Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Leksička interferencija srodnih jezika: primjer španjolskog i talijanskog jezika

Downloads

Downloads per month over past year

Ljepopio, Daria. (2015). Leksička interferencija srodnih jezika: primjer španjolskog i talijanskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img]
Preview
PDF (Español)
Download (4MB) | Preview

Abstract

Ovaj rad se bavi pitanjem leksičkih inteferencija na primjeru srodnih jezika, talijanskog i španjolskog. Cilj je ustanoviti pojavljuju li se leksičke interferencije i u kojoj mjeri prilikom izražavanja na španjolskom jeziku kod učenika čiji je materinji jezik hrvatski. Teorijski dio rada uključuje definicije pojma meñujezičnog utjecaja te faktora koji uzrokuju meñujezične utjecaje prilikom učenja trećeg stranog jezika. Takoñer, navode se teorije o procesu učenja i usvajanja leksika kako materinjeg tako i stranog jezika te se detaljnije opisuju leksičke kompetencije. Uz to, jedno poglavlje je posvećeno modelima analize kontrastivne lingvistike. Sami kraj teorijskog rada nudi kratak uvid u analogije izmeñu talijanskog i španjolskog jezika na području leksika napravljene na temelju istraživanja koje se provelo s učenicima talijanskog jezika čiji je materinji jezik španjolski. Drugi dio rada iznosi rezultate istraživanja provedenog s učenicima talijanskog i španjolskog jezika. Krajnji cilj je bio uočiti leksičke interferencije do kojih doñe prilikom izražavanja na španjolskom jeziku zbog prethodnog znanja talijanskog jezika. Istraživanje čine zadatci poput prijevoda čitavih rečenica i izoliranih riječi s hrvatskog na španjolski jezik. Jedan dio istraživanja se proveo pismenim a drugi dio usmenim putem. Leksičke interferencije dobivene u rezultatima su sistematizirane i analizirane. Na kraju samog rada se nalazi zaključak uz implikacije ovog rada za obrazovni sustav.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: leksička interferencija, drugi jezik, treći jezik, meñujezični utjecaj
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 08 Mar 2017 10:21
Last Modified: 08 Mar 2017 10:21
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8363

Actions (login required)

View Item View Item