Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Međujezični utjecaj engleskog jezika kao L2 na usvajanje španjolskog jezika kao L3 kod hrvatskih studenata

Downloads

Downloads per month over past year

Rovičanac, Veronika. (2018). Međujezični utjecaj engleskog jezika kao L2 na usvajanje španjolskog jezika kao L3 kod hrvatskih studenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (1MB) | Preview

Abstract

Ovaj rad bavi se pitanjem međujezičnog utjecaja engleskog kao prvog stranog jezika na usvajanje španjolskog kao drugog stranog jezika kod hrvatskih studenata koji studiraju ta dva jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Cilj je rada istražiti utječe li znanje engleskog jezika kao prvog stranog jezika (L2) na usvajanje španjolskog kao drugog stranog jezika(L3), radi li se o pozitivnom ili negativnom jezičnom prijenosu, u kojim je jezičnim strukturama prilikom produkcije L3 taj utjecaj najizraženiji, te kakva je korelacija između stupnja međujezičnog utjecaja L2 na L3 i stupnja poznavanja ta dva strana jezika. Ovaj se rad sastoji od dva dijela: teorijskog i istraživačkog. U teorijskom se dijelu govori o čimbenicima koji utječu na usvajanje jezika, definira se pojam međujezičnog utjecaja i opisuju se vrste jezičnih prijenosa, te se opisuje status engleskog i španjolskog jezika u hrvatskom školskom sustavu i društvu. S druge strane, istraživanje koje čini glavni dio ovog rada, provelo se putem upitnika sačinjenog od tri dijela: sociolingvističkog upitnika, upitnika o iskustvima studenata sa jezičnim prijenosom, te stripa koji su studenti morali pismeno prepričati. Cilj istraživanja bio je opisati međujezični utjecaj engleskog jezika na usvajanje španjolskog jezika kod hrvatskih studenata ta dva jezika kako bi se te spoznaje mogle iskoristiti za poticanje drugih znanstvenika na istraživanje tog jezičnog para u hrvatskom kontekstu te poticanje jezičnih stručnjaka koji predaju ta dva jezika na uočavanje važnosti jezičnog prijenosa u procesu usvajanja stranih jezika. Na kraju rada nalazi se zaključak u kojemu se sumiraju rezultati istraživanja te se iznose implikacije rada za obrazovni kontekst.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: međujezični utjecaj, jezični prijenos, usvajanje stranih jezika, prvi strani jezik, drugi strani jezik
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 11 Feb 2019 09:39
Last Modified: 11 Feb 2019 09:39
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10864

Actions (login required)

View Item View Item