Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Stavovi hrvatskih studenata španjolskog kao stranog jezika prema pogreškama

Downloads

Downloads per month over past year

Bečić, Lamija. (2017). Stavovi hrvatskih studenata španjolskog kao stranog jezika prema pogreškama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (764kB) | Preview

Abstract

Stavovi su jedan od individualnih čimbenika koji se uvijek smatrao bitnim u procesu usvajanja drugog ili stranog jezika. Neizostavan dio svakog učenja stranog jezika su pogreške. Premda su neizostavne, pogreške se nisu uvijek gledale kao važna i pozitivna pojava koja pomaže učenicima u postizanju svog cilja, već sasvim suprotno, bile su nepoželjne u procesu učenja stranog jezika, te se smatralo da ih treba iskorijeniti. Sukladno tome, cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati vjerovanja i stavove hrvatskih studenata španjolskog kao stranog jezika prema pogreškama, kao i prema tehnikama ispravljanja pogrešaka. U teorijskom dijelu rada, uz vjerovanja i stavove, predstavili smo i ostale individualne razlike kao bitne čimbenike u procesu usvajanja jezika te smo prikazali kako se mijenjao koncept pogreške, od negativnog ka pozitivnog. Velik dio teorijskog dijela zauzima i ispravljanje pogrešaka, a kao uvod u naše istraživanje daje se pregled dosadašnjih istraživanja koja se odnose na stavove učenika prema pogreškama. U drugom dijelu rada, iznose se rezultati našeg istraživanja koje je provedeno na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U istraživanju je sudjelovalo sveukupno 83 studenta. Kako bismo proveli istraživanje koristili smo kvantitativnu metodologiju, a ispitali smo učenike putem adaptiranog upitnika. Rezultati istraživanja su pokazali da, unatoč jako pozitivnom stavu izraženim u pojedinim tvrdnjama, kada se analizira cijeli upitnik, stavovi studenata i nisu jako pozitivni.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: individualne razlike, vjerovanja i stavovi, pogreška, ispravljanje pogrešaka
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 13 Feb 2018 07:52
Last Modified: 13 Feb 2018 07:52
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/9573

Actions (login required)

View Item View Item