Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Stavovi studenata španjolskog jezika o španjolskom narodu i kulturi

Downloads

Downloads per month over past year

Đale, Lucija. (2017). Stavovi studenata španjolskog jezika o španjolskom narodu i kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (380kB) | Preview

Abstract

Ovaj se rad bavi stavovima koje hrvatski studenti španjolskog jezika imaju o Španjolcima i različitim aspektima njihove kulture, posebice o jeziku, književnosti, kinematografiji i gastronomiji.U uvodnom dijelu ovog rada predstavljaju se i pojašnjavaju stavovi i mišljenja koji se stvaraju prilikom izlaganja stranoj kulturi i stranome jeziku. Nakon uvodnog dijela slijedi pojašnjavanje pojma stereotipa i predrasude unutar konteksta učenja stranih jezika općenito i španjolskog jezika posebno. Navedeni pojmovi dovode se u vezu s društvenom diskriminacijom. Slijedi poglavlje o transgeneracijskom prijenosu kulturoloških vrijednosti i obrazaca ponašanja. Razmatraju se pojmovi etnocentrizma i kulturološkog relativizma. Četvrto pogavlje u potpunosti je posvećeno analizi uloge kulturoloških sadržaja u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Predstavlja se povijesni pregled zastupljenosti kulturološkog sadržaja u raznim metodologijama i pravcima podučavanja stranih jezika kroz 20. stoljeće, razmatra se uloga profesora u prenošenju i pojašnjavanju tih istih sadržaja te se analizira kulturološki sadržaj unutar interkulturalnog pravca (enfoque intercultural) i dokumenta Plan Curricular. Na samom kraju teorijskog dijela, predstavljaju se prijašnja istraživanja koja su se bavila tematikom vrlo sličnoj ovoj te zaključci do kojih su autori došli. U drugom dijelu rada prikazuje se istraživanje o stavovima hrvatskih studenata o španjolskom narodu i kulturi. Istraživanje je provedeno sa 122 studenta španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudionici su podijeljeni u pet grupa koje prate godinu preddiplomskog ili diplomskog studija na kojoj se nalaze. Ciljistraživanja bio je sljedeći: utvrditi stavove ispitanika prema španjolskom jeziku te kako se ti stavovi mijenjaju tokom studija, utvrditi stavove prema španjolskom narodu te stvorenu sliku o njima, istražiti u kojoj mjeri poznaju određene vidove španjolske književnosti i kinematografije te njihove stavove prema tim kategorijama i naposlijetku utvrditi njihovo znanje o tradicionalnoj španjolskoj gastronomiji i njenoj važnosti unutar španjolske kulture.Na temelju dobivenih podataka možemo zaključiti da studenti svih godina pokazuju pozitivne i slične stavove prema španjolskome jeziku te da odnos prema jeziku ostaje gotovo u potpunosti isti od početka do kraja studija. Čini se također da se način doživljavanja Španjolaca u određenoj mjeri mijenja tijekom studija, iako neka uvjerenja ostaju prisutna tijekom svih pet godina. Najveća odstupanja primjećena su u stupnju informiranosti i interesa u vezi sa španjolskom književnošću i kinematografijom koji se znatno povećava tijekom studija. U vezi tradicionalne španjolske gastronomije primjećena su veća odstupanja unutar pripadnika iste grupe nego između različitih grupa. Dobiveni podaci mogu pomoći pri redefiniranju 6 poučavanja nekih kulturoloških elemenata u nastavi španjolskog kao stranog jezika na akademskoj razini učenja.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: stavovi, predrasude, kulturološki sadržaji
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana
Date Deposited: 16 Feb 2018 10:21
Last Modified: 16 Feb 2018 10:21
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/9594

Actions (login required)

View Item View Item