Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Programske inovacije i govor nastavnika: diskurzivna analiza grupnih intervjua

Downloads

Downloads per month over past year

Vahtar, Dorijan. (2013). Programske inovacije i govor nastavnika: diskurzivna analiza grupnih intervjua. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Spajić-Vrkaš, Vedrana and Pletenac, Tomislav].

[img] PDF (Croatian) - Registered users only
Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Autor u ovom radu analizira diskurs inicijalnih i finalnih intervjua s nastavnicima dviju srednjih škola koji su provedeni u sklopu praćenja i vrednovanja prve godine eksperimentalne provedbe Kurikuluma GOO-a. Cilj analize je odgovoriti na pitanja: jesu li nastavnici motivirani za provoĊenje Kurikuluma GOO-a; na koji naĉin ga realiziraju, tj. do koje mjere utvrĊeni naĉin realizacije slijedi polazišta, strukturu i ciljeve Kurikuluma GOO-a te koji faktori utjeĉu na motiviranost nastavnika i naĉin provedbe Kurikuluma? Rezultati analize pokazali su kako nastavnici uglavnom nisu motivirani za realizaciju Kurikuluma, iako postoji znaĉajna razlika u motiviranosti izmeĊu nastavnika Škole 1 i Škole 2 koja se objašnjava toksiĉnim elementima školske kulture Škole 2. Naĉini na koji obje škole realiziraju aktivnosti u sklopu eksperimentalnog provoĊenja Kurikuluma GOO-a ne slijede polazišta i strukturu Kurikuluma te stoga ne dovode do ciljeva Kurikuluma: uĉenik kao emancipiran i društveno angaţiran graĊanin razliĉitih zajednica u kojima ima status nositelja prava i odgovornosti te škola kao demokratska zajednica uĉenja svih.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: Kurikulum graĊanskog odgoja i obrazovanja, praćenje i vrednovanje eksperimentalne provedbe, grupni intervjui s nastavnicima, kultura škole, analiza odnosa moći
Subjects: Ethnology and cultural anthropology
Departments: Chair of Anthropology
Supervisor: Spajić-Vrkaš, Vedrana and Pletenac, Tomislav
Date Deposited: 18 Apr 2017 14:49
Last Modified: 18 Apr 2017 14:49
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8707

Actions (login required)

View Item View Item