Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Department is "Department of Phonetics" and Document Type is Diploma Thesis

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | No Grouping
Number of items: 146.

Diploma Thesis

Aleksić, Bojana. (2016). Teaching negotiation in higher educational setting. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari].

Anić, Ana. (2013). Hrvatska naglasna norma: suvremene koncepcije i primjena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Mićanović, Krešimir].

Arlović, Mirta. (2015). Primjena Ljestvice razabirljivosti u kontekstu kod djece sa slušnim i govorno-jezičnim poremećajima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Tomić, Diana].

Arnautov, Sanja. (2018). Usvajanje glasovnih promjena u predškolske djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Augustinović, Amanda. (2018). Challenges of Teaching English to Hearing-Impaired Students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Phonetics. [mentor Geld, Renata and Tomić, Diana].

Babuder, Kristina. (2013). Uspješnost fonetske korekcije izgovora talijanskih vokala /ɔ/, /o/, /ɛ/ i /e/ na primjeru učenika čiji je materinski jezik hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Baljkas, Jakov. (2018). The Surgical Implantation of the Cochlear Implant and the Methodical Approaches to the Rehabilitation of Implanted Children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna and Trotić, Robert].

Banovčić, Zrinka. (2015). Usporedba romana i filma "Živi i mrtvi". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Matanović, Julijana].

Barbir, Jelena. (2014). Vrednovanje učenika u nastavi govorništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari].

Barišić, Martina. (2013). Argumentacijske pogreške korisnika internetskih foruma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Basioli, Vlatka. (2014). Uloga glazbenih i ritmičkih stimulacija u rehabilitaciji slušanja i govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna and Dobrić, Arnalda].

Bassi, Dora. (2017). Fonološki procesi djece rane predškolske dobi (2;6 - 3;6 godina). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Slunjski, Edita].

Biočina, Zdravka. (2014). Govorna izvedba i argumentacija hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Blažević, Andrijana. (2011). Neurolingvistički aspekti prepoznavanja riječi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Blažinić, Anamaria. (2018). Importance of movement in rehabilitation in hearing impaired people. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Phonetics. [mentor Šantek, Goran Pavel and Dobrić, Arnalda].

Bogdanović, Ivona. (2014). Metodički pristup obradi političkih govora u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Alerić, Marko].

Bratko, Sanja. (2013). Acquisition of the sound /l/ in a child with speech disorders . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Brezec, Nataša. (2016). Afazije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Bukovski, Ana. (2017). Izgovorna obilježja izvornih govornika poljskoga jezika u početnom i naprednom stupnju učenja hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Buntak, Ivan. (2016). Kritična razdoblja usvajanja jezika kod bilingvalne djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Cader, Ana. (2012). Akustička analiza slovačkih okluziva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Bakran, Juraj and Liker, Marko].

Chernysheva, Evgenia. (2018). Comparative phonetics of Croatian and Russian languages. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Corazza, Anamaria. (2013). Tri pjesme i tri ptice Luke Paljetka : fonetska analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Crnolatac, Darko. (2018). Rhetoric of Donald Trump. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Cupan, Iva. (2015). Fonetski status voditelja hrvatskih televizija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Cvek, Željka. (2012). Neverbalna komunikacija u razredu: istraživanje znakova nadmoći i nesigurnosti kod nastavnika stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Häusler, Maja].

Dadić, Franka. (2017). Comparison of the vocal deliveries of professionally trained and untrained actors in TV series. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Dominković, Ema. (2012). Fonetska korekcija na primjeru njemačkog i hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Dominović, Ana. (2011). Bonton u televizijskim intervjuima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Pletikos Olof, Elenmari].

Donatović, Paula. (2013). Emocionalno doživljavanje glazbene i vizualne stimulacije djece s govornim teškoćama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Runjić, Nađa].

Drakulić, Nina. (2015). Elektroencefalografija u djece s teškoćama u razvoju govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Runjić, Nađa].

Dubovski, Marina. (2019). Rehabilitation of vowels in children after cochlear implantation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Duda, Lucija. (2018). Argumentacija feminističkog pokreta kroz povijest. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Erić, Ivana. (2014). Poticanje razvoja fonematskog sluha i fonološke svjesnosti kod djeteta s cerebralnom paralizom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Fabek, Marija. (2015). Procjena razabirljivosti govora trogodišnjaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Tomić, Diana].

Fajdić, Dunja. (2013). Humor u televizijskim kvizovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Farnvald, Samantha. (2011). Neverbalna komunikacija voditelja informativnog programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Franić, Marija. (2013). Vizualna argumentacija u oglašavanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Franjčec, Magdalena. (2018). Phonetic analysis of Gornja Stubica vernacular accents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Lazić, Nikolaj].

Fruk, Kristina. (2013). Učenje stranog jezika u osoba oštećena sluha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Fuzul, Tomislav. (2019). Rhetorical Analysis and Comparison of the Presidents of the Croatian Democratic Union (CDU). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Gabela, Melanie. (2018). Analysis of the National Front rhetoric. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Galić, Mihaela. (2013). Jezično-nepčani dodir kod palatala /j/, /ʎ/ i /ɲ/. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Liker, Marko].

Galić, Nikolina. (2015). Fonetska korekcija izgovora hrvatskog jezika u izvornih govornika bugarskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Mildner, Vesna and Barakova, Penka].

Grgić, Sandra. (2016). Vizualna argumentacija u oglašavanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Grubišić, Meri. (2013). Bilingvizam i učenje stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Grubišić, Tea. (2017). Outcomes of rehabilitation in people with cochlear implants and traditional hearing aids. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Gulin, Nika. (2017). Retorika pitanja u intervjuima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari].

Horvatinčić, Matea. (2018). The integration of hearing impaired children into regular primary schools. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Hrvatić, Neven].

Hrebak, Tomislav. (2014). Usporedba nastave hrvatskoga jezika u redovnom obrazovnom sustavu i ustanovama za odgoj i obrazovanje namijenjenima osobama s posebnim potrebama (na primjeru Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Ilinović, Anđelka. (2015). Ortoepska odstupanja radijskih voditelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Jelinić, Josipa. (2019). Selbstpräsentation der Politiker im Internet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of German Language and Literature. [mentor Glovacki-Bernardi, Zrinjka and Pletikos Olof, Elenmari].

Jelovac, Tara. (2017). Specifics of foreign language learning in children with hearing disorders. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Jokić, Karmela. (2015). Usadak u moždanom deblu (ABI). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Kanjir, Iva. (2017). La correction phonétique des consonnes /r/ et /R/ dans l'apprentissage du croate et du français langue étrangère. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Orešković Dvorski, Lidija].

Karamatić, Antonija. (2018). Stories for children through speech and movement – the role of phoneticians in speech development of preschool children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Keča, Mateja. (2015). Metodički pristup debati u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Kihak, Klara. (2013). Uloga socio-emocionalne veze između majke i djeteta u govorno-jezičnom razvoju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Šagud, Mirjana].

Kolarić Piplica, Sanja. (2014). Stavovi odgojitelja o integraciji djece s umjetnom pužnicom u redovne predškolske programe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Hrvatić, Neven].

Kolesarić, Marina. (2018). Rhtorical analysis of the debates between United States presidential candidates Hillary Clinton and Donald Trump. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Konjevod, Mihaela. (2019). Information and Communication Technology in Rehabilitation of Hearing Impaired Children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Information Science. [mentor Mildner, Vesna and Lauc, Tomislava].

Kordovan, Filip. (2019). The Origin of Speech and Hearing as the Basis of Human Verbal Expression. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna and Lauc, Tomislava].

Koska, Tena. (2013). Prepoznavanje emocija i ponavljanje intonacije kod djece s umjetnom pužnicom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Hrvatić, Neven].

Kozina, Marta. (2012). Metodika argumentacije na diplomskim studijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Kranjčec, Ivana. (2014). Fonetska korekcija izgovora glasa /ʎ/ kod izvornih govornika španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Kranjčević, Nikola. (2017). Usporedba naglasnih sustava novinara u informativnom programu lokalnih i nacionalnih televizija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos, Elenmari].

Krnjak, Tea. (2015). Pojavljivanje i učestalost imenica kod djece s umjetnom pužnicom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Kunić, Nataša. (2018). The Work of a Phonetician and a Child with Autism Spectrum Disorders. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Landripet, Tea. (2017). Fear of public speaking: (analysis and exercises in order to reduce fear and nervousness). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Lilek, Jelena. (2014). Poremećaj slušne pažnje i vidne percepcije djevojčice s cerebralnim oštećenjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Logar, Ljiljana. (2015). Humor kao argument u hrvatskom političkom diskursu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Lončar, Ana. (2014). Ad hominem argument u političkom govoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Lovrečić, Ivana. (2018). Phonological and phonetic deviations in Croatian as L2 of Phonological and phonetic deviations in Croatian as L2 of Polish speakers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Jelaska, Zrinka].

Lovrić, Lukrecia Ana. (2016). Uloga emocija u argumentaciji na slučaju izbjegličke krize. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Lukač Lukšić, Katarina. (2013). Razvoj dječjeg govora u prvoj godini života- prikaz slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Maligec, Mihael. (2018). Intonation patterns in Croatian and German: a contrastive analysis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of German Language and Literature. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Anđel, Maja].

Marijić, Marija. (2019). Application of the Verbotonal Method in Teaching Polish Language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Vidović Bolt, Ivana].

Mašić, Josip. (2014). Retorička analiza govora američkih predsjednika Roosevelta, Kennedyja i Obame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Milanković, Željka. (2015). Karakteristike govora različitih društvenih slojeva na filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Milanović, Irena. (2017). Fonetska korekcija izgovora glasa /z/ (na primjeru govornika španjolskog jezika). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Milunić, Marina. (2013). Argumentacija u sučeljavanju predsjedničkih kandidata 2005. i 2010. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Mirković, Jasmina. (2014). Argumentation in social movements speeches. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Mišerić, Adrijana. (2013). Fonetika pjesama A.B. Šimića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Mlakar, Maja. (2016). Retoričke figure u udžbenicima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Alerić, Marko].

Mrduljaš, Ivana. (2012). Usporedba postavljanja glasa u opernom bel canto pjevanju s postavljanjem pjevačkoga glasa u mjuziklu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Mrzlečki, Ivana. (2014). Govorna audiometrija i slušanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Nađ, Ksenija. (2015). Fonetska korekcija glasa /r/ u japanskih govornika koji uče hrvatski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna and Tomić, Diana].

Nemet, Lorena. (2015). Govor i pokret u rehabilitaciji djeteta sa sindromom Down : prikaz slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Nikolić Margan, Anđela. (2019). Speech and Language Disorders in Neurodegenerative Diseases – Alzheimer’s Dementia and Primary Progressive Aphasia – Two Case Studies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Ore, Ivana. (2015). Govorništvo kao nastavni predmet u hrvatskim gimnazijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Ostrun, Lorena. (2018). Vowels and gross motoric movement in the Verbotonal method. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Paljug, Ivana. (2019). The spacioception and verbotonal theory. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Pavić, Iva. (2011). Neuroplastičnost i slušni transfer u verbotonalnoj teoriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Pavković, Helena. (2016). Fonološki uvjetovane glasovne promjene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima te priručnicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Petričević, Petra. (2011). Mucanje kao dio urednog govorno-jezičnog razvoja nasuprot govornom poremećaju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Petrunić, Marijana. (2018). Visual rhetoric of pre-election presidental campaigns. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Popić, Marija. (2017). Ortoepska odstupanja sveučilišnih nastavnika kroatistike i foentike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Povijač Cerovec, Iva. (2017). Povezanost Petra Guberine i Elly Bašić u uporabi brojalica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda and Nježić, Vjekoslav].

Prenkaj, Amanda. (2014). Time indicators in speech in the play Crime and Punishment. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Profeta, Sara. (2013). Analiza govorne izvedbe i neverbalnih znakova glasnogovornika u elektroničkim medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Ptičar, Lara. (2018). Recognition of emotions in children with cochlear implants mainstreamed in elementary school. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna and Trotić, Robert].

Pudrlja, Vesna. (2016). Utjecaj glazbe na razvoj govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Pušec, Sanja. (2016). System of phonetic errors made by students, who are native speakers of Croatian, in the process of learning Slovene as second language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Rebernjak, Valentina. (2017). Razvoj fonološke svjesnosti kod djece predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Rogić, Ira. (2017). Vermittlung von Aussprache im DaF-Unterricht mit dem Schwerpunkt auf Vokalquantität, Wortakzent und Intonation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Phonetics. [mentor Lutze-Miculinić, Marija and Pletikos Olof, Elenmari].

Rogić, Martina. (2012). Bonton u hrvatskim predsjedničkim debatama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari].

Rogulj, Maja. (2018). Populizmi u političkom diskursu (usporedba američkih i hrvatskih suvremenih političara). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Romanić, Danijel. (2011). Ultrazvuk u istraživanju fiziologije proizvodnje govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Liker, Marko].

Rosandić, Dorotea. (2018). The verbotonal method in individual and group rehabilitation of listening and speech of children with hearing impairment. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Hrvatić, Neven].

Rosandić, Monika. (2013). Percepcija i produkcija zanaglasne dužine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Vlašić Duić, Jelena].

Rožanković, Hana. (2019). Clinical Phonetician as a Teaching Assistant to a Child with a Behavioural Disorder. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Silov, Ivana. (2018). The rhetoric of Croatian and Italian political discourse: analysis and comparison based on speeches delivered by prime ministers from 2008 until 2014. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Smiljanić, Nataša. (2013). Retorička analiza i usporedba hrvatskog i ukrajinskog političkog diskursa (na primjerima govora premijera i predsjednika države). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Kišiček, Gabrijela and Fuderer, Tetjana].

Smokrović, Jasna. (2018). Prenatal influences on speech-language development. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Soldo, Silvija. (2016). Fonemska i semantička verbalna fluentnost kod hrvatsko-njemačkih bilingvala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Sošić, Viktorija. (2018). Neurolinguistic basics of sign language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna and Milković, Marina].

Starec, Petra. (2013). Percepcija glasa /r/ kod djece predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Stepušin, Sanja. (2019). Criteria for cochlear implantation in children who are hearing impaired. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Stilinović, Lana. (2013). Dijagnostički minimum za miješani poremećaj jezičnog razumijevanja i izražavanja u djece predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Runjić, Nađa].

Sudar, Ivana. (2015). Metodika poučavanja hrvatskog kao stranog jezika u odrasloj dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko and Mildner, Vesna].

Timko, Antonio. (2016). Utjecaj trajanja i vrste progresivnog gubitka sluha na rezultate ugradnje umjetne pužnice u odraslih osoba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna and Šindija, Branka].

Topalović, Dejna. (2018). Fonetska korekcija izgovora po verbotonalnoj metodi u ovladavanju inojezičnim hrvtaskim na primjeru izvorne govornice španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Ćavar, Ana].

Trošelj, Davor. (2011). Govorni diskurs i sugovorna neverbalna komunikacija saborskih zastupnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Varžić, Mateja. (2015). Interakcija i integracija djece s umjetnom pužnicom u predškolskoj ustanovi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Hrvatić, Neven].

Veselinović, Zlata. (2018). The Verbotonal Approach to Hearing and Speech Rehabilitation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Vlah, Ana. (2016). Utjecaj govorne brzine pri čitanju vijesti na razumijevanje teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Vlajnić, Martina. (2017). Analiza argumentacije u govorima o ljudskim pravima u suvremenim društvenim pokretima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela and Petrović, Duško].

Volenec, Veno. (2013). Intervokalsko j u hrvatskome govoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Liker, Marko].

Vočanec, Valentina. (2013). Slavenski strani akcent u hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Vuković, Petar].

Vujasić, Nives. (2017). Narrative skills and learning strategies in L1 and L2 in hearing-impaired learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Phonetics. [mentor Tomić, Diana and Geld, Renata].

Vujić, Tea. (2018). The importance of play for speech development in preschool children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Vučetić, Mirna. (2018). Rhetorical and stilistical analysis of Václav Havels speeches. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kišiček, Gabrijela and Vuković, Petar].

Zorotović, Amalija. (2017). Verbotonalna metoda i njezima primjena u rehabilitaciji djeteta s poremećajem iz autističnog spektra. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Zvonar, Karla. (2018). Caractéristiques acoustiques des voyelles françaises chez les étudiants croatophones en langue et littérature françaises. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Liker, Marko and Orešković Dvorski, Lidija].

Ćosić, Siniša. (2013). Tehnički aspekti dijagnostike i rehabilitacije slušanja i učenja stranih jezika po Verbotonalnoj metodi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Đeno, Ana. (2012). Analiza stilskih figura u tekstovima udžbenika za njemački kao strani jezik : interdisciplinarni diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Häusler, Maja].

Đeno, Kristina. (2015). Metodička obrada debate u nastavi hrvatskoga jezika u srednjim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari].

Šantek, Marija. (2013). Das Referat als rhetorische Gattung im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija and Pletikos Olof, Elenmari].

Šepić, Anamarija. (2018). Foreign language learning in Montessori kindergartens. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Car, Sandra].

Šešić Mežnarić, Nina. (2018). Methodics of speech teaching for film actors. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Šimić, Marijana. (2015). Učestalost i vrste dislalija u djece pred polazak u školu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Hrvatić, Neven].

Škrivanek, Kristina. (2018). Phonetic correction of voice pronunciation of sounds ʎ and ɲ with Chinese native speakers learning Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Štajminger, Ivona. (2017). Analiza i usporedba retorike Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića u predizbornoj kampanji 2016. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Štefek, Tea. (2013). Usvojenost frikativa kod djece predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Štefica, Antonija. (2018). Students' attitudes towards public speaking as a school subject. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari].

Žganec, Tena. (2018). Transcription and analysis od Croatian videoblogs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Carović, Ines].

This list was generated on Tue Jun 25 01:22:38 2024 CEST.