Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators | Departments | No Grouping
Number of items: 47.

Conference proceedings

Bratko, Denis and Kolesarić, Vladimir and Maslić Seršić, Darja, eds. (2003). 16th Ramiro Bujas' Days, December 11-13. 2003 : abstracts. Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Hrvatsko psihološko društvo, Zagreb.

Article

Šverko, Branimir. (2003). New insights into the validity of selection methods: from the doctrine of situational specificity to the idea of validity generalization. Suvremena psihologija, 6(2). pp. 293-313.

Pletikos, Elenmari. (2003). Acoustics description of standard croatian accents. Govor : časopis za fonetiku, 20(1-2). pp. 321-345. ISSN 0352-7565

Barbarić, Ana. (2003). Historical overview of OPAC development. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 46(2003). pp. 48-58. ISSN 0507-1925

Šantek, Goran Pavel. (2003). Žarko Španiček, Slavonski pučki proroci i sveci, Studija iz pučke pobožnosti Slavonije, Hrvatski institut za povijest, Slavonski Brod; Grafika, Osijek 2002., 330 str. (Bibliotheca Croatica Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije, knj. 6). Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 40(2). pp. 222-224. ISSN 0547-2504

Dukić, Davor. (2003). Contemporary wars in the Dalmatian literary culture of the 17th and 18th centuries. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 40(1). pp. 129-157. ISSN 0547-2504

Kapović, Mate. (2003). Položaj mikenskoga među grčkim dijalektima. Suvremena lingvistika, 55-56(1-2). pp. 61-83. ISSN 1847-117X

Diploma Thesis

Bajs, Martina. (2003). Stavovi srednjoškolaca prema psihičkim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima i njihovo predviđanje na osnovu kauzalnih atribucija, kontakta i samoprocjene znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Bakotić, Marija. (2003). Dobne razlike na dimenziji jutarnjosti-večernjosti kod adolescenata od 10 do 18 godina . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Bogut, Davor. (2003). Usporedba prilagođenosti QWERTY i Dvorak rasporeda tipki na tipkovnici specifičnostima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Bubić, Andreja. (2003). Ispitivanje hemisferne interakcije kod rješavanja Stroop zadatka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Bumber, Željka. (2003). Razlike u depresivnosti s obzirom na darovitost, spol, dob i školski uspjeh učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Burger, Tomana. (2003). Percepcija i stavovi studenata prema "učenju putem Interneta". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Burić, Maša. (2003). Eksperimentalno ispitivanje učenja trokutaste i okrugle glagoljice . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kolesarić, Vladimir].

Davidović, Nevena. (2003). Provjera mogućnosti predikcije bihevioralnih namjera nezaposlenih osoba pomoću načina suočavanja sa stresom i eksternalnog lokusa kontrole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Drakula, Danijela. (2003). Primjena teorije razložite akcije u predikciji zalaganja za esperanto. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Drempetić, Adrian. (2003). Evaluacija programa "strategije uspješnog studiranja". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Elez, Katarina. (2003). Nasilništvo i samopoimanje u djece osnovnoškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Franić, Marina. (2003). Provjera diferencijalno-dijagnostičke valjanosti revidirane beta serije na različitim dijagnostičkim skupinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Guć, Ana. (2003). Prag boli u uvjetima različite podražajne usmjerenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Jurić, Jelena. (2003). Neke metrijske karakteristike pet-faktorskog inventara ličnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor UNSPECIFIED].

Tomljenović, Domagoj. (2003). Uzorci u programskom jeziku Delphi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Harlović, Ozren. (2003). Načela izrade kompjuterskih igara (na primjeru igre Dominance). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vučinić, Tatjana. (2003). Smisao u životu: Evaluacija upitnika odnosa prema životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Stamać, Zrinka Katarina. (2003). Provjera točnosti stereotipa fizičke atraktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Smiljić, Sandra. (2003). Ispitivanje nerealističnog optimizma vezanog za zdravlje kod pušača i nepušača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Severinac, Ana. (2003). Stavovi o matematici i strah od matematike kod srednjoškolaca jezičnog i prirodoslovno-matematičkog usmjerenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Popovac, Saša. (2003). Razmjena zajedničkih i specifičnih informacija kod grupnog donošenja odluke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Perić, Anita. (2003). Profesionalna orijentacija - prilog evaluaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Pavlin-Bernardić, Nina. (2003). Ispitivanje utjecaja informacije o spolnoj orijentaciji aktera na objašnjavanje uspjeha/neuspjeha ovisno o vrsti zadatka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Novković, Gordana. (2003). Odrednice provođenja dijete kod adolescentica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Kuničić-Posinković, Ana. (2003). Analiza efikasnosti timskog rada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Kosalec, Bojan. (2003). Ispitivanje konstrukta mudrosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Kos, Kristina. (2003). Evaluacija upitnika o problematičnim područjima u šećernoj bolesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Koković, Renata. (2003). Eksperimentalno ispitivanje čitljivosti trokutaste i okrugle glagoljice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kolesarić, Vladimir].

Lalić, Lena. (2003). Povezanost percepcije socijalne nepravde s makijavelizmom i devijantnim ponašanjem kod srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Langer, Petra. (2003). Uspješnost prostorne inverzije kod zdravih osoba i pacijenata s tumorom ili aneurizmom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Rajčević, Anja. (2003). Prilog ispitivanju nekih odrednica i ishoda proaktivnog suočavanja . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Dudić, Iva. (2003). Zaštita knjižnične građe od ratnih razaranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Krivak, Vladimir. (2003). Rječnička baza podataka za višejezični rječnik pojmova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kosanović, Dušanka. (2003). Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske, bošnjačke i srpske nacionalnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Vukušić, Luka. (2003). Korespondencija Adama Baričevića i Abrahama Penzela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Perić, Olga].

Lušetić, Sandra. (2003). Mlado kao standard lijepog : istraživanje odrazaca ideala mladosti na poimanje fizičke privlačnosti i ljepote kod pripadnika zagrebačke homoseksualne populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Viduka Lovreković, Marija. (2003). Problemi starih ljudi u gradu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Master's Thesis (pre-Bologna)

Golub, Koraljka. (2003). Subject retrieval in web-based library catalogs. Master's Thesis (pre-Bologna). Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Car, Milka. (2003). The drama in German language in Croatian theatre in Zagreb. Master's Thesis (pre-Bologna). Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Udier, Sanda Lucija. (2003). Standard language and the language of a literature on a novel "Kurlani" by Mirko Božić. Master's Thesis (pre-Bologna). Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Silić, Josip].

This list was generated on Wed Apr 26 01:10:31 2017 CEST.