Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

L'utilisation du texte dramatique dans l'enseignement du FLE - extrait d'"Ubu Roi" d'Alfred Jarry

Downloads

Downloads per month over past year

Hrgović, Antonia. (2016). L'utilisation du texte dramatique dans l'enseignement du FLE - extrait d'"Ubu Roi" d'Alfred Jarry. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana and Zorica Vukušić, Maja].

[img]
Preview
PDF (French)
Download (2MB) | Preview

Abstract

Cilj ovog diplomskog rada je ukazati na efikasnu prednost primjene dramskog teksta kao značajne pedagoške potpore u nastavi francuskog kao stranog jezika. Primjena dramskog teksta u didaktičkoj okolini pruža kompletniju i širu sliku funkcioniranja i strukture jezika, kao i autentične prilike za njegovo neposrednije korištenje u njegovom kulturno-društvenom kontekstu, što pozitivno utječe na motivaciju učenika. Jezik se može shvatiti kao instrument kojim se prenose kulturni obrasci i jedinstveno iskustvo čovjeka, ispisano u njegovoj književnoj građi. Stoga je književnost, s dramskim tekstom kao jednom od svojih vrsta, jedan od presudnih elemenata u prikazu autentične uporabe jezika. Dramski tekst, kao dinamično didaktičko sredstvo, dinamizira i sam proces usvajanja stranog jezika, potičući na autentičnu interpretaciju njegova sadržaja, gdje je učenik spontano priveden koristiti svoj glas i neverbalnu stranu izražaja kako bi taj isti tekst ‘oživio’ kroz lik dramskog teksta kojeg interpretira. Smjernice konkretne didaktičke eksploatacije dramskog teksta u pedagoškoj sredini predložene su u obliku četiri nastavna plana, sa zasebnim pedagoškim ciljem njihova izvođenja. Pedagoški ciljevi zamišljeni su na način da pridonose komunikacijskoj kompetenciji učenika, posebno njegovom pismenom razumijevanju i usmenom izražavanju, a u njihovu kreiranju izabrano je didaktičko polazište u samoj kazališnoj vrsti odabranog baznog pedagoškog materijala (teatar apsurda), kao i u stvarnoj uporabi dramskog teksta u tri odabrana udžbenika francuskog jezika. Preko pedagoškog oslonca u formi dramskog teksta, učenik dobiva uvid u konkretnu, 'živu', uporabu jezika što ga potiče na veću angažiranost tijekom čitavog procesa usvajanja jezika, posebno u njegovom dijelu dramske izvedbe s didaktičkom pozadinom. Iz tog razloga su za pedagoške ciljeve u nastavnim planovima u ovom diplomskom radu odabrani oni jezični segmenti koji potiče znatiželju i interes učenika, a koji uključuju i lingvističko, no prije svega, kulturno polje ostvaraja jezika: vokabular, humor, intonacija i neverbalna komunikacija. Dramski tekst dopušta uvid u funkcioniranje i uporabu jezika izvan njegova striktno didaktičkog okvira, potičući na taj način otvoreniji i dinamičniji pristup njegovu razumijevanju i korištenju, što ga čini jednim od djelotvornijih autentičnih dokumenata u nastavi francuskog kao stranog jezika, dovoljno motivirajućeg za same učenike, te s dovoljno širokim mogućnostima njegove konkretne didaktičke uporabe za nastavnike francuskog jezika.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: dramatizacija, dramski tekst, francuski kao strani jezik, humor, intonacija, književnost, kultura, motivacija, nastavni planovi, neverbalna komunikacija, teatar apsurda, vokabular
Subjects: Romance languages and literatures > French language and literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Franić, Ivana and Zorica Vukušić, Maja
Date Deposited: 07 Jun 2018 09:27
Last Modified: 07 Jun 2018 09:27
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/7437

Actions (login required)

View Item View Item