Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Utjecaj osobnosti na stavove studenata španjolskog kao stranog jezika prema aktivnostima na satu

Downloads

Downloads per month over past year

Sekulić, Milana. (2014). Utjecaj osobnosti na stavove studenata španjolskog kao stranog jezika prema aktivnostima na satu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

[img] PDF (Español) - Unpublished version (manuscript) - Registered users only
Download (441kB) | Request a copy

Abstract

Ovaj rad istražuje utjecaj osobnosti studenata španjolskog jezika na njihove stavove prema aktivnostima na satu španjolskog jezika. Rad se sastoji od dva glavna dijela: teorijski dio te pregled provedenoga istraživanja. U teorijskom dijelu analiziramo najznačajnije individualne razlike koje utječu na proces učenja stranoga jezika: sklonost za jezik, dob, motivacija, stavovi i uvjerenja te stilovi i strategije učenja. Poseban naglasak stavlja se na osobnost učenika kao jednoga od najznačajnijih individualnih faktora koji značajno utječu na različite aspekte učenja jezika. Teorijski dio donosi također i pregled teorija, teorijskih pristupa te prethodnih istraživanja vezanih uz ovu temu. Cilj ovoga rada bio je utvrditi utječu li tri aspekta osobnosti učenika (spremnost na rizik, ekstraverzija te strah od jezika) na stavove učenika prema različitima aktivnostima na satu španjolskog jezika. Istraživanje je provedeno na 50 studenata diplomskoga studija španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U prikupljanju podataka korištena je kvantitativna metoda u obliku upitnika koji je ispitivao osobnost učenika, kao i njihove stavove prema aktivnostima na satu španjolskog jezika. Rezultati istraživanja pokazali su da postoji značajna povezanost između ekstraverzije studenata i njihovih stavova prema aktivnostima koje uključuju dijeljenje ideja na satu; također se potvrdila i hipoteza da studenti s većim strahom od jezika imaju negativne stavove prema aktivnostima koje uključuju usmeno izražavanje na satu. S druge strane, nije se pronašla povezanost između spremnosti na rizik kod studenata i njihovih pozitivnih stavova prema aktivnostima koje uključuju slobodno korištenje jezika na satu, kao ni povezanost između ekstraverzije studenata i njihove spremnosti na rizik s negativnim stavovima prema aktivnostima koje uključuju strukturirane gramatičke vježbe. Možemo zaključiti da dobiveni rezultati naglašavaju važnost individualnih razlika u učenju stranoga jezika. Prema tome, u nastavi stranoga jezika bi trebalo usvojiti individualni pristup u kojemu će profesori stranih jezika organizirati nastavu uzimajući u obzir individualne značajke svojih učenika te im tako prilagoditi poučavanje, materijale i aktivnosti korištene u nastavi.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: spremnost na rizik, ekstraverzija, strah od jezika, stavovi učenika prema aktivnostima na satu
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana
Date Deposited: 16 Apr 2015 08:34
Last Modified: 02 Dec 2016 12:55
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5235

Actions (login required)

View Item View Item