Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Diploma Thesis

Mikulić, Kristina. (2019). Redefiniranje koncepta vrijednosti kroz prizmu odnosa korupcije i nacionalne sigurnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Klasnić, Ksenija].

Kovačević, Brigita. (2018). Menadžment ljudskih potencijala u terorističkim organizacijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Hlača, Svan. (2018). Kibernetička sigurnost u hrvatskim medijima: između normativnog i empirijskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Palčić, Barbara. (2018). Unutarnja sigurnost Europske unije: transformirana uloga policije u europskim integracijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Zelenika, Karolina. (2018). Žene i terorizam u teorijskom diskursu: rod kao analitička kategorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Galić, Branka].

Petanjak, Darko. (2018). Ekonomski interesi kao komponenta humanitarnog intervencionizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Bajan, Ana. (2017). Liberalne demokracije i izvanredno stanje: analiza protuterorističkih strategija SAD-a i EU. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Šušnjara, Dujo. (2017). Politika straha i terorizam : komparativna analiza protuterorističkih strategija Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Rodik, Petra].

Nekić, Katarina. (2017). Narkoterorizam: društvena konstrukcija ili stvarna prijetnja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Budić, Ivana. (2016). Terorizam kao oblik socijalnog poduzetništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Petermanec, Željka. (2016). Ekoterorizam: socijalna konstrukcija ili prava prijetnja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Majstorović, Ana. (2016). Između normativnog i empirijskog: nacionalna sigurnost i suverenitet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Šćavina, Blažena. (2016). Socijalno poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Balenović, Lea. (2016). Nacionalno pitanje Kurda : od „okorjelih“ terorista do državotvoraca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Tukša, Mario. (2015). Transformacija sukoba kroz transformaciju identiteta : studija slučaja Sjeverne Irske : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Jerolimov, Sebastian. (2015). Društvena kriza i korupcija - analiza antikorupcijskih strategija u Republici Hrvatskoj : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Zubić, Marijana. (2015). Razvoj socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Strmečki, Lana. (2015). Utjecaj društvenih mreža na globalni aktivizam i suvremene terorističke aktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Husković, Ensar. (2015). Poslovno znanje i ekonomski razvoj: analiza poslovnog upravljanja turističkim sektorom u Hrvatskom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

De Marco, Luka. (2015). Poslovno znanje i konkurentnost: komparativna studija Hrvatske i Europske unije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Gotal, Mihovil. (2015). Kulturna diplomacija Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Lanščak, Nikola. (2014). Politička korupcija kao faktor ugrožavanja nacionalne sigurnosti: teorijski pristupi Kopenhaške škole : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Wünsche-Solarić, Marina. (2014). Društvena okolina i strateško odlučivanje: Poslovanje Dr. Oetkera na hrvatskom tržištu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Varšić, Nuša. (2014). Poslovna znanja u funkciji regionalnog razvoja: gospodarska diplomacija na primjeru Međimurske županije : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Kobešćak, Matea. (2014). Utjecaj sistemske korupcije na poslovnu klimu u Hrvatskoj : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Senkić, Matea. (2014). Poslovna znanja i kulturni turizam: studija slučaja dubrovačkih luksuznih vila : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Kufrin, Krešimir].

Marković, Adrijan. (2014). Socijetalne dimenzije islamskog fundamentalizma u okviru arapsko-izraelskog sukoba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Gašpar, Marija. (2014). Odnos održivog razvoja i nacionalne sigurnosti iz perspektive kritičkih sigurnosnih studija: primjer Europske unije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Plesec, Tomislav. (2014). Uloga poslovnog znanja u društvenom napretku zemalja u razvoju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Jordanovski, Aleksandra. (2013). Socijetalna sigurnosna dilema i etnički sukob: slučaj Makedonija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Mišić, Petra. (2013). Poslovna znanja u službi društvenog razvoja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Kalandrin, Nina. (2013). Društvene posljedice sekuritizacije oružja za masovno uništenje: nuklearni terorizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Koletić, Goran. (2013). Farmaceutikalizacija kao novi aspekt medikalizacije društva u uvjetima tržišne liberalizacije farmakoterapije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Trupković, Marko. (2013). Teorijska analiza teške baštine : važnost ljudskih koštanih ostataka iz Domovinskog rata u nacionalnoj sigurnosti i zdravlju populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Špoljar Vržina, Sanja].

Adaković, Filip. (2013). Nacionalna sigurnost u kurikulumu sastavnica zagrebačkog sveučilišta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Pedagogy. [mentor Bilandžić, Mirko and Previšić, Vlatko].

Varga, Melita. (2013). GMO: izazov ljudskoj i ekološkoj sigurnosti : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Jurković, Viktorija. (2013). Conflict resolution theories – application to the Russo-Chechen relations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čelić, Željka].

Grubić, Aleksandra. (2012). Socijetalne dimenzije samoubilačkog terorizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Glušac, Siniša. (2012). Kulturna baština kao meta terorističkih napada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Information Science. [mentor Bilandžić, Mirko and Vokić, Denis].

Aničić, Filip. (2012). Poslovna znanja u funkciji gospodarskog razvoja: „Business intelligence u kurikulumima visokih poslovnih škola u gradu Zagrebu“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Sanuri, Šadi. (2012). Nacionalno pitanje kao uzrok terorizma: Slučaj Palestine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Tavra, Domagoj. (2012). Treći entitet: moguća posljedica sociopolitičkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Tihomirović, Zoran. (2012). Social causes and consequences of terrorist activites in the Caucasus in the post-Soviet period. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Vojvodić, Jasmina].

Jakšić, Jelena. (2011). Socioekonomski aspekti upravljanja poslovnim informacijama u tvrtkama Istočne Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čulig, Benjamin].

Lucić, Danijela. (2011). Socioekonomski aspekti upravljanja tvrtkama sjeverozapadne Hrvatske - primjena sustava upravljanja poslovnim informacijama u poslovnom odlučivanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čulig, Benjamin].

Sever, Magdalena. (2010). Nacionalno pitanje kao uzrok terorizma- ETA i slučaj Baskije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

This list was generated on Sun Jul 12 01:33:18 2020 CEST.