Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Uloga konteksta u prevođenju glagolskih perifraza sa španjolskoga na hrvatski

Downloads

Downloads per month over past year

Burić, Eva. (2018). Uloga konteksta u prevođenju glagolskih perifraza sa španjolskoga na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (6MB) | Preview

Abstract

Ovaj rad analizira načine na koje moţemo prevesti glagolske perifraze sa španjolskog na hrvatski ili obrnuto na primjeru tri teksta, dva knjiţevna i jednog stručnog. Sljedeći tekstovi prevodit će se i analizirati u ovome radu: Nadie quiere saber, autorice Alicije Giménez Bartlett, te La visión de España en la poesía del exilio: Luis Cernuda y Rafael Alberti, autora Paula Antonija Gatice Cotea (sa španjolskog na hrvatski) i Laţeš, Melita Ivana Kušana (s hrvatskog na španjolski). Primijetit će se široka upotreba glagolskih perifraza u knjiţevnim tekstovima jer se često koriste u opisivanju. U stučnome se tekstu takoĎer pronalaze perifraze, ali manje nego u knjiţevnim tekstovima. Osim toga, u stručnome tekstu često nailazimo na odreĎenu vrstu glagolske perifraze, tj. uočava se manjak raznovrsnosti. U većini slučajeva tijekom prevoĎenja treba uzeti u obzir glagolski aspekt jer glagolska radnja moţe biti nesvršena ili svršena. Kontekst, kao i prilozi, utječe na izbor vrste perifraza. Prevoditelj mora prepoznati izvorno značenje i prenijeti ga, koliko je to moguće, na tekst koji prevodi. Ponekad će biti puno sličnosti izmeĎu izvornog jezika i jezika na koji se prevodi pa prevoditelj neće dugo traţiti ekvivalent. MeĎutim, u velikoj većini slučajeva morat će izabrati izmeĎu nekoliko opcija, voĎen kontekstom, ali i jezikom na koji prevodi. Za prevoditelja je jezik na koji se prevodi takoĎer vrlo vaţan jer će ponekad morati prilagoditi prevedenu rečenicu kako bi zadrţao izvorno značenje, ali i poštovao pravila jezika na koji prevodi.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: glagolske perifraze, aspekt, prijevod, kontekst, traduktološki postupci
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka
Date Deposited: 13 Feb 2019 14:05
Last Modified: 13 Feb 2019 14:05
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10925

Actions (login required)

View Item View Item