Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Igre uloga u učenju španjolskog kao stranog jezika

Downloads

Downloads per month over past year

Čavka, Petra. (2014). Igre uloga u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img]
Preview
PDF (Español) - Unpublished version (manuscript)
Download (277kB) | Preview

Abstract

U ovom radu bavit ćemo se temom primjene igara uloga u radu s učenicima španjolskog kao stranog jezika. Rad je podijeljen u dva dijela: teorijski i praktični, koji se odnosi na analizu udžbenika. Kao uvod u temu predstavit ćemo teorijski okvir koji obuhvaća komunikacijski pristup i njegovu ulogu u poučavanju stranog jezika, objašnjavajući pritom i pojam komunikacijske kompetencije. Nakon toga obradit ćemo iznimno važnu ulogu interakcije u učenju stranog jezika, koja je uz to i temelj samih igara uloga. Time ćemo doći i do pojmova komunikativne i dramske igre, što će nam poslužiti kao uvod u obradu i definiciju glavne teme ovog rada – igre uloga i njenih obilježja. Nakon toga na kraju teorijskog dijela govorit ćemo još i o prednostima ovakvog načina rada u učenju stranog jezika, ali i o mogućim poteškoćama koje se pritom mogu javiti. Prednosti smo podijelili u tri potpoglavlja te obuhvaćaju veću autentičnost u komunikaciji, veću uključenost i samostalnost samih učenika te odvažnost u komunikaciji i prostor za kreativnost. Drugi, praktični dio rada obuhvaća analizu triju udžbenika španjolskog kao stranog jezika na razini B2, s ciljem analize u kojoj su mjeri ponuđene igre uloga kao aktivnosti usmene interakcije učenika te imaju li obilježja koja se navode u teoriji i jesu li osmišljene tako da potiču na spontanu komunikaciju, omogućujući učenicima one prednosti koje smo naveli u teoretskom dijelu. Iako se pokazalo da ovi udžbenici nude igre uloga kao aktivnosti usmene interakcije, one su vrlo malobrojne. Osim toga, neke od njih ne posjeduju obilježja navedena u teoriji te ne omogućuju spontanu komunikaciju i prednosti navedene u teoretskom dijelu. Pokazalo se i to da su ostale aktivnosti usmene interakcije u udžbenicima uglavnom usmjerene na razgovor o konkretnim temama, a nedostaje im poticaj na spontaniju, prirodniju i manje formalnu usmenu interakciju koja bi proizlazila iz stvarne potrebe da se nešto kaže, a ne iz „obaveze“ da se nešto kaže ili odgovori na postavljeno pitanje.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: igre uloga, komunikacijski pristup, interakcija, španjolski kao strani jezik
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 21 Oct 2014 10:53
Last Modified: 02 Dec 2016 12:58
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4821

Actions (login required)

View Item View Item