Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Odgađanje izvršavanja obaveza kao prediktor akademskog uspjeha

Downloads

Downloads per month over past year

Košanski, Željka. (2004). Odgađanje izvršavanja obaveza kao prediktor akademskog uspjeha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (432kB) | Preview

Abstract

Odgađanje je fenomen koji se istražuje posljednja dva desetljeća. Obrazovanje je jedno od područja u kojem ga se često spominje, jer se smatra da odgađanje doprinosi lošem uspjehu u obrazovanju. Cilj ovog istraživanja je bio ustanoviti u kakvom su odnosu odgađanje i akademski uspjeh. Povezanost kognitivnih sposobnosti i ličnosti s akademskim uspjehom je potvrđena u brojnim istraživanjima, a to je ujedno bio i jedan od problema ovog istraživanja. Također smo ispitivali i povezanost kognitivnih sposobnosti i savjesnosti s odgađanjem, te odnos odgađanja i akademskog uspjeha nakon kontrole kognitivnih sposobnosti i savjesnosti. Odgađanje je obuhvaćeno Tucmanovim upitnikom odgađanja i bihevioralnom mjerom odgađanja. Akademski uspjeh je bio prosjek ocjena svih položenih ispita pri upisu na drugu godinu studija. Kognitivne sposobnosti su obuhvaćene Testom neverbalne inteligencije, Testom opće kulture i Testom opće informiranosti. Mjera savjesnosti je dio Golbergovog preliminarnog skupa čestica i sastoji se od šest faceta. Ispitivanje je provedeno na ukupno 235 ispitanika, studenata druge godine Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od kojih je u obradu podataka uključeno 177. Rezultati su donekle potvrdili hipoteze. Odgađanje nije povezano s kognitivnim sposobnostima. Savjesnost je visoko negativno povezana s objema mjerama odgađanja, i objašnjava 73.4% varijance Tucmanova upitnika odgađanja, te 38.3% varijance bihevioralne mjere odgađanja. Značajan prediktor upitnika odgađanja su facete disciplina i efikasnost, a bihevioralne mjere odgađanja faceta disciplina. Akademski uspjeh je povezan s kognitivnim sposobnostima, savjesnoću i objema mjerama odgađanja. Regresijskom jednadžbom, u kojoj su kao prediktori korištene kognitivne sposobnosti, savjesnost i mjere odgađanja objašnjeno je 32.3% varijance akademskog uspjeha. Kognitivne sposobnosti i savjesnost objašnjavaju 28.3% varijance kriterija, pri čemu su značajni prediktori Test neverbalne inteligencije, Test opće kulture i faceta postignuće. Bihevioralna mjera odgađanja je također značajan prediktor i objašnjava dodatnih 4% varijance akademskog uspjeha, dok odgađanje mjereno Tucmanovim upitnikom odgađanja nije značajno doprinijelo objašnjenju varijance kriterija.

Item Type: Diploma Thesis
Subjects: Psychology > Školska psihologija
Psychology > Psihologija ličnosti
Departments: Department of Psychology
Supervisor: Bratko, Denis
Date Deposited: 30 Oct 2006
Last Modified: 02 Dec 2016 13:18
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/143

Actions (login required)

View Item View Item