Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Modeli obrazovanja na češkom kao manjinskom jeziku u Republici Hrvatskoj

Downloads

Downloads per month over past year

Lukaš, Jana. (2018). Modeli obrazovanja na češkom kao manjinskom jeziku u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven and Blažević Simic, Ana].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (468kB) | Preview

Abstract

Rastući trend globalnih migracija pretpostavlja nastanak manjinskih zajednica čiji pripadnici žele očuvati svoje kulturno i jezično nasljeđe te prenositi osobnu identifikaciju s manjinskom zajednicom na buduće generacije. Na područjima nastanjenim manjinama više od nekoliko generacija naglasak se stavlja na očuvanje kulturnog identiteta i jezika. To pred obrazovnu politiku stavlja zahtjev da njihovim pripadnicima omogući ostvarivanje prava na obrazovanje na materinskom jeziku. Ovim radom predstavljeno je obrazovanje pripadnika nacionalne manjine čiji se materinski jezik (češki) razlikuje od službenog jezika države (hrvatski). U teorijskom dijelu rada bit će ukratko prikazane osnove manjinske politike i legislative te jezična obrazovna politika. Bit će prikazana teorija o usvajanju nasljednog jezika, kojom se ističe da pri sastavljanju nastavnog plana i programa treba uzimati u obzir slabije jezične kompetencije manjinskih učenika, a koje su nastale pod utjecajem jezične interferencije manjinskog i većinskog jezika. Na temelju pregleda oblika dvojezičnog obrazovanja i primjera dobre prakse u svijetu bit će promotreni postojeći modeli manjinskog obrazovanja u RH. Posebna pažnja bit će posvećena srednjoškolskoj razini, gdje su mogućnosti za upis škole s maninskim nastavnim jezikom znatno manje te je uočljiv trend napuštanja programa manjinskog obrazovanja. Kako nastava jezika ima veliku ulogu u očuvanju jezika, promotrit će se postojeći planovi i programi za češki jezik na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, a njihova prikladnost će se problematizirati i u empirijskom dijelu rada. Uslijedit će kratak prikaz socio-kulturnog konteksta i razvoja češkog školstva u RH kroz povijest. Jezik češke manjine potisnut je dominacijom hrvatskog jezika, stoga ćemo dati sažet prikaz jezičnih posebnosti u govoru pripadnika manjine. To će nam pomoći identificirati zahtjeve koje posebne okolnosti stavljaju pred jezičnu obrazovnu politiku.

Item Type: Diploma Thesis
Subjects: Pedagogy
Departments: Department of Pedagogy
Supervisor: Hrvatić, Neven and Blažević Simic, Ana
Date Deposited: 21 Feb 2019 10:48
Last Modified: 21 Feb 2019 10:48
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10958

Actions (login required)

View Item View Item