Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Diploma Thesis

Rovičanac, Veronika. (2018). Međujezični utjecaj engleskog jezika kao L2 na usvajanje španjolskog jezika kao L3 kod hrvatskih studenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ban, Lea. (2018). Vještina pisanja na satu španjolskog kao stranog jezika: prijedlog za rad na satu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Jugović Lončarić, Tajana. (2018). Stavovi hrvatskih učenika srednjih škola prema nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ćaćić-Tić, Marina. (2018). Uporaba društveno-afektivnih strategija kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Buči, Mateja. (2017). Análisis de los contenidos interculturales en los libros del alumno de ELE en nivel B1. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jelić, Andrea Beata].

Mandić, Marina. (2017). Strah od jezika kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Balenović, Lea. (2017). Motivacijska stuktura pri upisu i očekivanja o budućem zapošljavanju studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bečić, Lamija. (2017). Stavovi hrvatskih studenata španjolskog kao stranog jezika prema pogreškama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bačurin, Antonia. (2017). Povezanost straha od stranog jezika i upotrebe komunikacijskih strategija kod učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Nježić, Dorja. (2017). Afektivni vidovi usmenog izražavanja kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Cvitković, Vivian. (2017). Usporedna analiza primjene gramatičkog i komunikacijskog pristupa u nastavi španjolskog kao stranog jezika u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Poljičak, Mirna. (2017). Usvajanje konjunktiva kod hrvatskih učenika španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kramberger, Julia Katarina. (2017). Stavovi učenika španjolskog kao stranog jezika u gimnaziji o suradničkom učenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Glasnović, Ana. (2017). Strategije učenja vokabulara španjolskog kao stranog jezika kod hrvatskih učenika: uloga razine znanja i dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Teskera, Mislav. (2016). Alternativni oblici vrednovanja u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Tkalčec, Bojana. (2016). Analiza gramatičkih pogrešaka u pisanom izražavanju hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bulić, Matea. (2016). Morfosintaktička interferencija u učenju srodnih jezika: talijanski (L2) i španjolski (L3). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Skupnjak, Maja. (2016). Strategije čitanja kod hrvatskih studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Borojević, Tamara. (2016). Uporaba nekonvencionalnih tehnika u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Marković, Vlatka. (2016). Stavovi hrvatskih profesora o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bilić, Lea. (2016). Uloga instrumentalne motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika kod hrvatskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Mjeda, Antoaneta. (2016). Povezanost straha od stranoga jezika sa strahom od negativne društvene evaluacije kod hrvatskih studenata španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Marčinko, Karmen. (2016). Uloga individualnih čimbenika u procesu usvajanja vokabulara španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Devčić, Ivana. (2016). Analiza pogrešaka hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Katić, Mario. (2016). Jezične i konverzacijske prilagodbe u govoru nastavnika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Justić, Lucija. (2016). Uloga straha od ocjenjivanja u procesu učenja španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Džapo, Ana. (2015). Cross-Linguistic Influence in Croatian-English-Spanish Multilinguals: Evidence from Spoken and Written Production. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta and Jelić, Andrea Beata].

Pejić, Ines. (2015). Uporaba nastavnih sredstava u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ilak, Lucija. (2015). Actitudes de los profesores de español como lengua extranjera hacia el enfoque comunicativo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Beljan, Ivana. (2015). Strah od usmene komunikacije kod studenata španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Žužak, Monika. (2015). Usvajanje španjolskog kao stranog jezika kod odraslih učenika: studija slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Jurišković, Dora. (2015). Uloga glazbe u usvajanju vokabulara španjolskog jezika kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Sučić, Bernarda. (2015). Uloga strategija slušanja u usvajanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Fišer, Marija. (2015). Metakognitivne sposobnosti kao pokazatelj samostalnog učenja kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Mijić, Helena. (2015). Komunikacijska kompetencija na nastavi španjolskog kao stranog jezika- stavovi nastavnika i učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bajt, Anja. (2015). Motivacijska orijentacija kod studenata španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ljepopio, Daria. (2015). Leksička interferencija srodnih jezika: primjer španjolskog i talijanskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Vlašić, Nikolina. (2015). Uporaba materinskog jezika u komunikaciji na satu španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Žarković, Valentina. (2015). Utjecaj i tipovi motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika kod hrvatskih adolescenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jelić, Andrea Beata].

Đilović, Mara. (2014). Uloga metafora u usvajanju vokabulara španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Turkalj, Monika. (2014). Analiza pogrešaka u pisanom izražavanju hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Pavelić, Ana. (2014). Uloga gramatike u komunikacijskom pristupu poučavanju – stavovi hrvatskih profesora španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Čavka, Petra. (2014). Igre uloga u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kauzlarić, Vedrana. (2014). Uloga motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Duvnjak, Ivana. (2014). Usvajanje vokabulara španjolskog kao stranog jezika: primjer leksičkih kolokacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Guć, Anamarija. (2014). Analiza pogrešaka u uporabi glagola kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bognar, Ana. (2014). Gramatički sadržaji u nastavi španjolskog kao stranog jezika: Analiza udžbenika na razini A2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Markušić, Josipa. (2014). Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Sikirić, Marija. (2013). Strategije učenja gramatike španjolskog kao stranog jezika. Rezultati istraživanja kod hrvatskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Benkek, Svjetlana. (2013). Kulturni stereotipi o Španjolskoj kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ciglenečki, Maja. (2013). Elementi interkulturalnosti u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

This list was generated on Thu May 28 01:32:03 2020 CEST.