3 dijela; prvim dijelom upitnika željeli smo otkriti kojem stilu učenja pripadaju studenti, drugim dijelom željeli smo otkriti općenite strategije učenja, dok je cilj trećeg dijela upitnika bio otkriti strategije usvajanja vokabulara. Rezultati istraživanja ukazuju na dominantnost vizualnog stila učenja. TakoĎer, prilikom usvajanja stranog jezika strategije učenja su učestale, kao i strategije usvajanja vokabulara, meĎutim, učenici nisu svjesni da ih koriste. Nadalje, ustanovili smo da osobe s duljim iskustvom učenja stranog jezika pojedine strategije koriste učestalije te da ne postoji statistički značajna povezanost izmeĎu korištenja pojedinog stila i učestalosti korištenja pojedinih strategija. Na temelju dobivenih rezultata zaključujemo kako nema povezanosti izmeĎu stilova i strategija učenja. S druge strane, otkrili smo povezanost strategija učenja i strategija usvajanja vokabulara. S obzirom da smo prikupili rezultate na manjem broju ispitanika, ostavljamo prostor za dodatna istraživanja na navedenu temu.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: stilovi učenja, strategije učenja, usvajanje vokabulara, leksička kompetencija,vokabular u nastavi stranih jezika
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana
Date Deposited: 08 Feb 2018 09:02
Last Modified: 08 Feb 2018 09:02
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/9535

Actions (login required)

View Item View Item