Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Subject is "Classical philology > Greek language and literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | Departments | No Grouping
Number of items at this level: 21.

Book Section

Jovanović, Neven. (2016). Andrea Divo i čitanje Ilijade. In: Divina: Andreas Divus Iustinopolitanus. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Koper, pp. 55-79. ISBN 9789619377123

Course material

Gašparović, Margareta and Jovanović, Neven and Tvrtković, Tamara. (1998). Varietas delectat : Zbirka vježbi za grčki i latinski. [Course material]

Published conference work

Šoštarić, Petra. (2013). Ulisse, condottiere degli uomini : Tradizionali epiteti omerici nella traduzione dell’ Odissea curata da Bernardo Zamagna (Džamanjić, Zamanja). In: Ulisse per sempre, Trst/Ljubljana.

Article

Jovanović, Neven. (2014). Muka scilskih svetaca. Latina et Graeca, 24. pp. 5-13. ISSN 0350-414X

Matia Anna, Pleše. (2018). A Trojan Horse? Sappho’s poetry as the battleground of compulsory heterosexuality and lesbian emancipation. Radovi zavoda za hrvatsku povijest, 50(2). pp. 61-102. ISSN 0353-295X

Diploma Thesis

Bakran, Ema. (2012). Muško-žensko, mrtvo-živo, tamno-svijetlo, pravo-krivo. Tumačenje podudarnih motiva u trima Euripidovim tragedijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Freiberger, Kristijan. (2018). Usporedba antičkih razmišljanja o jeziku i de Saussureova strukturalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Karabaić, Iva. (1996). Posvetno pismo Matije Grbića prijevodu Eshilova "Okovanog Prometeja". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Kovačević, Beata. (2019). Frinihova Ekloga kao komentar leksičkih promjena u grčkom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Malašić, Darija. (2012). Aristofanovi Vitezovi u kontekstu Peloponeskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Mlinarić, Ivan. (2018). Trački jezik i predgrčki supstrat: podudarnosti i razlike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Matasović, Ranko].

Mrgan, Matea. (2015). Homersko pitanje u djelu Ignjata Đurđevića Homerum nunquam fuisse suspicio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Bricko, Marina].

Mrnjavac, Josip. (2010). Utjecaj grčkog votivnog epigrama na ciklus Votiva Rajmunda Kunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Nalis, Josip. (2013). Važniji navodi grčkih pisaca o Dalmaciji do kraja Augustove vladavine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Parat, Josip. (2014). Ekfraza u grčkom i rimskom epskome pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Pavlaković, Lana. (2017). Jezična usporedba prvog pjevanja Homerove Odiseje s dva prijevoda na novogrčki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Zafeiraki, Xanthi].

Tumbas, Karolina. (2017). Robovlasnički sustav stare Grčke na primjerima izvornih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Vasilić, Veronika. (2018). Elije Aristid: Pohvala Rima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven and Čengić, Nina].

Ćosić, Dajana. (2018). Motiv silaska u podzemlje u grčkom i latinskom pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Šoštarić, Petra].

Štefanić, Magdalena. (2018). Kunićeva Himna Cereri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Šoštarić, Petra].

PhD Thesis

Šoštarić, Petra. (2015). Types of the homeric formula in the Latin translation of the Iliad by Rajmund Kunić. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) (Nova verzija s ispravljenim tiskarskim pogreškama pohranjena 25.5.2017.) [mentor Novaković, Darko].

This list was generated on Sat Dec 2 01:18:21 2023 CET.