Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 76.

Diploma Thesis

Podnar, Iva. (2018). Drugi val feminizma i njegov utjecaj na filmsku umjetnost-prezentacija i analiza ženskih likova u hrvatskoj filmskoj umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Benić, Lukša. (2018). Prikazi ženskosti u novijem hrvatskom igranom filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Gilić, Nikica].

Katalinić, Marija. (2018). Rodni stereotipi u rječnicima žargona hrvatskog jezika: Analiza sadržaja dvaju rječnika žargona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Zelenika, Karolina. (2018). Žene i terorizam u teorijskom diskursu: rod kao analitička kategorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Galić, Branka].

Dakić, Mirela. (2017). Politika i (po)etika tijela: autobiografska proza Irene Vrkljan iz perspektive feminističke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Božić-Blanuša, Zrinka and Galić, Branka].

Marković, Marija. (2017). Utjecaj pornografije na žensku seksualnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Ponoš, Tena. (2017). Reproduktivna prava žena u europskim zemljama : usporedba stanja u Hrvatskoj, Irskoj i Poljskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Sučić, Antonija. (2017). Razvodi brakova u Hrvatskoj od 1985.-2015. : analiza faktora utjecaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Weisglass, Maja. (2017). Zajedničke vrijednosti kulturalnog ekofeminizma i psihodelične subkulture : reformativni potencijal za unaprjeđenje kvalitete života. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Vlatković, Nives. (2017). Ravnoteža između privatnog i poslovnog života zaposlenih žena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Butina, Nikol. (2017). Sociološki aspekti rodnog nasilja u adolescentskim vezama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Fabijanić, Bartol. (2016). Društvena uloga dizajna i primijenjenih umjetnosti na primjeru izložbene manifestacije Zagrebački salon od 1960-ih do 1990-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Galjer, Jasna].

Došen, Karmen. (2016). Rodno uvjetovano nasilje na stranicama za online upoznavanje partnera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Gašljević, Helena. (2016). Suradnja jednoroditeljskih obitelji sa školom - perspektiva nastavnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Kušević, Barbara].

Mlivić, Alma. (2016). Neki elementi formiranja rodnog identiteta: sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Stipan, Tea. (2016). Osobno je političko: neokonzervativne prijetnje pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Prekratić, Sanja. (2016). Sociološka analiza alkoholizma – sociografski pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta: ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Vrbanić, Tina. (2015). Položaj gluhih žena na tržištu rada grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Rukavina, Izvor].

Bucić, Marina. (2015). Izborne preferencije žena u RH. Na primjeru istraživanja provedenih za potrebe političkog magazina Nacional 1999. i 2003. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Popović Davis, Jelena. (2015). Sociološka analiza društvenih aspekata postporođajne depresije – feministički diskurs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Čekolj, Nadja. (2015). Stavovi studenata pedagogije prema samohranom majčinstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Kušević, Barbara].

Čehulić, Maja. (2015). Seksualna objektifikacija žena u reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Zrnčić, Goran. (2015). Sustavni pregled rezultata istraživanja prikaza žena u medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Mučnjak, Jelena Antonija. (2015). Sociološka analiza postsovjetskog feminizma u suvremenoj ruskoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Sociology. [mentor Peruško, Ivana and Galić, Branka].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta : ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Kontić, Petra. (2015). Rodne uloge: prikaz žena u televizijskim reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Lektorić, Mateja. (2015). Neki sociološki aspekti roditeljstva u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Eterović, Ružica. (2015). Jungova teorija kontraseksualnosti: negativna anima i hipertrofirani animus kao patrijarhalni konstrukti ženskosti (analiza sadržaja na primjeru turbofolka). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Matijašević, Željka and Galić, Branka].

Fadić, Mia. (2014). Analiza ženskog lika u Disneyevim crtićima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Lovrinčić, Vedrana. (2014). "Ženska kolumna" Jelene Veljače; feminizam i popularna kultura u postsocijalističkom društvenom kontekstu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Pletenac, Tomislav].

Samardžija, Maja. (2014). Sociološka analiza utjecaja patrijarhata na društvene aspekte ženskog zdravlja : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bekavac, Ivana. (2014). Utjecaj Drugog vala feminizma na filmsku teoriju - analiza prezentacije ženskih likova u klasičnom i modernom zapadnjačkom filmu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Brodarec, Antonija. (2014). Feministički diskurs u popularnoj kulturi : analiza sadržaja televizijske serije "Seks i grad" : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Erić, Ivana. (2014). Sociološka analiza objektivnosti u feminističkoj teoriji stajališta : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Capković, Davor. (2014). Feministički pristup ženskom sudjelovanju u automobilizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Balošić, Pokabell. (2014). Feminism in Croatia and Russia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Čelić, Željka].

Kolar, Emilija. (2014). Položaj i uloga žene u crkvi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Gonan, Mia. (2014). Rodni stereotipi u popularnoj kulturi u Jugoslaviji do kraja sedamdesetih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jelčić, Petra. (2013). Nasilje nad ženama u obitelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bauk, Ivana. (2013). Sindrom produženog djetinjstva i stanovanje s roditeljima u zrelim godinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Tukara, Josipa. (2013). Rodni identitet i vrijednosti : povezanost rodnog identiteta s tradicionalnim i modernim vrijednostima studentica dvaju zagrebačkih fakulteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Klasnić, Ksenija].

Tičinović, Barbara. (2013). Psihosocijalni aspekti nasilja u intimnim vezama : empirijska analiza procesa odlaska žena od nasilnih partnera . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin and Galić, Branka].

Zrinski, Igor. (2013). Položaj i uloga žena u kršćanstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Šantek, Goran Pavel and Galić, Branka].

Kuliš, Ana. (2013). Rodna ravnopravnost žena na hrvatskom filmu u kontekstu hrvatskog poslijeratnog društva : sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Gilić, Nikica].

Brkić, Marko. (2013). Feministički pristup sociološkoj analizi poremećaja hranjenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Butorac, Iva. (2012). Ekofeminizam i društveno djelovanje : pokret zelenog pojasa u Keniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jereb, Teuta. (2012). Rodni stereotipi u reklamama muških i ženskih časopisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Juračić, Lana. (2012). Žene na tržištu rada u Hrvatskoj i sociološka analiza rodno osviještene politike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Lukšić, Ružica. (2012). Sociološka analiza nekih aspekata transformacije braka u zapadnoj kulturi: kriza ili evolucija braka u 21.-om stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Radičević, Valerija. (2012). Analiza doprinosa Donne Haraway feminističkoj teoriji stajališta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Hruban, Sandra. (2011). Trgovanje ženama u svrhu seksualne eksploatacije : sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jantoljak, Mislav. (2011). Rodni aspekti nasilja u obitelji kod žena zlostavljačica u hrvatskim tiskovinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Kukec, Nikola. (2011). Nacija i maskulinitet: hrvatski ratnički maskulinitet u ratnom i poslijeratnom razdoblju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Kušek, Iva. (2011). Rodni identitet, seksualnost i položaj glazbenica u popularnoj glazbi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Matočec, Nikolina. (2011). Mara Matočec, podravska seljačka književnica, etnografkinja i političarka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Petrović Leš, Tihana and Galić, Branka].

Pavlović, Sandra. (2010). Položaj žene u islamu u 21. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Filipčić, Lana. (2010). Seksualno nasilje u ratu : slučaj Bosne i Hercegovine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Miličević, Ana. (2009). Konceptualni okvir i izvedba privatizacije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Janković, Vesna. (2009). Cyberfeminizam - između teorije i pokreta : osvrt na Hrvatsku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Dragičević-Vugrinec, Tanja. (2008). Utjecaj organizacijske kulture i stilova rukovođenja na pojavu mobbinga na radnom mjestu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Barbir, Jelena. (2007). Usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza žena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Peranović, Ksenija. (2007). Neki aspekti neravnopravnosti žena u Hrvatskoj : obrazovanje, zapošljavanje i problem nezaposlenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Prpić, Hrvoje. (2007). Patrijarhalni stereotipi u popularnim tekstovima : analiza sadržaja ljubavnih tekstova popularne glazbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Tomić, Iskra. (2007). Utjecaj obitelji na mogućnosti sudjelovanja žena u političkom životu Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bonić, Monika. (2006). Podzastupljenost žena u političkom životu Hrvatske - u tijelima vlasti i odlučivanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Botić, Ivan. (2006). Da li je članstvo u sindikatu preduvijet za promicanje i zaštitu prava radnika?!. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Dominić, Tomislav. (2006). Društvena percepcija vještica - sociološki pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Golijanin, Relja. (2006). Mcdonaldizacija masovnih medija i globalizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Ribarić, Katarina. (2006). Kritika i teorija društvenog ugovora - C. Pateman. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Meszaros, Sara. (2005). Postjugoslavenski rodnoetnički diskurs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Katunarić, Vjeran].

Leskovar, Tajana. (2004). Sociološki aspekti upravljanja organizacijskim promjenama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

PhD Thesis

Dremel, Anita. (2014). Construction of gender identities in the novels by Marija Jurić Zagorka - a critical discourse analysis. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(U prilogu: životopis i bibliografija autorice.) [mentor Galić, Branka and Jukić Gregurić, Tatjana].

Klasnić, Ksenija. (2014). Construction and evaluation of scales for measuring recognition and experiences of economic violence against women in intimate relationships. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology.
(Poslijediplomski doktorski studij sociologije) [mentor Čulig, Benjamin and Galić, Branka].

This list was generated on Sun Jul 12 01:32:21 2020 CEST.