Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators | Departments | No Grouping
Number of items: 67.

Conference proceedings

Bratko, Denis and Kolesarić, Vladimir and Maslić Seršić, Darja, eds. (2003). 16th Ramiro Bujas' Days, December 11-13. 2003 : abstracts. Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Hrvatsko psihološko društvo, Zagreb.

Article

Šverko, Branimir. (2003). New insights into the validity of selection methods: from the doctrine of situational specificity to the idea of validity generalization. Suvremena psihologija, 6(2). pp. 293-313.

Pletikos, Elenmari. (2003). Acoustics description of standard croatian accents. Govor : časopis za fonetiku, 20(1-2). pp. 321-345. ISSN 0352-7565

Barbarić, Ana. (2003). Historical overview of OPAC development. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 46(2003). pp. 48-58. ISSN 0507-1925

Šantek, Goran Pavel. (2003). Žarko Španiček, Slavonski pučki proroci i sveci, Studija iz pučke pobožnosti Slavonije, Hrvatski institut za povijest, Slavonski Brod; Grafika, Osijek 2002., 330 str. (Bibliotheca Croatica Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije, knj. 6). Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 40(2). pp. 222-224. ISSN 0547-2504

Dukić, Davor. (2003). Contemporary wars in the Dalmatian literary culture of the 17th and 18th centuries. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 40(1). pp. 129-157. ISSN 0547-2504

Gjurgjan, Ljiljana Ina. (2003). Fetišizam, vampirizam i pogled drugoga u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 55-65. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2003). Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 131-150. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2003). Bijedna Mara – dramatizacija Nike Bartulovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 231-241. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (2003). Preobraženje glasova u lirici A. B. Šimića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 242-251. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (2003). Znaci vremena u hrvatskoj književnosti dvadesetih godina prošlog stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 5-13. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2003). Kako je načinjena Krležina drama Adam i Eva?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 14-32. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2003). Ivan Slamnig as a comparativist. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 27-41. ISSN 0503-1853

Dukić, Davor. (2003). National v. comparative history of literature: presuppositions for a critical re-examination of comparative croatian studies and croatian comparative studies. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 3-26. ISSN 0503-1853

Tomasović, Mirko. (2003). Prof. Ivan Slamnig o ranom hrvatskom petrarkizmu. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 59-66. ISSN 0503-1853

Bogdan, Tomislav. (2003). Yet another poet in Ranjina's codex. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 67-83. ISSN 0503-1853

Fališevac, Dunja. (2003). Polonophilic ideologemes and mythologemes in the croatian baroque poetry. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 85-105. ISSN 0503-1853

Jurić, Slaven. (2003). Tendencije u ranom hrvatskom slobodnom stihu. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 107-128. ISSN 0503-1853

Kravar, Zoran. (2003). Historian's theorems: verse theory in Ivan Slamnig's studies on versification. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 129-140. ISSN 0503-1853

Svirac, Manda. (2003). Grossfamiliengemeinschaft in Kroatien. Etnološka tribina, 33(26). pp. 75-89. ISSN 0351-1944

Bukovčan, Tanja. (2003). Izložba "Narodna medicina" u Etnografskom muzeju u Zagrebu i Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Etnološka tribina, 33(26). pp. 157-161. ISSN 0351-1944

Grbić, Jadranka. (2003). Nives Rittig-Beljak: Švapski kulinarij-dodir tradicija u Hrvatskoj / Süddeutsches Culinarium - Begegung von Kochtraditionen in Kroatien, Varteks tiskara Varaždin, Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, Zagreb 2002. Etnološka tribina, 33(26). pp. 179-180. ISSN 0351-1944

Grbić, Jadranka. (2003). Vlasta Šabićová: Kalendární obyčeje Čehu v Končenicích na Daruvarsku, Jednota, Daruvar 2002. Etnološka tribina, 33(26). pp. 181-182. ISSN 0351-1944

Čorkalo Biruški, Dinka and Ajduković, Dean. (2003). The role of school in the post-war reconstruction of the community. Dijete i društvo: časopis za promicanje prava djeteta(2-3). pp. 219-234. ISSN 1332-3210

Kapović, Mate. (2003). Položaj mikenskoga među grčkim dijalektima. Suvremena lingvistika, 55-56(1-2). pp. 61-83. ISSN 1847-117X

Diploma Thesis

Bajs, Martina. (2003). Stavovi srednjoškolaca prema psihičkim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima i njihovo predviđanje na osnovu kauzalnih atribucija, kontakta i samoprocjene znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Bakotić, Marija. (2003). Dobne razlike na dimenziji jutarnjosti-večernjosti kod adolescenata od 10 do 18 godina . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Bogut, Davor. (2003). Usporedba prilagođenosti QWERTY i Dvorak rasporeda tipki na tipkovnici specifičnostima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Bubić, Andreja. (2003). Ispitivanje hemisferne interakcije kod rješavanja Stroop zadatka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Bumber, Željka. (2003). Razlike u depresivnosti s obzirom na darovitost, spol, dob i školski uspjeh učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Burger, Tomana. (2003). Percepcija i stavovi studenata prema "učenju putem Interneta". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Burić, Maša. (2003). Eksperimentalno ispitivanje učenja trokutaste i okrugle glagoljice . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kolesarić, Vladimir].

Davidović, Nevena. (2003). Provjera mogućnosti predikcije bihevioralnih namjera nezaposlenih osoba pomoću načina suočavanja sa stresom i eksternalnog lokusa kontrole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Drakula, Danijela. (2003). Primjena teorije razložite akcije u predikciji zalaganja za esperanto. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Drempetić, Adrian. (2003). Evaluacija programa "strategije uspješnog studiranja". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Elez, Katarina. (2003). Nasilništvo i samopoimanje u djece osnovnoškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Franić, Marina. (2003). Provjera diferencijalno-dijagnostičke valjanosti revidirane beta serije na različitim dijagnostičkim skupinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Guć, Ana. (2003). Prag boli u uvjetima različite podražajne usmjerenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Jurić, Jelena. (2003). Neke metrijske karakteristike pet-faktorskog inventara ličnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor UNSPECIFIED].

Tomljenović, Domagoj. (2003). Uzorci u programskom jeziku Delphi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Harlović, Ozren. (2003). Načela izrade kompjuterskih igara (na primjeru igre Dominance). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vučinić, Tatjana. (2003). Smisao u životu: Evaluacija upitnika odnosa prema životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Stamać, Zrinka Katarina. (2003). Provjera točnosti stereotipa fizičke atraktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Smiljić, Sandra. (2003). Ispitivanje nerealističnog optimizma vezanog za zdravlje kod pušača i nepušača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Severinac, Ana. (2003). Stavovi o matematici i strah od matematike kod srednjoškolaca jezičnog i prirodoslovno-matematičkog usmjerenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Popovac, Saša. (2003). Razmjena zajedničkih i specifičnih informacija kod grupnog donošenja odluke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Perić, Anita. (2003). Profesionalna orijentacija - prilog evaluaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Pavlin-Bernardić, Nina. (2003). Ispitivanje utjecaja informacije o spolnoj orijentaciji aktera na objašnjavanje uspjeha/neuspjeha ovisno o vrsti zadatka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Novković, Gordana. (2003). Odrednice provođenja dijete kod adolescentica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Kuničić-Posinković, Ana. (2003). Analiza efikasnosti timskog rada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Kosalec, Bojan. (2003). Ispitivanje konstrukta mudrosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Kos, Kristina. (2003). Evaluacija upitnika o problematičnim područjima u šećernoj bolesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Koković, Renata. (2003). Eksperimentalno ispitivanje čitljivosti trokutaste i okrugle glagoljice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kolesarić, Vladimir].

Lalić, Lena. (2003). Povezanost percepcije socijalne nepravde s makijavelizmom i devijantnim ponašanjem kod srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Langer, Petra. (2003). Uspješnost prostorne inverzije kod zdravih osoba i pacijenata s tumorom ili aneurizmom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Rajčević, Anja. (2003). Prilog ispitivanju nekih odrednica i ishoda proaktivnog suočavanja . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Dudić, Iva. (2003). Zaštita knjižnične građe od ratnih razaranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Krivak, Vladimir. (2003). Rječnička baza podataka za višejezični rječnik pojmova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kosanović, Dušanka. (2003). Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske, bošnjačke i srpske nacionalnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Vukušić, Luka. (2003). Korespondencija Adama Baričevića i Abrahama Penzela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Perić, Olga].

Lušetić, Sandra. (2003). Mlado kao standard lijepog : istraživanje odrazaca ideala mladosti na poimanje fizičke privlačnosti i ljepote kod pripadnika zagrebačke homoseksualne populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Viduka Lovreković, Marija. (2003). Problemi starih ljudi u gradu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Master's Thesis (pre-Bologna)

Golub, Koraljka. (2003). Subject retrieval in web-based library catalogs. Master's Thesis (pre-Bologna). Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Car, Milka. (2003). The drama in German language in Croatian theatre in Zagreb. Master's Thesis (pre-Bologna). Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Udier, Sanda Lucija. (2003). Standard language and the language of a literature on a novel "Kurlani" by Mirko Božić. Master's Thesis (pre-Bologna). Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Silić, Josip].

Archival Material

Mencer, Helena Jasna. (2003). Preslika Zaključka Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu RH 5. veljače 2003. Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu RH.

Švrljuga, Željka. (2003). Primary reading for the graduate course "The Politics of Race: African American Issues", Spring 2003. Zagreb American Studies Program.

This list was generated on Thu Apr 18 01:17:54 2024 CEST.