Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 63.

Diploma Thesis

Carić, Marko. (2016). Telefonski servisi mobilnih operatera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Matešković (dj. Ruk), Valentina. (2013). Višejezičnost u haškim procesima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Đonđ Perković, Renata. (2013). Virtualna realnost kao psihoterapijsko okružje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pavić, Antonia. (2013). Korpusna leksikografija jezika struke na primjeru teksta Police and Criminal Evidence Act. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Gačić, Milica].

Vavra, Danijel. (2013). Informacijska i komunikacijska tehnologija u nastavnim planovima i programima osnovne škole u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Levanić, Saša. (2012). Pronalaženje plagijata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Šapić, Dejan. (2012). O mrežama ravnopravnih entiteta s posebnim osvrtom na Bitcoin i SETI@home. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Bago, Petra].

Radić, Matko. (2012). Filozofija informacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Baras, Lidija. (2011). Uloga PR-a u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Cimperšak, Mislav. (2011). Automatsko sažimanje teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Ljubešić, Nikola].

Mraz, Josip. (2011). Informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Puclin, Tomislav. (2011). Ričoslovnik (vocabolario – Wörterbuch) iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika s jednom pridpostavljenom gramatikom ili pismenstvom Josipa Voltića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Đapić, Rea. (2010). Prikaz hrvatske rječničke baštine: digitalna verzija ilirsko-talijansko-latinskog rječnika Joachima Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Lucić, Zvonko. (2009). Rječnička struktura hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika Rjecsosloxjr, Joakima Stullija u odnosu na hrvatske rječnike s kraja dvadesetog stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bakarić, Nikola. (2009). Aplikacija za ručno oblikovanje klastera dokumenata prirodnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Skeledžija, Davor. (2008). Imenički direktorij s posebnim osvrtom na Microsoftov "Active Directory". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vukelja, Ivica. (2008). Rječnička baza "Jugoslavenskog imenika bilja" Bogoslava Šuleka iz 1879. (slova k-p). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bago, Petra. (2008). Označavanje strukture rječničkog teksta prvog sveska drugog izdanja della Bellinog talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1875.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bihler, Ivan. (2008). Život i rad biskupa kotorskog pa splitsko-makarskog Marka Kalogerja : povodom 120. godišnjice smrti : izvori za bibliografiju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Stefanović, Slobodan. (2008). Pokušaj automatskog prevođenja malog tursko-engleskog rječnika na hrvatski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Brković, Jelena. (2007). Internet kao interaktivan i masovni medij. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Čop, Raša. (2007). Raspodjela vrsta riječi u hrvatsko-talijanskom rječniku Dragutina Parčiča iz 1901.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Alić, Marta. (2007). Proces digitalizacije dijela Gèrčko-hèrvatskog rěčnika za škole Petračića-Maxnera-Kostića iz 1875. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Sorić, Neven. (2007). Razvoj i korištenje sustava za upravljanje web sadržajem u međunarodnim školama u Centralnoj i Istočnoj Europi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Papić, Ana. (2006). Rječnička baza barbarizama na temelju rječnika "Barbarizmi u hrvatskom jeziku" Vatroslava Rožića iz 1913. godine. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Skenderović, Emina. (2006). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika Rjecsosl"xje Joakima Stullija iz 1806.g.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Gorupić, Željko . (2006). Mogućnost transkripcije na današnji pravopis hrvatskog stupca Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika J. Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vujević, Stjepan. (2006). Računalna baza izvora upotrebljenih za sastavljanje Hrvatsko - talijansko - latinskog rječnika Joakima Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Buljan, Ana. (2006). Vrste riječi u rječničkoj bazi slova s-u Hrvatsko-talijanskog rječnika A. Parčića iz 1901.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kovač Mikacinić, Snježana. (2006). Informacijska tehnologija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Čović, Josip. (2005). Informacijska tehnologija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Živković, Miljenko . (2005). Digitalni potpis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Ruš, Branimir . (2005). Riječnička baza tursko-hrvatskog rječnika u stihovima Muhameda Hevaija Uskufija "MAQBŪLI 'ARIF" (Potur Şāhidī) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kasaić, Barbara . (2005). Proces tekstualne digitalizacije Della Bellinog Talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1785. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Budimir, Ivica. (2005). Rječnička baza podataka na temelju rječnika "Dictionar ili Reči slovenske" Jurja Habdelića izdanog 1670.g. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Perić, Željko. (2004). Uporaba interneta u arhivima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Buško, Anton. (2004). Didaktička građa na Internetu u Hrvatskoj i susjednim zemljama na primjeru muzejske građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Terihaj, Sandra. (2004). Rječnička baza hrvatskih građevinskih naziva s kraja 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pećirko, Antun. (2004). Sustavi i tehnologije za potporu operativne i strateške kriminalističke analitike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Majača, Mirko. (2004). Rječnička baza podataka na temelju knjige dr. Otona Kučere "Telegraf i telefon" iz 1925. (računalna obrada) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bevanda, Vijeko. (2004). Informacijske znanosti u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pean, Anita. (2004). Rječnička baza podataka na temelju prve hrvatske kuharice - "Szokachke knige" iz 19. stoljeća . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Knezović, Anamarija. (2004). Lokalni radio kao prijenosnik informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Salaj, Boris. (2004). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Mikaljinog hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika iz 1651. godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Čuljat, Maja. (2004). Mogućnost transkripcije na današnji standardni pravopis prvog toma Della Bellinog talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1785. godine . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Schlosser, Daniel . (2004). Pridjevi u prvom tomu Talijansko-latinsko-hrvatskom rječnika Ardelija Della Belle iz 1728. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Račić, Iva. (2004). Multimedijski marketing u prehrambenim kompanijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bračić, Blanka . (2004). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Della Bellinog Talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1728. godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Nahod, Bruno . (2004). Mogućnost transkripcije Belostenčevog hrvatsko - latinsko rječnika iz 1740.godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Juzbašić, Leo . (2004). Novi trendovi u razvoju računalne opreme za pomoć u informatizaciji nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kraljević, Branka. (2004). Glagoli u prvom tomu rječnika Dizionario italiano - latino - illirico Ardelija Della Belle iz 1785. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Tušek, Mladen. (2004). Računarske mreže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Retkovac , Zvonimir. (2004). Rječničke baze latinskog jezika i mogućnosti automatskog prevođenja hrvatske jezične baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pehar, Vedran. (2004). Mogućnosti multimedijskog oblikovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Harlović, Ozren. (2003). Načela izrade kompjuterskih igara (na primjeru igre Dominance). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Krivak, Vladimir. (2003). Rječnička baza podataka za višejezični rječnik pojmova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

PhD Thesis

Dević, Ivana. (2017). Ontology development from the encyclopaedic organization of knowledge. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of natural language processing, lexicography and encyclopedic science.
(Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti) [mentor Boras, Damir and Jecić, Zdenko].

Stanojević, Marija. (2017). Impact of graphic elements, content elements and layout on sensationalism of newspaper articles. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti) [mentor Boras, Damir and Brautović, Mato].

Odak, Marko. (2016). Model for stimulation and evaluation of design of e-learning materials (courseware) and the use of elearning systems. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti) [mentor Boras, Damir and Lazić, Nikolaj].

Tepeš Golubić, Lidija. (2016). German loanwords in the Croatian digital newspaper corpora. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti) [mentor Boras, Damir].

Mezulić, Davor. (2015). Model of public service business information system in contemporary media environment. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bago, Petra. (2014). Multilevel presentation model of old Croatian dictionary texts. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti) [mentor Boras, Damir and Ljubešić, Nikola].

Ljubešić, Nikola. (2009). Event detection in parallel information sources. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

This list was generated on Sat Jul 11 01:32:20 2020 CEST.