Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Uloga strategija slušanja u usvajanju španjolskog kao stranog jezika

Downloads

Downloads per month over past year

Sučić, Bernarda. (2015). Uloga strategija slušanja u usvajanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img] PDF (Español) - Registered users only
Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Ovaj rad istražuje vještinu slušanja kao jednu od četiri jezične vještine, bavi se razumijevanjem slušanja kao rezultatom uspješnosti vještine slušanja, te istražuje ulogu upotrebe slušnih strategija u uspješnosti slušnog razumijevanja. U teorijskom dijelu govori se o povijesti vještine slušanja, tipologiji slušanja, strategijama slušanja, potom kognitivnim procesima koji se odvijaju tijekom slušanja, važnosti jezičnog unosa, podvještinama kompetencije slušanja, čimbenicima koji utječu na uspješnost ili neuspješnost u razumijevanju poruke, te strategijama i njihovim vrstama. Također se bavi problematikom poučavanja i razvijanja vještine slušanja u nastavi španjolskog kao stranog jezika, te se prilažu aktivnosti i zadaci iz različitih priručnika nastave španjolskog jezika. Cilj istraživanja provedenog u okviru ovog rada bio je utvrditi koje su strategije i stavovi o slušanju najčešći kod učenika španjolskog kao stranog jezika, te utječu li oni na uspješnost u razumijevanju slušnog teksta. Istraživanje je provedeno sa 75 učenika trećih i četvrtih razreda iz tri gimnazije u Zagrebu. U prikupljanju podataka korištena je kvantitativna metoda u obliku upitnika od 34 pitanja, te kvalitativna metoda u obliku testa koji se sastojao od četiri zadatka koje su učenici rješavali nakon slušanja slušnog zapisa. Nakon analize upitnika i testa pokušali smo pronaći povezanost između određenih strategija ili stavova te uspješnosti na testu. Iako istraživanje nije dokazalo izravnu povezanost između strategija slušanja koje koriste učenici zagrebačkih gimnazija te njihove uspješnosti na slušnom testu, anketno ispitivanje sugerira da postoji potencijalna povezanost između upotrebe određenih strategija i rezultata na testu. Učenici koji više angažirani, tj. oni koji kod kuće aktivno slušaju glazbu ili gledaju filmove na španjolskom jeziku slušni tekst razumiju detaljnije i kompletnije negoli oni koji nisu toliko zainteresirani niti aktivni u učenju španjolskog. Prema raznolikosti odgovora i stavova iz upitnika možemo zaključiti da dobiveni rezultati ukazuju na postojanje različitih profila i individualnih razlika u učenju španjolskog kao stranog jezika. Stoga je bitno u nastavi usvojiti individualni pristup kako bi ona bila prilagođena svakom učeniku pojedinačno, te bi se time povećala motivacija, koja bi dovela do boljih rezultata. Sudeći po rezultatima slušnog testa, možemo reći da je vještina slušanja kod ispitanih učenika razvijena u zadovoljavajućoj mjeri, no prema rezultatima upitnika učenici nisu dovoljno aktivni i zainteresirani razvijati svoje jezične vještine izvan akademskog okruženja, stoga bi se u nastavi jezika trebao usvojiti kreativniji pristup kojim bi se povećala motivacija učenika te ih se potaklo na samostalno razvijanje svih jezičnih vještina, pa tako i vještine slušanja.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: vještina slušanja, slušno razumijevanje, strategije, stavovi.
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 13 Sep 2016 11:21
Last Modified: 13 Sep 2016 11:21
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6693

Actions (login required)

View Item View Item