Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Gramatički sadržaji u nastavi španjolskog kao stranog jezika: Analiza udžbenika na razini A2

Downloads

Downloads per month over past year

Bognar, Ana. (2014). Gramatički sadržaji u nastavi španjolskog kao stranog jezika: Analiza udžbenika na razini A2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (456kB) | Preview

Abstract

Pojam gramatika ima nekoliko značenja. Možemo je, primjerice, definirati kao skup pravila ili kao priručnik, koji sadrži gramatička pravila. Razvoj poučavanja stranih jezika započeo je izdavanjem prvih gramatičkih priručnika. Kada govorimo o gramatici u kontekstu poučavanja jezika, mislimo na skup pravila nekog jezičnog sustava, koja nam pomažu u pravilnoj komunikaciji s drugim ljudima (Loureiro, 2011). Uloga gramatike mijenjala se kroz povijest poučavanja stranih jezika: od metode gramatike i prevođenja, u kojoj je poučavanje gramatike imalo primarnu ulogu, do komunikacijskog pristupa, u kojem se počavanje gramatike zasniva na korisnosti, potrebnoj za komuniciranje. Prema Zajedničkom europskom okviru za jezike, cilj je komunikacijskog pristupa razviti komunikacijsku kompetenciju preko niza drugih kompetencija: lingvističke, sociolingvističke i pragmatičke kompetencije. Tako je gramatička kompetencija, kao komponenta lingvističke kompetencije, vrlo važna za razvoj komunikacijske kompetencije (Sánchez, 2010). Kurikulum Instituta Cervantes (2006) nudi popis gramatičkih sadržaja, koji mogu pomoći u razvoju gramatičke kompetencije, za svaku od šest razina učenja španjolskog kao stranog jezika. U radu ćemo prikazati koji se gramatički sadržaji pojavljuju u različitim udžbenicima španjolskog jezika za strance: Chicos Chicas 2, Club Prisma A2 i Avance 2, te koji od tih gramatičkih sadržaja odgovaraju objektivnim kriterijima, koje smo postavili uz pomoć Kurikuluma Instituta Cervantes.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: gramatika, gramatička kompetencija, gramatički sadržaji, Zajednički europski referentni okvir za jezike, Kurikulum Instituta Cervantes
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 18 Jun 2015 09:18
Last Modified: 07 Dec 2016 11:01
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5274

Actions (login required)

View Item View Item