Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 13.

Raguž, Marko. (2018). Dubički rat bez cenzure: između iskustva i reprezentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Šarić, Marko].

Jelenić, Marko. (2018). Famine and scarcity 1813 to 1825 in the Rovinj area - social, climatic and agricultural aspects. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History.
(Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu) [mentor Bertoša, Slaven and Roksandić, Drago].

Drempetić, Tamara. (2018). Josip II.: Vjernik i državnik (1780.-1790.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana and Roksandić, Drago].

Kardum, Marijana. (2018). Kritička analiza interpretativnih paradigmi u suvremenoj religijskoj historiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Janković, Branimir].

Marković, Ivan. (2018). Jajička kozačka zajednica od XVI. do XVIII. stoljeća. Asimetrična komparacija s ranonovovjekovnim krajiškim zajednicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Roksandić, Drago and Čelić, Željka].

Kušter, Tihana. (2017). From plague and fire : votive churches of Royal free city of Varaždin.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Šourek, Danko].

Hren, Filip. (2017). Hrvatski staleži i Vojna krajina u Tridesetogodišnjem ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Lazanin, Sanja].

Polegubić, Mislav. (2017). Dva lica kraljičine pravde: istraga o Severinskoj buni 1755. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Lazanin, Sanja].

Pažur, Sara. (2016). Dvorska kultura Zrinskih u Čakovcu i zagrebačkih biskupa u ranom novom vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Sikirić Assouline, Zvjezdana].

Barić, Mislav. (2015). Dugi rat u Hrvatskoj: ratnici i ratništvo (Kriegswesen). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago].

Jakopčić, Luka. (2014). Rijeka Sava i proturječja Habsburške imperijalne periferije u 18. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje and Roksandić, Drago].

Krizmanić, Ivana. (2013). "Essai sur la revolution" (1792?) : imaginarna zavjera ili patricijska imaginacija Tome Baseljića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Le Calvé Ivičević, Evaine].

Bulić, Ana. (2011). Stanovnici i kućni brojevi na Gornjem gradu 1783. godine: prilog povijesti Zagreba u vrijeme Josipa II.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić, Zvjezdana and Roksandić, Drago].

This list was generated on Sat Dec 4 01:31:02 2021 CET.