Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Jargonisms and teen slang based on book Daj mne! by Irina Denezhkina

Downloads

Downloads per month over past year

Obradović, Nikolina. (2015). Jargonisms and teen slang based on book Daj mne! by Irina Denezhkina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Čelić, Željka].

[img] PDF (Russian) - Registered users only
Download (922kB) | Request a copy

Abstract

Mladenački sleng u ruskom jeziku počeo se intenzivno razvijati 90-ih godina 20. stoljeća kada su u Rusiji započele velike političke, ekonomske i društvene promjene. Otvaranje zemlje prema Zapadu prouzročilo je prodor američke kulture koja je svoj utjecaj imala osobito meĎu mladima. Osim toga, na ţivot mladih utjecao je i razvoj tehnologije i pojava Interneta, što se odrazilo i na razvoj jezika, tj. mladenačkog slenga koji se počeo bogatiti anglizmima, vulgarizmima, neologizmima, kraticama pa čak i raznim novim frazeologizmima. Rad Жаргонизмы и молодѐжный сленг на материале произведения Дай мне! Ирины Денежкиной podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu obraĎen je razvoj mladenačkog slenga, utjecaj na njegovo formiranje te način na koji se razvija. Drugi dio je posvećen analizi ţargona i jedinica mladenačkog slenga koji su uzeti iz knjige Daj mne! autorice Irine Deneţkine. U tom dijelu napravljena je podjela jedinica na dvije grupe – prvu grupu čine ţargoni iz engleskog jezika, a drugu grupu čine svi ostali ţargoni koji su dalje podijeljeni u tematske podskupine. U radu je, takoĎer, cilj bio i prijevod ţargona s ruskog na hrvatski jezik kako bi se vidjelo koje su razlike, a koje sličnosti izmeĎu ta dva jezika kad je riječ o mladenačkom slengu. Pokazalo se da su, kad je riječ o anglizmima, sličnosti izmeĎu hrvatskog i ruskog jezika vrlo izraţene. TakoĎer, zanimljivo je bilo vidjeti i da u sferi vulgarizama ova dva jezika dijele dosta toga zajedničkog (vulgarizmi su i u jednom i u drugom jeziku uglavnom formirani na osnovi dva korijena jeb i pizd). Naravno, prijevod je pokazao i odreĎene razlike, koje su često uvjetovane drugačijim socijalnim i kulturnim prilikama dviju zemalja. Rad je na kraju pokazao da je ova tema uistinu neiscrpan izvor informacija, a upravo je zbog svog konstantnog mijenjanja i razvijanja, mladenački sleng vrlo zanimljiv, ali i teţak za istraţivanje. Ipak, kao sastavni dio jezika, jako dobro odraţava način ţivota mladih i istraţivanjem mladenačkog slenga puno toga moţemo otkriti i o izvanlingvističkim sferama. Mladenački sleng je način da mladi izraze svoj vlastiti identitet koji se mora razlikovati od identiteta odraslih, od pravila, i mora izraţavati na poseban način razne stavove – političke, društvene, vjerske ili seksualne. Sleng je danas vrlo bitno sredstvo komunikacije, pojava koja se itekako osjeti u društvu, i zato je potrebno i zanimljivo istraţivati njegov daljnji razvoj i utjecaj.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: mladenački sleng, ţargon, Irina Deneţkina, Daj mne!, prijevod, hrvatski jezik, ruski jezik
Subjects: Slavic languages and literatures > East Slavic languages and literatures - Russian
Departments: Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Supervisor: Čelić, Željka
Date Deposited: 04 Apr 2016 11:00
Last Modified: 04 Apr 2016 11:00
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6262

Actions (login required)

View Item View Item