Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Subject is "Classical philology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | Departments | No Grouping
Number of items at this level: 71.

Conference presentation

Šoštarić, Petra. The repeated verse-endings in the epic "De vita et gestis Christi". In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Šoštarić, Petra. Klauzule antičkih pisaca u "Eklogi" Ruđera Boškovića. In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Šoštarić, Petra. Ulysses, leader of men. In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Šoštarić, Petra. (2013). Indoeuropska perspektiva sintakse akuzativa u hrvatskom jeziku. In: 3rd International Conference for Young Slavists, Budimpešta. (Unpublished)

Manuscript or preprint

Šoštarić, Petra. Indoeuropska perspektiva sintakse akuzativa u hrvatskom jeziku. [Manuscript or preprint] (Unpublished)

Article

Bratičević, Irena. (2012). Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću. Colloquia Maruliana, 21(21). pp. 69-81. ISSN 1332-3431

Bratičević, Irena and Lupić, Ivan. (2013). Držićeva Hekuba između izvedbe i knjige. Colloquia Maruliana, 22(22). pp. 77-116. ISSN 1332-3431

Gjurgjan, Ljiljana Ina. (2004). Od Eve do Laure. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 30(1). pp. 311-320. ISSN 1849-0255

Gjurgjan, Ljiljana Ina. (2003). Fetišizam, vampirizam i pogled drugoga u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 55-65. ISSN 1849-0255

Gjurgjan, Ljiljana Ina. (2002). Grofice kao nacionalni amblemi: Gospođa Walewska Milana Begovića i Grofica Cathleen W. B. Yeatsa. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 28(1). pp. 108-119. ISSN 1849-0255

Jovanović, Neven. (1994). Jedan rani humanistički epitalamij. Forum, mjesečnik razreda za književnost HAZU, 33(9-10). pp. 717-727. ISSN 0015-8445

Jovanović, Neven. (2009). Rukopisi Regvm Delmatię atqve Croatię gesta. Colloquia Maruliana, 18(18). pp. 5-24. ISSN 1332-3431

Jovanović, Neven. (2010). Okvir za pjesmarice i Varia Dalmatica. Colloquia Maruliana, 19(19). pp. 5-16. ISSN 1332-3431

Jovanović, Neven. (2011). Marulić i laudationes urbium. Colloquia Maruliana, 20(20). pp. 141-163. ISSN 1332-3431

Jovanović, Neven. (2012). Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija. Colloquia Maruliana, 21(21). pp. 109-139. ISSN 1332-3431

Jovanović, Neven. (2013). Ciceron, Plutarh i Francesco Barbaro u Zadru 1417-1419.. Colloquia Maruliana, 22(22). pp. 5-27. ISSN 1332-3431

Jovanović, Neven. (2014). Zadarski slon i komarac — polemika Nardina Celineja i Paladija Fuska iz 1513.. Colloquia Maruliana, 23(23). pp. 13-27. ISSN 1332-3431

Jovanović, Neven. (2012). Rhetorical Strategies in Renaissance Latin Reports from Hvar. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 38(1). pp. 41-55. ISSN 1849-0255

Jovanović, Neven. (1998). Pjesnikovanje Antuna Molnara oko 1848. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 443-476. ISSN 1849-0255

Jovanović, Neven. (1997). Rastić čita satire. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 23(1). pp. 291-305. ISSN 1849-0255

Jovanović, Neven. (2014). In memoriam Vladimir Vratović (23. 5. 1917. – 2. 2. 2014). Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(1). pp. 105-107. ISSN 0503-1853

Jovanović, Neven. (2014). Muka scilskih svetaca. Latina et Graeca, 24. pp. 5-13. ISSN 0350-414X

Križman, Mate. (1992). Matija Vlačić Ilirik i humanistička filologija njegova doba. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 18(1). pp. 129-136. ISSN 1849-0255

Novaković, Darko. (2012). Epistolarij nadbiskupa Maffea Vallaressa kao vrelo za povijest hrvatskoga humanizma. Colloquia Maruliana, 21(21). pp. 5-22. ISSN 1332-3431

Novaković, Darko. (1998). Ilirac podvojene lojalnosti: Pavao Štoos kao latinski pjesnik. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 277-302. ISSN 1849-0255

Novaković, Darko. (1997). Latinske pjesme Tita Brezovačkoga. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 23(1). pp. 344-372. ISSN 1849-0255

Novaković, Darko. (1991). Bunićeva Otmica Kerbera – Podrijetlo priče, podrijetlo alegorije. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 81-106. ISSN 1849-0255

Novaković, Darko. (1990). Tradicija antičkih tužaljki u pjesmama Ivana Česmičkog. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 16(1). pp. 35-55. ISSN 1849-0255

Novaković, Darko. (1989). Marulićeve »Starozavjetne ličnosti« i antička biografska tradicija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 176-192. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1991). Po čemu su hrvatski latinisti naši?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 44-54. ISSN 1849-0255

Perić, Olga. (1991). Nepoznati opus Franje Nigera. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 231-240. ISSN 1849-0255

Perić, Olga. (1990). Tragom Ivana Česmičkog u pismima Ivana Viteza od Sredne. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 16(1). pp. 156-174. ISSN 1849-0255

Radić, Teo. (2012). Od slavića: traduktološka analiza. Colloquia Maruliana, 21(21). pp. 189-205. ISSN 1332-3431

Rezar, Vlado. (2013). Benešino izdanje Silijeva epa: opći okvir. Colloquia Maruliana, 22(22). pp. 31-43. ISSN 1332-3431

Zlatar, Andrea. (1991). Memoariale Pauli de Paulo patritii jadrensis. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 241-250. ISSN 1849-0255

Zlatar, Andrea. (1989). Marulićev polemički spis In eos qui beatum Hieronymum Italum esse contendunt. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 212-220. ISSN 1849-0255

Šoštarić, Petra. (2015). Ianus Pannonius’ Diomedis et Glauci Congressus and Its Literary Nachleben. Colloquia Marulian, 24(24). pp. 49-64. ISSN 1332-3431

Diploma Thesis

Bakran, Ema. (2012). Muško-žensko, mrtvo-živo, tamno-svijetlo, pravo-krivo. Tumačenje podudarnih motiva u trima Euripidovim tragedijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Bakran, Ema. (2012). Tumačenje Juvenalove četvrte satire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Freiberger, Kristijan. (2018). Usporedba antičkih razmišljanja o jeziku i de Saussureova strukturalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Gazdek, Martina. (2017). Tri elegije u rukopisu RIS 808 V 120 Biblioteke Gregorijanskog sveučilišta u Rimu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Gašparović, Dijana. (2014). Oratio in instauratione annua studiorum Ignjata Đurđevića (1703.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Jurišić, Višnja. (2002). Exitus illustrium virorum u 15. i 16. knjizi Tacitovih Anala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Kalaica, Ivana. (2014). Maksimijanova prva elegija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vladimir].

Karapandža, Nataša. (2017). Polemika s mletačkom historiografijom u djelu Libertas perpetua Ragusina ab omni jure Veneti Dominii asserta et vindicata Sebastijana Slade Dolcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Kovačević, Beata. (2019). Frinihova Ekloga kao komentar leksičkih promjena u grčkom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Malašić, Darija. (2012). Aristofanovi Vitezovi u kontekstu Peloponeskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Markušić, Tamara. (2017). Stihovana korespondencija Urbana Lampredija i dubrovačkih pjesnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Mlinarić, Ivan. (2018). Trački jezik i predgrčki supstrat: podudarnosti i razlike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Matasović, Ranko].

Mokrović, Tomislav. (2013). Kult grčkog heroja Diomeda na istočnoj obali Jadrana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology
Department of Classical Philology. [mentor Demicheli, Dino and Bricko, Marina].

Mrnjavac, Josip. (2010). Utjecaj grčkog votivnog epigrama na ciklus Votiva Rajmunda Kunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Nalis, Josip. (2013). Važniji navodi grčkih pisaca o Dalmaciji do kraja Augustove vladavine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Nalis, Josip. (2013). Citiranje povijesnih izvora u poglavlju Episcopi Corcyrenses VI. sveska Illyricum sacrum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Ozmec, Juraj. (2014). Spis Scriptorum ex regno Sclavoniae a seculo XIV. usque ad XVII. inclusive collectio Baltazara Adama Krčelića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Parat, Josip. (2014). Ekfraza u grčkom i rimskom epskome pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Pavlaković, Lana. (2017). Hrotsvithin Dulcitius - prijevod i komentar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vlado].

Ruščić, Valentina. (2017). Odabrane pjesme Frana Gundulića iz rukopisa Arhiva u HAZU I a 55. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Stojić, Sandro. (2019). Valencija latinskih glagola: sintaktička analiza odabranog korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Stubičar, Mia. (2019). Utjecaj Katula na pjesništvo Rajmunda Kunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Tabak, Maja. (2014). Povlastice slobodnih kraljevskih gradova iz XIII. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Rezar, Vladimir].

Tumbas, Karolina. (2017). Robovlasnički sustav stare Grčke na primjerima izvornih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Vasilić, Veronika. (2018). Elije Aristid: Pohvala Rima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven and Čengić, Nina].

Ćosić, Dajana. (2018). Motiv silaska u podzemlje u grčkom i latinskom pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Šoštarić, Petra].

Šimić Glasnović, Ana. (2017). Kanconijer prvog hrvatskog petrarkista Pavla Paladinića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Šoštarić, Petra. (2007). Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu "De vita et gestis Christi" Jakova Bunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Štefanić, Magdalena. (2018). Kunićeva Himna Cereri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Šoštarić, Petra].

PhD Thesis

Lučin, Bratislav. (2011). One model of the humanist reception of classical antiquity: "In epigrammata priscorum commentarius" of Marko Marulić. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Stepanić, Gorana. (2005). Croatian Poetry in Latin in the 17th Century: Stylistic Tendencies and Genre Repertory. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Novaković, Darko].

Other

Maixner, Franjo. (1887). De infinitivi usu Vergiliano : dissertatio quam ad summos in philosophia honores ab amplissimo universitatis Lipsiensis philosophorum ordine rite impetrandos scripsit Franciscus Maixner Zagrabiensis. Leopold Hartmann i dr., Zagreb.

Šoštarić, Petra. Kratki pregled antičkih razmišljanja o jeziku s naglaskom na škole helenističkog razdoblja. .... (Unpublished)

Šoštarić, Petra. Recepcija Homera u srednjem vijeku i renesansi s osvrtom na Panonijev prijevod odlomka iz 6. pjevanja Ilijade. -. (Unpublished)

This list was generated on Sat Dec 2 01:19:04 2023 CET.