Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Komunikacijska kompetencija na nastavi španjolskog kao stranog jezika- stavovi nastavnika i učenika

Downloads

Downloads per month over past year

Mijić, Helena. (2015). Komunikacijska kompetencija na nastavi španjolskog kao stranog jezika- stavovi nastavnika i učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (895kB) | Preview

Abstract

Komunikacijska kompetencija jedan je od najvažnijih, a prema mnogo autora i ključni koncept za razumijevanje procesa učenja jezika. Sam nastanak i teoretiziranje komunikacijske kompetencije može se smatrati povijesnom prekretnicom u procesu poučavanja i učenja stranih jezika. U prvom dijelu ovoga rada iznosi se povijesni pregled nastanka te razvoja teorije i definicija ovog koncepta. Potom se predstavljaju modeli različitih autora te se kroz prikazane modele objašnjava što sve obuhvaća, kako se potiče i razvija komunikacijska kompetencija. Budući da je u današnje vrijeme naglasak stavljen na učenje i poučavanje jezika kroz komunikacijski pristup promatraju se značajke komunikacijske kompetencije unutar ovog suvremenog pristupa. Konačno, u radu se predstavlja istraživanje provedeno u hrvatskim srednjim školama i školama stranih jezika. U istraživanju je sudjelovalo 36 hrvatskih profesora i 288 učenika španjolskog kao stranog jezika. Pomoću upitnika s Likertovom skalom, cilj je bio ispitati stavove učenika i nastavnika o komunikacijskoj kompetenciji, a s obzirom na teorijske postavke koje su prethodno u radu predstavljene. Tvrdnje u upitniku temelje se na modelu kojeg su predstavili Canale i Swain (1980), koji je potom doživio preinake uzete u obzir u istraživanju. Želi se ispitati prepoznaju li ispitanici ključne teorijske postavke o tome što je komunikacijska kompetencija te kako ih primjenjuju u svome radu i učenju. Rezultati su pokazali kako nastavnici definiraju komunikacijsku kompetenciju sukladno teorijskim pretpostavkama, no kako u komparaciji svake pojedine kompetencije daju prednost gramatičkoj i strategijskoj kompetenciji. Rezultati prikupljeni od učenika su pokazali da razumiju važnost komunikacijske kompetencije, no da postoje značajne razlike u procesu razvijanja komunikacijske kompetencije i učenju španjolskog u Hrvatskoj s obzirom na to uči li se u srednjim školama ili školama stranih jezika. Također, učenici su pokazali važnu ulogu afektivne komponente u procesu razvoja komunikacijske kompetencije.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: komunikacijska kompetencija, usvajanje stranog jezika, gramatička kompetencija, komunikacijski pristup
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 14 Sep 2016 08:35
Last Modified: 02 Dec 2016 13:08
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6684

Actions (login required)

View Item View Item