Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Afektivni vidovi usmenog izražavanja kod studenata španjolskog jezika

Downloads

Downloads per month over past year

Nježić, Dorja. (2017). Afektivni vidovi usmenog izražavanja kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (1MB) | Preview

Abstract

U ovom radu govorit ćemo o afektivnim vidovima i kako oni utječu na usmeno izražavanje kod studenata španjolskog jezika. To je jedna vrlo važna tema koja izaziva interes već dugi niz godina kada govorimo o procesu usvajanja drugog stranog jezika. U uvodu teorijskog dijela predstavit ćemo povijesni razvoj metoda poučavanja stranih jezika s naglaskom na ulogu usmenog izražavanja. Posebno poglavlje bit će posvećeno komunikacijskim pristupima i komunikacijskoj kompetenciji s kojima vještina govora dobiva važnu ulogu u procesu učenja jezika. Zatim dolazimo do same vještine govora, odnosno usmenog izražavanja, gdje ćemo prikazati glavne odlike te vještine i neke njene specifičnosti. Nakon toga, pisat ćemo o afektivnim vidovima koji utječu na usmenu produkciju uz naglasak da je upravo usmena produkcija ta koja je pod najvećim utjecajem afektivnih faktora. Tu će biti spomenuti razni vidovi kao što su strah od jezika, slika o sebi, stavovi učenika prema jeziku i motivacija. Bit će prikazano i na koji način afektivni vidovi utječu na vještinu govora, te će kasnije u istraživanju biti pokazano u praksi kako oni djeluju na usmenu produkciju studenata. Na kraju teorijskog dijela dat ćemo pregled dosadašnjih istraživanja na temu stavova i straha od usmene komunikacije. U istraživačkom dijelu opisujemo kvantitativno istraživanje provedeno na uzorku od 61 studenata svih pet godina studija španjolskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Cilj rada bio je utvrditi kako afektivni vidovi: stavovi studenata i strah od jezika utječu na njihov uspjeh, te prikazati kako oni variraju po godinama. Rezultati su pokazali da ne postoji značajna razlika u stavovima i strahu od jezika po godinama; stavovi su većinom pozitivni, a razina straha od jezika je umjerena. Također, vidljivo je da i stavovi ako su pozitivni utječu pozitivno na ocjenu. Slično vrijedi i za strah od jezika,ako je razina straha niža, ocjena studenata će biti bolja.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: afektivni vidovi, vještina govora, stavovi, strah od usmene komunikacije
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 16 Feb 2018 10:08
Last Modified: 16 Feb 2018 10:08
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/9591

Actions (login required)

View Item View Item