Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators | Departments | No Grouping
Number of items: 187.

Barić, Renata. (2006). Utjecaj izvora informacija na uspjeh u motoričkom učenju: verbalna uputa, vizualno modeliranje i povratna informacija o izvedbi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Bulut, Ana. (2006). Agresivnost i privrženost u prijateljskom odnosu srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Čizmić, Anđelka. (2006). Ispitivanje povezanosti matematičkog samopoimanja, straha od matematike i matematičkog postignuća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Franić, Sanja. (2006). Ispitivanje razlika u empatiji obzirom na redoslijed rođenja i spol. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Momčilović, Ivana. (2006). Razlike između polaznika i nepolaznika kampova mira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Ivanković, Željka. (2006). Usporedba utjecaja udešavanja i redoslijeda informacija na stvaranje dojma o osobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Karasić, Helena. (2006). Provjera pouzdanosti i valjanosti višedimenzionalnog upitnika seksualnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Krznarić, Marija. (2006). Comparison of efficiency in childrens' mathematical word problems solving at two time points. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Lučev, Emil. (2006). Anksioznost i depresivnost kod cerebrovaskularne bolesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Maričić, Bosiljka. (2006). Correlation between personality traits and birth order. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Molnar, Maja. (2006). The relationship of perfectionism with self-esteem and satisfaction with quality of life. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Mudrovčić, Tomislav. (2006). Utjecaj evaluacijske informacije na ponovljeni uradak u jednostavnom senzomotoričkom i zadatku kreativnog mišljenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Popović, Antea. (2006). Ličnost i glazbene preferencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Rajter, Miroslav. (2006). Examination of Intensity of Illusion of Linearity among High School Pupils. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Šeparović, Nikolina. (2006). Certain features of examining and evaluating knowledge in higher education. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Skok, Karolina. (2006). Opća informiranost i spolne uloge. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Slunjski, Ivana. (2006). Altruism, emotional empathy and self-esteem among students of humanitics and economic studies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Štimac, Višnja. (2006). Kompetencije i njihova primjena u šest većih organizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Tokić, Ana. (2006). Positive illusion in romantic relationships and its correlation with relationship satisfaction, quality and stability. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Veža, Katarina. (2006). The relationship between emotional empathy, prosocial and aggressive behavior among early adolescents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Zeba, Mateja. (2006). Self-concept among students with different levels of academic achievement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Zelić, Vlatka. (2006). Comparison of local anaesthetic versus cognitive technique for reducing pain in children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Žitnik, Zoran. (2006). Anketno istraživanje zastupljenosti nekih muskuloskeletarnih poremećaja kod korisnika računala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Kostić, Renata. (2006). Relations between anxiety and depressive symptoms and personality traits . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Škrljac, Nikolina. (2006). Successfulness in Counting According to Age, Set Size and Arrangement in the Set. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Cvijanović, Lana. (2006). Utjecaj izlaganja mirisima različitog hedonističkog tona na subjektivni doživljaj neugode/boli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Kos, Petra. (2006). Ispitivanje povezanosti potrebe za kognitivnom zatvorenoću i društvenih stavova . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Lipovec, Tomislav. (2006). Spol djece i rodne uloge roditelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Papić, Ana. (2006). Rječnička baza barbarizama na temelju rječnika "Barbarizmi u hrvatskom jeziku" Vatroslava Rožića iz 1913. godine. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Skenderović, Emina. (2006). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika Rjecsosl"xje Joakima Stullija iz 1806.g.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kosec, Ivana. (2006). Mentalne mape. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Gorupić, Željko . (2006). Mogućnost transkripcije na današnji pravopis hrvatskog stupca Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika J. Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Šašić, Nikola . (2006). Kriptologija u Drugom svjetskom ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Dukarić, Ina. (2006). Baza podataka za školsku knjižnicu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Bakran, Tamara. (2006). Bibliotheca Corviniana i Hrvati. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stipčević, Aleksandar].

Cvetković, Maja. (2006). Gradska knjižnica Samobor u promicanju kulturnog turizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Pikić, Aleksandra. (2006). Alternativne knjižnice u gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Opić, Siniša. (2006). Uloga školske knjižnice u prevenciji poremećaja u ponašanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Glijaković, Natalija. (2006). Čitalačke navike učenika Srednje škole Petrinja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pahić, Lana. (2006). Brockhausova enciklopedija u tiskanom i elektroničkom obliku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Stipetić, Jelena. (2006). Cenzura u Njemačkoj Demokratskoj Republici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ćavar, Marija. (2006). Hrvatski opći leksikoni u XX. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lokin, Lucija. (2006). Usporedba hrvatske i ruske tekuće nacionalne bibliografije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Orešković, Sanja. (2006). Informacijska služba u narodnoj knjižnici: (na primjeru Gradske knjižnice Rijeka). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Heide, Roland. (2006). Bibliografija Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Volar, Renata. (2006). Učitelji i knjižničar u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pavlečić, Anita. (2006). Aktivnosti u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žgaljić Magašić, Irena. (2006). Suradnja knjižničara i nastavnika osnovne škole u izvođenju izvannastavnih aktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Sinjerec, Biserka. (2006). Izrada mrežne stranice školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Eljuga, Anita. (2006). Uloga i aktivnosti školskog knjižničara u poticanju čitanja lektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Trbojević, Alda. (2006). Čitalačke navike i interesi učenika osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Purgar, Marija. (2006). Značenje i uloga školske knjižnice u razvijanju kulture čitanja kroz usvajanje osnovnoškolske lektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Seletković, Vesna. (2006). Integracija korisnika s posebnim potrebama u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šantek, Suzana. (2006). Biološka oštećenja knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Katić, Miroslav. (2006). Mrežne stranice narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Livada, Jasna. (2006). Revizija i otpis u školskoj knjižnici : prvi korak ka uključivanju u planirane promjene u školstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Stančić, Draženka. (2006). Kultura čitanja učenika viših razreda osnovne škole : istraživanje u školskoj knjižnici OŠ Ivana K. Sakcinskog, Ivanec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Nemec, Marinka. (2006). Uloga školske knjižnice i knjižničara u poticanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Blažević, Lovro. (2006). Klasifikacija i problemi klasifikacije u području politologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čiča, Snježana. (2006). Bibliografija srpskih pisaca Korduna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Možgon Kauzlarić, Nataša. (2006). Komunikacija školskog knjižničara s korisnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marinković, Ivanka. (2006). Likovna enciklopedija od 19. stoljeća do danas : kulturni fenomen ili potreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ivanković, Mihaela. (2006). Knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mesić Kvakan, Anamarija. (2006). Cenzura od knjige do interneta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ivanjek, Lana. (2006). Postupci masovnog konzerviranja zapisa na kiselom papiru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Cota, Anita. (2006). Školske knjižnice Šibensko-kninske županije 2005. u svjetlu IFLA-inih i UNESCO-ovih smjernica za školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Nemec, Dragutin. (2006). Ograničavanja korištenja autorskih djela u digitalnom obliku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Grgac, Bernarda. (2006). Informacijska djelatnost školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Rohtek, Anita. (2006). Odnos korisnika školske knjižnice prema knjižničnoj građi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petaros, Danijela. (2006). Poticanje čitanja lektire mladih čitatelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Zauder, Krešimir. (2006). Pomagala za organizaciju znanja u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Poturiček, Martina. (2006). Neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šporčić, Nataša. (2006). Razvoj tradicionalnoga nakladništva i tiskarstva na kutinskom području u 20. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Machala, Lovela. (2006). Čitateljske navike studenata bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu: istraživanje je provedeno u akademskoj godini 2005/2006. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Grgić, Mislav. (2006). Knjižnica samostana Sv. Frane u Zadru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ivko, Vlastimira. (2006). Skupni katalog u informacijskoj službi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Hadžić, Jelena. (2006). Knjižnice u elektroničkom obrazovnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kopjar, Mladen. (2006). Knjiga kao krivac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jurina, Irena. (2006). Automatsko indeksiranje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Harjač, Karolina. (2006). Usporedba slovenskih i hrvatskih standarda za narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Matanović, Finka. (2006). Tiskarstvo u Slavonskom Brodu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Višić, Snježana. (2006). Enciklopedije i leksikoni iz područja pedagogije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kovačić, Lidija. (2006). Knjižnične službe i usluge za učenike s disleksijom u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Baričević, Hrvoje. (2006). Sređivanje i opis fonda Ministarstva za novooslobođene krajeve i fonda Direkcije za novooslobođene krajeve. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lemić, Vlatka].

Štefanac, Tamara. (2006). Sređivanje i opis fonda Glavna direkcija ribarske brodogradnje Rijeka, Zagreb (1947.-1951.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lemić, Vlatka].

Vujević, Stjepan. (2006). Računalna baza izvora upotrebljenih za sastavljanje Hrvatsko - talijansko - latinskog rječnika Joakima Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Buljan, Ana. (2006). Vrste riječi u rječničkoj bazi slova s-u Hrvatsko-talijanskog rječnika A. Parčića iz 1901.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Žižak, Goran. (2006). Nova škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Belčič, Ivana. (2006). Binarna klasifikacija dokumenata naivnim Bayesovim klasifikatorom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Sertić, Martina. (2006). Informacijska tehnologija u obrazovanju i primjena edukativnog softvera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Hršak, Eugen. (2006). Povijest kriptologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Kovač Mikacinić, Snježana. (2006). Informacijska tehnologija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Marin, Anita. (2006). Prikupljanje, obrada, pohrana i korištenje omeđenih mrežnih publikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bogatić, Marijan. (2006). Kameni spomenici grada Siska: od upravljanja zbirkom do prezentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Biličić, Rosana-Nina. (2006). Kaptolski muzeji i zbirke: između crkvenih dokumenata o zaštiti baštine i stavova muzejske struke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Bubić, Marta. (2006). Prezentacija književnosti u muzejskim institucijama u gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Galetić, Ivan. (2006). Autorska prava i software. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Balent, Boris. (2006). The relations between dimensions of adult attachment, emotional empathy, and childhood maltreatment. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Barišić, Dina. (2006). Beliefs about children's pain. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Belavić, Ivana. (2006). The relationship of perfectionism with anxiety and depression among children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Čima, Ana. (2006). Usporedba neurokognitivnih funkcija prije i nakon karotidne endarterektomije provedene pod općom ili lokalnom anestezijom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Grgić, Natalija. (2006). Investigation of prejudice level toward Roma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Bosanac, Iva. (2006). Analiza zadataka dviju paralelnih formi Problemnog testa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Bušac, Mirjana. (2006). Attitudes and beliefs toward math in high grades elementary school students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Knezović, Daliborka. (2006). Perception of parental behavior and different aspects of aggressive behavior among elementary school children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Knežević, Staša. (2006). Neka obilježja dječjeg crteža različite afektivne obojenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Matko, Vlasta. (2006). Relation between Self-handicapping and Emotional Intelligence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Modić Stanke, Koraljka. (2006). Experiencing pain: dependence on the social context. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Trboglav, Martina. (2006). Dispositional goal orientations and motivational climate in predicting indices of intrinsic motivation in sport. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Vrdoljak, Katarina. (2006). Promjene u psihološkim posljedicama nezaposlenosti u funkciji dobi i obrazovanja . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Štifter, Ana. (2006). Religiosity and some indicators of well-being. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Sviben, Marina. (2006). Perception of teacher style, self-regulated learning and possible educational outcomes among college students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Ružić, Valentina. (2006). The relationship of attachment and self-disclosure in different types of close relationships in adulthood. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Grgas, Stipe. (2006). Rat u gradu. Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, IX(18). pp. 172-174. ISSN 1331 - 5595

Šesnić, Jelena. (2006). Wounded History: A Reading of Edwidge Danticat's Fiction. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 51. pp. 231-260. ISSN 0039-3339

Štulhofer, Aleksandar and Urch, Dražen and Marjanović, Bojan and Bauer, Marina and Čupić, Zrinka and Kunej, Ana and Mikac, Una and Mlinarić, Ana and Špoljar, Nikolina and Vojnić Tunić, Ana and Vračević, Tihomir and Vujčić, Maja. (2006). Gender Differences in On-line Sexual Activities and Their Consequences . Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 15(6). pp. 1029-1045. ISSN 1330-0288

Bratko, Denis and Sabol, Jasminka. (2006). Personality and Basic Psychological Needs as Predictors of Life Satisfaction: Results of the On-line Study . Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 15(4-5). pp. 693-711. ISSN 1330-0288

Kamenov, Željka and Jelić, Margareta and Huić, Aleksandra and Franceško, Mirjana and Mihić, Vladimir. (2006). National and European Identity and Attitudes Toward the European Integrations in Zagreb and Novi Sad. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 15(4-5). pp. 867-890. ISSN 1330-0288

Higham, Tom and Ramsey, Christopher Bronk and Karavanić, Ivor and Smith, Fred H. and Trinkaus, Erik . (2006). Revised direct radiocarbon dating of the Vindija G1 Upper Paleolithic Neandertals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(3). pp. 553-557. ISSN 0027-8424

Pajnić, Maja. (2006). Primjeri suvremene latinske poezije na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Franić, Sanja . (2006). Ispitivanje razlika u empatiji obzirom na redoslijed rođenja i spol. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Bušac, Mirjana. (2006). Attitudes and beliefs toward math in high grades elementary school students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Kapović, Mate. (2006). Rekonstrukcija baltoslavenskih osobnih zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Sveučilište u Zadru. Poslijediplomski studij iz jezikoslovlja) [mentor Matasović, Ranko].

Vrbanec, Branka. (2006). Promocija školske knjižnice preko kulturne i javne djelatnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Juretić, Ksenija. (2006). Cross-analysis of English and Croatian Metaphors in Economics. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Ivir, Vladimir and Kalogjera, Damir].

Cvek, Sven. (2006). Protiv slike: sudbine subjekta u teoriji i praksi hiperteksta. Književna smotra, 38(140(2)). pp. 109-114. ISSN 0455-0463

Kranjec, Irena. (2006). Impact of the WTO's General Agreement on Trade in Services on public libraries. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49(1). pp. 48-57. ISSN 0507-1925

Pikić, Aleksandra. (2006). Alternative libraries in Zagreb. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49(1). pp. 58-73. ISSN 0507-1925

Ravančić, Gordan. (2006). The Black Death 1348-1349 in Dubrovnik Medieval City and an Epidemic Experience. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Janeković Römer, Zdenka].

Vlašić, Jelena and Pletikos, Elenmari. (2006). Introduction to Speech: How to Gain Attention and Win Favour of the Audience? Perception Analysis. Medijska istraživanja : znanstveno stručni časopis za novinarstvo i medije, 12(2). pp. 5-18. ISSN 1330-6928

Družijanić Hajdarević, Ela and Vučković, Kristina and Dovedan, Zdravko. (2006). "Računalo" or "raćunalo" with the Help of a Computer. In: Computers in Education - 29^th International Convention MIPRO 2006, 22-26 May 2006, Opatija.

Kranjec, Irena and Vučković, Kristina. (2006). Digitalna zbirka ispitne literature na Filozofskom fakultetu. In: Computers in Education. 29th International Convention MIPRO 2006, 22-26 May 2006, Opatija.

Škrbić Alempijević, Nevena. (2006). Inverzija spolova u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 43(2). pp. 41-65. ISSN 0547-2504

Bašić, Slavica. (2006). Open education as a theoretical construct. Pedagogijska istraživanja, 3(1). pp. 21-32. ISSN 1334-7888

Prgomet, Anto. (2006). Lecturing and its role in teacher training in works of E. Ch. Trapp. Pedagogijska istraživanja, 3(1). pp. 87-97. ISSN 1334-7888

Kolak, Ante. (2006). Parent-school cooperation. Pedagogijska istraživanja, 3(2). pp. 123-140. ISSN 1334-7888

Palekčić, Marko. (2006). Content of education and teaching process: structure and selection criteria. Pedagogijska istraživanja, 3(2). pp. 181-200. ISSN 1334-7888

Karavanić, Ivor and Janković, Ivor. (2006). The Middle and Early Upper Paleolithic in Croatia. Opuscula archaeologica, 30(1). pp. 21-54. ISSN 0473-0992

Težak-Gregl, Tihomila. (2006). Study of the Neolithic and Eneolithic as reflected in articles published over the 50 years of the journal Opuscula archaeologica. Opuscula archaeologica, 30(1). pp. 93-122. ISSN 0473-0992

Sanader, Mirjana. (2006). On Classical Provincial Archaeology in Croatia with emphasis on the economy. Opuscula archaeologica, 30(1). pp. 143-182. ISSN 0473-0992

Jarak, Mirja. (2006). Main directions in the development of Medieval Archaeology in Croatia. Opuscula archaeologica, 30(1). pp. 183-224. ISSN 0473-0992

Kuntić-Makvić, Bruna. (2006). Written sources in the service of archaeological research Scripta et effossiones: lecture work. Opuscula archaeologica, 30(1). pp. 225-269. ISSN 0473-0992

Aberle, Maja. (2006). Internetski blog kao prostor socijalne komunikacije: osnovne socijalne posljedice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Artuković, Matej. (2006). Pojam svakodnevnog života u sociološkoj teoriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Biberović, Ivana. (2006). Socijalna i kulturna cijena informatizacije i modernizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Bonić, Monika. (2006). Podzastupljenost žena u političkom životu Hrvatske - u tijelima vlasti i odlučivanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Botić, Ivan. (2006). Da li je članstvo u sindikatu preduvijet za promicanje i zaštitu prava radnika?!. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Brajković, Suzana. (2006). Priroda, ljudi, životinje - suživot na Zemlji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Bralić, Jelena. (2006). Sociološki aspekti prostitucije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Dominić, Tomislav. (2006). Društvena percepcija vještica - sociološki pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Džanović, Jasmina. (2006). Rizik života na kredit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen and Kufrin, Krešimir].

Golijanin, Relja. (2006). Mcdonaldizacija masovnih medija i globalizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Horvatić, Ante. (2006). Pojedini aspekti utjecaja procesa globalizacije na televiziju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Malogorski, Vanja. (2006). Integralna kultura i njeni neprijatelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor UNSPECIFIED].

Mazić, Josip. (2006). Europa i suvremeni globalni procesi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Ostrihon, Alenka. (2006). Dnevna novina kao poduzeće : "proizvodnja vijesti" na primjeru Jutarnjeg lista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Patafta, Denis. (2006). Studentsko kazalište i civilno društvo u Zagrebu od 1995. do 2003. godine : kvalitativna analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Petrović, Nikola. (2006). Centri za tražitelje azila kao rizični objekti : slučaj Stubičke Slatine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Popić, Dubravka. (2006). Sociološki osvrt na specifične karakteristike prostora Imotske krajine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Rendeli, Nevena. (2006). "Sport i nacionalizam: pogled sociologa". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Ribarić, Katarina. (2006). Kritika i teorija društvenog ugovora - C. Pateman. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Sinković, Matija. (2006). Ideološka pozadina rasprave u umjetnoj oplodnji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Stipančić, Ana Lena. (2006). Sociologija znanja, socijalna epistemologija i pozicija Richarda Rortyja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Šmid, Anja. (2006). Istina, odgovornost, krivica i promjena režima: uloga komisija za istinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Peruško Čulek, Zrinjka].

Šokcevic, Marina. (2006). Etnički odnosi i politika: Posljedice Daytonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

Zerec, Lidija. (2006). Prehrambeni poremećaji: jedna od posljedica suvremenog načina života?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Zlatar, Jelena. (2006). Anthony Giddens - refleksivna projekcija osobnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Potkonjak, Sanja. (2006). Etnologija bliskoga, Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek, Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2006., 337 str. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 43(2). pp. 189-192. ISSN 0547-2504

Škrbić Alempijević, Nevena. (2006). Gender inversion in Croatian carnival and wedding customs. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 43(2). pp. 41-65. ISSN 0547-2504

Pavličić, Pavao. (2006). Epika granice kao granica epike. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 5-18. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2006). Drukčija bića u književnosti starog Dubrovnika (granice mimesisa, granice fantastike). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 26-55. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2006). Gessnerove Idile u Dubrovniku. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 199-216. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (2006). Od geometrije do prostora (konture prostora u Šimićevoj lirici). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 464-475. ISSN 1849-0255

Đaković, Branko. (2006). Easter Bonfire Vuzmenka/vazmenka/vuzmenjak. Etnološka istraživanja(11). pp. 31-50. ISSN 0351-4323, 1847-6198

Petrović, Duško. (2006). Anatomy of identity Theoretical approach to identity. Etnološka istraživanja(11). pp. 209-259. ISSN 0351-4323, 1847-6198

Černelić, Milana. (2006). The Specific Mode of Gift-Giving to the Bride in Bunjevac Wedding Customs. Etnološka tribina, 36(29). pp. 113-131. ISSN 0351-1944

Bukovčan, Tanja. (2006). "Healthy to be American": Early Croatian Immigrants, Ellis Island Practices and the Formation of Croatian Diaspora in the US. Etnološka tribina, 36(29). pp. 71-89. ISSN 0351-1944

Grbić, Jadranka. (2006). The Travelogue Reflections of Ivan Milčetić: among the Croats of Moravia, Lower Austria and Western Hungary. Etnološka tribina, 36(29). pp. 133-149. ISSN 0351-1944

Vince-Pallua, Jelka and Klarić, Vlasta. (2006). Spirit of the Space - Challenges of Its Contemporary Use in Cultural Tourism. Etnološka tribina, 36(29). pp. 207-222. ISSN 0351-1944

Grbić, Jadranka. (2006). Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. Jasna Čapo Žmegač,Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek, ur. Zagreb: Insitut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk, 2006. Etnološka tribina, 36(29). pp. 223-225. ISSN 0351-1944

Grbić, Jadranka. (2006). Jure Treuer: Hrvatski Jandrof. Kronika sela na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Ur. Jan Botik, Nikola Benčić. Željezno, Bratislava: Hrvatskoštamparsko društvo, Slovenske narodne muzeum, 2005. Etnološka tribina, 36(29). pp. 243-244. ISSN 0351-1944

Barbarić, Ana and Horvat, Aleksandra. (2006). Cataloguinf of official publications : advantages and disadavantages of using the form and corporate headings. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49(1). pp. 1-13. ISSN 0507-1925

Kaić, Iva. (2006). Bibliography of the journal Opuscula archaeologica. Opuscula archaeologica, 30(1). pp. 269-292. ISSN 0473-0992

Božičević, Ivana and Štulhofer, Aleksandar and Ajduković, Dean and Kufrin, Krešimir. (2006). Patterns of Sexual Behaviour and Reported Symptoms of STI/RTIs among Young People in Croatia – Implications for Interventions’ Planning. Collegium Antropologicum, 30(Sup. 2). pp. 63-70. ISSN 0350-6134

Čaldarović, Ognjen. (2006). Conceptualization of Nature as a Public Good Value and Ways of its Assessment. Revija za sociologiju, 37(1-2). pp. 47-62. ISSN 0350-154X, 1846-7954

Stojan, Mara and Čaldarović, Ognjen. (2006). Planning, Spontaneity and Environment: An Underpass in the Housing Facilities of Trnsko – Trokut in Zagreb. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 15(4-5). pp. 819-844. ISSN 1330-0288

Škrbić Alempijević, Nevena. (2006). Krivoputske "poklade" i senjski "karnevali": Uključivanje Krivopućana u ophode s maskama. Senjski zbornik, 33. pp. 377-404. ISSN 0582-673X

This list was generated on Mon Dec 11 01:18:02 2023 CET.