Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Department is "Department of Archaeology" and Document Type is Diploma Thesis

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | No Grouping
Number of items: 116.

Diploma Thesis

Banda, Marko. (2019). Revizija srednjopaleolitičkih izrađevina iz istraživanja Mirka Maleza u špilji Veternici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Barbir, Antonela. (2015). Litički materijal s podvodnog srednjopaleolitičkog nalazišta Kaštel Štafilić – Resnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor and Miko, Slobodan].

Barić, Assia. (2014). Ritualna uloga pčelarstva u egejskom brončanom dobu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Baričević, Ivan. (2015). Rimska Marsunija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Bubić, Vinka].

Behin, Paula. (2019). Rimski trijumf na rimskom novcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Pavlović, Ana].

Beželj, Jelena. (2015). Publius Cornelius Dolabella. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Budim, Žan. (2014). Tipologija nalaza starčevačke kulture s lokaliteta Bukovlje - Igrač. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Budić, Filip. (2016). Ženska božanstva na Jadranu u odnosu prema grčkim mitovima o Jadranu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević-Bradač, Marina].

Bušac, Tea. (2018). Pojava dijelova „neolitičkog paketa“ u gornjem paleolitiku i mezolitiku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Vukosavljević, Nikola].

Bužanić, Domagoj. (2018). Kasnoantička konjanička oprema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Car, Andrea. (2018). Kasnoantičke ukrasne igle s područja nekadašnjih rimskih provincija: Dalmacije, Savske i Sirmijske Panonije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir].

Divić, Anton. (2015). Teorijske osnove eksperimentalne arheologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šošić-Klindžić, Rajna].

Dobra, Kristina. (2017). Paleolitička stijenska umjetnost na području južnog Urala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Dragović, Suzana. (2017). Usporedba sportske opreme u antici i danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Pavlović, Ana].

Dreshaj, Merita. (2016). Komparativna analiza zavjetnih spomenika s područja Liburna i Delmata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Dugorepec, Lucija. (2018). Tipovi ukopa na otocima Krku i Cresu od 4. do 11. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja and Čaušević-Bully, Morana].

Dunjko, Darija. (2018). Prikazi donatora na crkvama u Italiji i X. regiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Felinger, Ramona. (2018). Indoeuropeizacija u arheološkom i lingvističkom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Franić, Tomislav. (2014). Keramički materijal iz sloja SJ 252 s arheološkog lokaliteta Sv. Kvirin u Sisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka].

Franković, Filip. (2015). Uloga prikaza lovaca u formiranju identiteta u kasnom brončanom dobu Egeide. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Gašpar, Janko. (2018). Prijelaz iz kasnog brončanog na starije željezno doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje and Ložnjak-Dizdar, Daria].

Giacometti, Emilia. (2017). Prerada maslina u antici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Glavinić, Blaž. (2017). Mitovi o osnutku Rima na rimskom novcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Pavlović, Ana].

Gligora, Valerija. (2018). Korištenje 3D modela u arheologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Miloglav, Ina].

Gostinski, Nina. (2015). Tipologija rimskih naušnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević-Bradač, Marina].

Grbavac, Krešimir. (2017). Centurioni u rimskoj provinciji Dalmaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Grgurić, Željka. (2016). Prikazi žena na etruščanskim urnama i sarkofazima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva and Pavlović, Ana].

Grubišić, Petar. (2018). Antički spoliji na području Solina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Hustić, Karla. (2014). Etnoarheologija paleolitičkih šamanskih praksi kroz primjer materijalne i duhovne ostavštine mongolskih nomadskih naroda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor and Potkonjak, Sanja].

Hustić, Karla. (2014). Etnoarheologija paleolitičkih šamanskih praksi kroz primjer materijalne i duhovne ostavštine mongolskih nomadskih naroda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Archaeology. [mentor Potkonjak, Sanja and Karavanić, Ivor].

Idžaković, Andrea. (2016). Nezakcij u antici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Ivanek, Karlo. (2015). Srednjovjekovna sakralna arhitektura Varaždinsko-topličkog dekanata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Tkalčec, Tatjana].

Jelenić, Vera. (2018). Italski importirani predmeti na istarskim nekropolama starijeg željeznog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Jeršek, Petra. (2018). Groblja 10. i 11. stoljeća u Međimurju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja].

Karavidović, Tena. (2014). Rimske keramičke svjetiljke iz istraživanja na Trgu Vladimira Nazora u Osijeku 1982. god.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Kiš, Martina. (2016). Sličnosti i razlike prikaza životinja na ranokršćanskim podnim mozaicima Akvileje i Herakleje Lincestis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Klaić, Josip. (2018). Zaštita, konzervacija i prezentacija zidnog oslika u arheološkom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Miloglav, Ina].

Klasnić, Marijana. (2016). Ranosrednjovjekovna fortifikacijska arhitektura u gradovima bizantske Dalmacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja].

Kokotović, Tea. (2018). Kognitivne sposobnosti homininana prijelazu srednjeg u gornji paleolitik u Europi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Kordić, Nikolina. (2016). Prstenje od 4. do 6. stoljeća na prostoru Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Kotromanović, Ivana. (2014). Prikaz Kristovih čuda u ranokršćanskoj umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka].

Kovačević, Nikola. (2015). Prehrana stanovnika otoka Korčule u kasnome neolitiku na primjeru špilje Žukovice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila and Radović, Siniša].

Kralj, Marija. (2015). Keramički materijal antičkog Topuskog iz istraživanja 2012. i 2013. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka and Kaić, Iva and Roksandić, Danijela].

Kramberger, Julia Katarina. (2017). Pribor za izradu tekstila u starijem željeznom dobu na prostoru Požeške kotline. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Kunac, Ivana. (2016). Potravlje u antičkom razdoblju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka and Pavlović, Ana].

Kusik, Vladimir. (2015). Rimske vojne postrojbe na dunavskom limesu u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj and Demicheli, Dino].

Lapić, Jelena. (2014). Utjecaj okoliša na nastanak telova u istočnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Burić, Marcel].

Lasić, Silvija. (2017). Pitanje kontinuiteta u ideji oblikovanja ženskih figura u paleolitiku i neolitiku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Lokner, Tea. (2015). Tipologija bojnih sjekira starijega željeznoga doba na prostoru međuriječja Save, Drave i Dunava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Lovrić, Mateja. (2018). Imaginarij klasične mitologije u romanima o Harryju Potteru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević Bradač, Marina].

Lukić, Katarina. (2017). Kasnoantičke fibule i ukrasni predmeti iz Verušeda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir].

Maloča, Valentina. (2017). Parentium - antički grad i spomenici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Manhard, Antonio. (2018). Poganski motivi u ranokršćanskoj umjetnosti katakomba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Marinković, Stjepan. (2018). Digitalna rekonstrukcija starčevačkih objekata s lokaliteta Tomašinci-Palača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Miloglav, Ina].

Maslać, Jelena. (2018). Prijelazno razdoblje kasne halštatske kulture i rane latenske kulture na prostoru južne Karpatske kotline. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Matić, Vesna. (2018). Revizija antičke zbirke Muzeja otoka Brača u Škripu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Matijević, Vinka].

Matković, Marina. (2013). Kasnosrednjovjekovne utvrde novogradiškog kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Tkalčec, Tatjana].

Mavračić, Nikolina. (2018). Bioarheološka i arheološka istraživanja kampanje 2016. u Loboru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Hincak, Zdravka and Filipec, Krešimir].

Meštrović, Nera. (2016). Neolitizacija sjeverne Hrvatske i pojava starčevačke kulture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Mikić, Margareta. (2016). Kasno brončano doba na novogradiškom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Ložnjak Dizdar, Daria and Potrebica, Hrvoje].

Moguš, Valentina. (2015). Društveno raslojavanje u ranom neolitiku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila and Kulenović, Igor].

Mokrović, Tomislav. (2013). Kult grčkog heroja Diomeda na istočnoj obali Jadrana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology
Department of Classical Philology. [mentor Demicheli, Dino and Bricko, Marina].

Mužar, Katarina. (2018). Arheološka topografija općine Primošten. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Miloglav, Ina].

Oroz, Antonia. (2017). Kasnosrednjovjekovna utvrda kod crkve Blažene Djevice Marije u Donjoj Glogovnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Tkalčec, Tatjana].

Panza, Petar. (2016). Metalurgija rane bronce na prostoru Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Durman, Aleksandar].

Pavlek, Barbara. (2015). Heraklo i Herakleje na Sredozemlju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević-Bradač, Marina and Bricko, Marina].

Pavlić, Adriana. (2018). Nove interpretacije preskakanja bikova u brončanodobnoj Egeidi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Pavlić, Hrvoje. (2019). Sarkofazi u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja].

Paćalat, Emina. (2019). Šamanizam u europskom paleolitiku - pregled arheoloških izvora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Vukosavljević, Nikola].

Pigac, Oskar. (2014). Arheološka interpretacija crteža u Vinodolskom zakoniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir].

Pivac, Tara. (2015). Bioantropološka analiza srednjovjekovnog groblja kod crkve sv. Marije u Blizni. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Hincak, Zdravka and Filipec, Krešimir].

Piškorić, Josip. (2018). Mikenske kočije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Plavec, Zvonimir. (2018). Problem rane faze lasinjske kulture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Podrug, Roza. (2016). Medicina u rimskoj vojsci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Pogledić, Tin. (2018). Uprava rudnika u rimskoj provinciji Dalmaciji prema epigrafskim spomenicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Prelčec, Darija. (2014). Problem Ahhiyawe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Radman, Nives. (2018). Antropološka analiza kostura sa zaštitnog arheološkog istraživanja "Vinograd Streim-muzej. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Hincak, Zdravka and Burić, Marcel].

Radmilović, Ana. (2015). Neolitizacija na Sredozemlju - Franchthi, Grotta dell'Uzzo i Vela spila u kontekstu prijelaza na neolitik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Rakić, Andreja. (2018). Semantika situlske ikonografije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Rakvin, Marta. (2013). Prostor Moslavine tijekom kasnog brončanog i starijeg željeznog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje and Ložnjak Dizdar, Daria].

Rep, Luka. (2016). Analiza eneolitičkog litičkog skupa nalaza s lokaliteta Ivandvor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šošić Klindžić, Rajna].

Sabljić, Andrej. (2016). Utjecaj metala na religiju u prapovijesti s naglaskom na područje današnje Rumunjske i Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Težak-Gregl, Tihomila and Manea-Grgin, Castilia].

Sekulić, Sanja. (2018). Nakit i ukrasni predmeti iz kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih grobova oko crkve sv. Nikole biskupa u Žumberku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Azinović Bebek, Ana].

Sivrić, Ida. (2015). Arheološka analiza osteološkog materijala starčevačke kulture s nalazišta Vinkovci-Ervenica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Hincak, Zdravka and Burić, Marcel].

Skuliber, Marko. (2018). Grobne cjeline iz crkve Svih svetih pavlinskog samostana u Strezi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Azinović Bebek, Ana].

Stingl, Sebastijan. (2017). Novovjekovni nabožni predmeti iz grobova oko crkve sv. Nikole biskupa u Žumberku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Azinović Bebek, Ana].

Tadić, Tajana. (2018). Najraniji arheološki dokazi rodno uvjetovanog nasilja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šošić Klindžić, Rajna].

Tomac, Goran. (2018). Mezolitički lovci u špilji Žukovici na otoku Korčuli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Vukosavljević, Nikola and Radović, Siniša].

Tomić, Stjepan. (2017). Problem prelaska sa spaljivanja mrtvih na polaganje mrtvih tijela na području bivše rimske provincije Dalmacije i Karpatske kotline u 8. i 9. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir].

Triplat, Jurica. (2016). Razvoj obavještajnih sustava i službi u Rimu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Udovičić, Maša. (2017). Kronologija ranosrednjovjekovnih crkvenih groblja na području sjeverne Dalmacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja and Petrinec, Maja].

Vidović, Ivan. (2018). Rimske osteoteke s područja Livanjskog i Duvanjskog polja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Vrbanc, Pavel. (2014). Cohors VIII voluntariorum civium romanorum na području rimske provincije Dalmacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Vrljac, Ante. (2017). Obrada keramičke građe sa zaštitnog iskopavanja lokaliteta Danilo Bitinj iz 1992. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Vukov, Mirna. (2014). Tegule s pečatom Pansiana iz Arheološkog muzeja u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Vuković, Miroslav. (2015). Upotreba bespilotnih letjelica u arheologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Miloglav, Ina].

Vuković, Nikolina. (2018). Kućni ljubimci i njihovi prikazi na rimskim mozaicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka].

Vuković, Zvjezdan. (2017). Boleraska faza badenske kulture na primjeru lokaliteta Turčišće Gradišće II. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Vukušić, Lea. (2015). Ritualno-socijalno značenje megalitskih grobnica na Sardiniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Vučičić, Sanda. (2016). Ranosrednjovjekovni lokalitet Vaćani - Laluše: bioarheološka analiza osteološkog materijala i arheološki kontekst. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja and Šlaus, Mario].

Zorić, Josip. (2018). Pajtenica – Velike Livade, eneolitičko naselje lasinjske kulture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Ćurčić, Saša. (2018). Arhitektura minojskih palača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Čizmić, Adnan. (2017). Izgubljene rimske legije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Čujkević-Plečko, Mia. (2016). Crteži na nalazima iz Šandalje II: mogućnost simboličnog izričaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Čulina, Ivana. (2018). Žrtvovanje djece u prapovijesti Europe i Bliskoga Istoka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Šešuk, Valentina. (2015). Mozaici episkopalnog kompleksa u Poreču. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Šimić, Dora. (2017). Istraživanja u Kominu 1982.-1984.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Škunca, Antonija. (2017). Antički motivi na zagrebačkim pročeljima : odabrani arhitektonski radovi Franje Kleina i arhitektonskog biroa Grahor i Klein. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević Bradač, Marina].

Španiček, Vatroslav. (2017). Kronologija muških grobova japodske kulture tijekom željeznog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Špoljar, Davor. (2011). Cijepani litički materijal s prapovijesnog nalazišta Tomašanci-Palača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics
Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Šprem, Katarina. (2016). Litički materijal iz Mujine pećine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Štefan, Luka. (2018). "Moneta Regis pro Sclavonia" from Mekiš-Zgruti hoard. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Azinović Bebek, Ana].

Šugar, Doris. (2018). Potencijalne primjene virtualne i proširene stvarnosti u arheologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Miloglav, Ina].

Šućur, Tea. (2016). Prijelaz srednjega u gornji paleolitik na gorju Altaj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Žaja, Dijana. (2015). Srednjovjekovna groblja u sjevernoj Dalmaciji - tragom arheoloških istraživanja fra Luje Maruna krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja and Petrinec, Maja].

Žile, Eva. (2016). Ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura s područja dubrovačke Pustijerne – stilsko-kronološka i prostorna analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja].

This list was generated on Fri Oct 15 01:22:29 2021 CEST.