Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Diploma Thesis

Mikulčić, Ivana. (2017). Prezentska osnova u opisu hrvatskih glagolskih vrsta i razreda u glagola za izražavanje emocija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Lončarić, Tihana. (2017). Semantic and lexicographic depiction of the Croatian gaming language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Pintarić, Mirela. (2017). Reklamni letci kao tekstna vrsta u reklamnom diskursu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Popić, Marija. (2017). Ortoepska odstupanja sveučilišnih nastavnika kroatistike i foentike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Batan, Matea. (2016). Obrada leksikologije u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Babić, Martina. (2016). Similarities and differences in the structure's and content's methodological starting point of textbooks for learning Croatian as the mother language and textbooks for learning Croatian as a second and foreign language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Igaly, Paula. (2016). Komparativno-kontrastivna analiza suvremenih hrvatskih i njemačkih čestitki za razne prigode iz tekstnolingvističke i multimodalne perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Hihlik, Irena. (2016). Tekstna analiza i recepcija humora satiričnih članaka s internetskih portala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Kekez, Lidija. (2016). Cohesive devices in movie reviews of Croatian daily newspapers Slobodna Dalmacija and Jutarnji list. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Ilinović, Anđelka. (2015). Ortoepska odstupanja radijskih voditelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Karakaš, Dajana. (2015). Pleonazmi u hrvatskim jezičnim savjetnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Kaurinović, Nikol. (2015). Sinonimičnost u novinskim tekstovima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Koren, Sanja. (2013). Adjectivized Construction of Present Verbal Adverb and its Influence on Croatian Syntax. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Debelec, Sanjana. (2013). Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Maleš, Anđela. (2013). Tekstualnost vizualne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Benci, Katarina. (2013). Anglizmi u računalnome, ekonomskome i medijskome nazivlju hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Častek, Kristina. (2012). Participi u češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka and Petrović, Bernardina].

PhD Thesis

Šnjarić, Mirjana. (2018). Verb – noun collocations in the Croatian and German common language of science. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) [mentor Petrović, Bernardina and Borucinsky, Mirjana].

Brač, Ivana. (2017). Syntactic and semantic analysis of the non-prepositional instrumental case in the Croatian language. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) [mentor Birtić, Matea and Petrović, Bernardina].

Stojanov, Tomislav. (2015). Linguographic planning and e-literacy in Croatian language. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski znanstveni studij iz hrvatskoga jezika.) [mentor Petrović, Bernardina].

This list was generated on Thu May 28 01:32:50 2020 CEST.