Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Subject is "Comparative literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subject (8030)
    • Comparative literature (413)
Group by: Item Type | Date | Creators | Departments | No Grouping
Jump to: 1966 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | April 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Number of items at this level: 412.

1966

Peleš, Gajo. (1966). Lukacs i suvremena književnost. Praxis, III(3). pp. 393-402.

1977

Pavličić, Pavao. (1977). O semantičkoj vrijednosti metričkih elemenata u Palmotićevim melodramama. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 4(1). pp. 265-283. ISSN 1849-0255

1978

Fališevac, Dunja. (1978). Kajkavska komedija »Čini barona Tamburlana«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 5(1). pp. 468-482. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1978). Tipovi upotrebe stiha u dubrovačkim priredbama Molièrovih scenskih djela. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 5(1). pp. 322-344. ISSN 1849-0255

1979

Bratulić, Josip. (1979). Mladenački dramski pokušaj Matka Laginje. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 6(1). pp. 184-191. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1979). Dramatička pokušenja Dimitrije Demetra prema hrvatskoj dramskoj baštini. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 6(1). pp. 37-54. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (1979). Ideja drame kod Franje Markovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 6(1). pp. 201-214. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1979). Poetički temelji drame u stihu u hrvatskoj književnosti XIX stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 6(1). pp. 84-106. ISSN 1849-0255

Senker, Boris. (1979). Kazališna režija i redatelji u 19. stoljeću. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 6(1). pp. 68-83. ISSN 1849-0255

1980

Fališevac, Dunja. (1980). Secesijske značajke jednočinki Mirka Dečaka. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 7(1). pp. 352-362. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (1980). Jednočinke u dramskoj književnosti hrvatske moderne. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 7(1). pp. 209-242. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1980). Drama u stihu i poetika hrvatske moderne. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 7(1). pp. 181-208. ISSN 1849-0255

Senker, Boris. (1980). Velika glumačka imena u doba moderne. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 7(1). pp. 48-64. ISSN 1849-0255

1981

Pavličić, Pavao. (1981). Krležine »Simfonije« kao dramski tekstovi. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 8(1). pp. 248-270. ISSN 1849-0255

Senker, Boris. (1981). Utjecaj Krleže na suvremenu hrvatsku dramsku književnost posljednjih četrdeset godina. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 8(1). pp. 29-42. ISSN 1849-0255

1982

Senker, Boris. (1982). Nove tendencije u glumačkom izrazu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 9(1). pp. 78-97. ISSN 1849-0255

1984

Selem, Petar. (1984). Hrvatsko glumište u europskom kontekstu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 11(1). pp. 328-336. ISSN 1849-0255

Senker, Boris. (1984). Redatelji postgavelijanske generacije. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 11(1). pp. 232-256. ISSN 1849-0255

1985

Pavličić, Pavao. (1985). Struktura i funkcija hrvatskih crkvenih prikazanja. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 2(1). pp. 332-347. ISSN 1849-0255

Selem, Petar. (1985). Srednjovjekovlje i suvremeno kazalište. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 2(1). pp. 510-516. ISSN 1849-0255

Senker, Boris. (1985). Didaskalije u srednjovjekovnoj drami s teatrološkog aspekta. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 2(1). pp. 426-451. ISSN 1849-0255

1986

Pavličić, Pavao. (1986). Stih u drami i drama u stihu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 12(1). pp. 264-276. ISSN 1849-0255

Selem, Petar. (1986). Kazalište – repertoar – redatelj. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 12(1). pp. 322-329. ISSN 1849-0255

1987

Pavličić, Pavao. (1987). »Vilo ka imaš moć«, interpretacija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 13(1). pp. 213-230. ISSN 1849-0255

1988

Fališevac, Dunja. (1988). Elementi grotesknog i fantastičnog u Vetranovićevu »Pelegrinu«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 14(1). pp. 215-228. ISSN 1849-0255

Matanović, Julijana. (1988). Stilske odrednice manirizma u Vetranovićevu »Piligrinu«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 14(1). pp. 229-236. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1988). Interpretacija Nalješkovićeve pjesme o Hektorovićevoj guti. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 14(1). pp. 153-170. ISSN 1849-0255

1989

Novaković, Darko. (1989). Marulićeve »Starozavjetne ličnosti« i antička biografska tradicija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 176-192. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1989). Karnarutić prema Maruliću. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 97-118. ISSN 1849-0255

Zlatar, Andrea. (1989). Marulićev polemički spis In eos qui beatum Hieronymum Italum esse contendunt. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 212-220. ISSN 1849-0255

1990

Zlatar, Andrea. (1990). Autobiografsko u elegijama Jana Panonija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 16(1). pp. 105-114. ISSN 1849-0255

1991

Fališevac, Dunja. (1991). De raptu Cerberi J. Bunića i Dialogus de laudibus Herculis M. Marulića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 67-80. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1991). Po čemu su hrvatski latinisti naši?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 44-54. ISSN 1849-0255

Zlatar, Andrea. (1991). Memoariale Pauli de Paulo patritii jadrensis. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 241-250. ISSN 1849-0255

1992

Pavličić, Pavao. (1992). Nekoliko napomena o antici u Gundulićevu Osmanu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 18(1). pp. 201-212. ISSN 1849-0255

Zlatar, Andrea. (1992). Apologia Matije Vlačića Ilirika. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 18(1). pp. 119-128. ISSN 1849-0255

1993

Kravar, Zoran. (1993). Moderni stil u bezvremenoj knjizi (barokni elementi u pjesmarici Cithara Octochorda). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 19(1). pp. 106-115. ISSN 1849-0255

1994

Kravar, Zoran. (1994). Književni barok kao legitimacija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 20(1). pp. 5-13. ISSN 1849-0255

Narančić Kovač, Smiljana. (1994). The triple structure of Gundulić's “Tears of the Prodigal Son”. Znanstvena biblioteka Hrvatskoga filološkog društva (23). Hrvatsko filološko društvo, Zagreb. ISBN 953-0-10634-3

Pavličić, Pavao. (1994). Ignjat Đurđević, Posila sliku svoju gospođi – interpretacija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 20(1). pp. 111-123. ISSN 1849-0255

1995

Kravar, Zoran. (1995). Dvije Tassove oktave u prepjevu Franatice Sorkočevića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 21(1). pp. 144-152. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1995). Slavonska Judita i književna tradicija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 21(1). pp. 224-241. ISSN 1849-0255

1996

Kravar, Zoran. (1996). Deseterac 4+6 u hrvatskom pjesništvu 18. stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 22(1). pp. 136-141. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1996). Stih i strofa u Ćevapovićevu Josipu, sinu Jakoba Patrijarke. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 22(1). pp. 155-185. ISSN 1849-0255

1997

Pavličić, Pavao. (1997). Antun Kaznačić i književna tradicija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 23(1). pp. 235-259. ISSN 1849-0255

1998

Duda, Dean. (1998). Žanrovi hrvatskoga romantičarskog putopisa. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 326-344. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (1998). Elegija u hrvatskom romantizmu (profil žanra). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 345-354. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (1998). Inozemna politika stihom. Strano i domaće u hrvatskoj versifikaciji 19. stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 101-111. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1998). Ignjat Alojzije Brlić izdaje Palmotićevu Kristijadu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 172-192. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (1998). Morlacchism according to the novel Les Morlaques by Justine Wynne the countess Rosenberg-Orsini (Venice, 1788). Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 35(1). pp. 255-275. ISSN 0547-2504

Pavlović, Cvijeta. (1998). Bijedna Mara – romantički spjev Luke Botića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 379-397. ISSN 1849-0255

1999

Duda, Dean. (1999). Bosanska pustolovina Matije Mažuranića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 100-121. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1999). Epika Petra Preradovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 56-72. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (1999). Sinergetička misao u Mažuranićevoj Četi. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 46-55. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (1999). Stih i strofa u libretu Nikole Šubića Zrinjskog. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 172-204. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (1999). Romeo i Julija u Šenoinu prijevodu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 286-305. ISSN 1849-0255

2000

Jurić, Slaven. (2000). Pjesničke pripovijesti Augusta Harambašića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 26(1). pp. 18-26. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2000). Ante Kovačić kao stihotvorac. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 26(1). pp. 113-135. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2000). Dramska tehnika Josipa Eugena Tomića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 26(1). pp. 273-285. ISSN 1849-0255

2001

Kravar, Zoran. (2001). Nostalgija i utopija u Iva Vojnovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 27(1). pp. 139-148. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2001). Lirika hrvatske moderne: tipološki opis. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 27(1). pp. 14-36. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2001). Josip Kosor u pariškim kavanama. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 27(1). pp. 214-227. ISSN 1849-0255

2002

Fališevac, Dunja. (2002). Baladeskne pjesme Vladimira Vidrića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 28(1). pp. 27-47. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (2002). Simona Delić, Između klevete i kletve, Tema obitelji u hrvatskoj usmenoj baladi, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2001., 211 str. (Biblioteka Portreti). Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 39(2). pp. 244-245. ISSN 0547-2504

Kravar, Zoran. (2002). Suvremene teme i konzervativni nazori u lirici A. G. Matoša. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 28(1). pp. 17-26. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2002). Što je danas hrvatska moderna?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 28(1). pp. 5-16. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2002). Dekadencija Života kralja Hiruda Ante Tresića Pavičića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 28(1). pp. 142-155. ISSN 1849-0255

2003

Fališevac, Dunja. (2003). Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 131-150. ISSN 1849-0255

Gjurgjan, Ljiljana Ina. (2003). Fetišizam, vampirizam i pogled drugoga u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 55-65. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (2003). Preobraženje glasova u lirici A. B. Šimića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 242-251. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (2003). Tendencije u ranom hrvatskom slobodnom stihu. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 107-128. ISSN 0503-1853

Kravar, Zoran. (2003). Znaci vremena u hrvatskoj književnosti dvadesetih godina prošlog stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 5-13. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (2003). Historian's theorems: verse theory in Ivan Slamnig's studies on versification. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 129-140. ISSN 0503-1853

Pavličić, Pavao. (2003). Kako je načinjena Krležina drama Adam i Eva?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 14-32. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2003). Ivan Slamnig as a comparativist. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 27-41. ISSN 0503-1853

Pavlović, Cvijeta. (2003). Bijedna Mara – dramatizacija Nike Bartulovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 231-241. ISSN 1849-0255

Tomasović, Mirko. (2003). Prof. Ivan Slamnig o ranom hrvatskom petrarkizmu. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 59-66. ISSN 0503-1853

2004

Brlek, Tomislav. (2004). »Ako je literatura« – (pot)pisano isušivanje kaljuže identiteta. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 30(1). pp. 151-166. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2004). Par nas s Parnasa ili kako je Krešimir Kovačić nacrtao bradu i brkove modernim hrvatskim liricima. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 30(1). pp. 47-74. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2004). Krležin esej o Proustu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 30(1). pp. 13-28. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2004). Strozzi i Claudel. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 30(1). pp. 184-196. ISSN 1849-0255

2005

Fališevac, Dunja. (2005). Svečanost u hrvatskoj ranonovovjekoj epici. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 31(1). pp. 5-33. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (2005). Kameni gost na panonskom proštenju. Krležini svjetonazori i njihovi sudari. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 31(1). pp. 254-263. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2005). Nogomet i moderna hrvatska lirika. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 31(1). pp. 352-373. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2005). Moliereove svečanosti à la ragusaine. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 31(1). pp. 62-77. ISSN 1849-0255

2006

Fališevac, Dunja. (2006). Drukčija bića u književnosti starog Dubrovnika (granice mimesisa, granice fantastike). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 26-55. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (2006). Od geometrije do prostora (konture prostora u Šimićevoj lirici). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 464-475. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2006). Epika granice kao granica epike. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 5-18. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2006). Gessnerove Idile u Dubrovniku. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 199-216. ISSN 1849-0255

2007

Grdešić, Maša. (2007). Popular fiction and shopping: images of women's genres in Gustave Flaubert's Madame Bovary and Miroslav Krleža's Tri kavaljera frajle Melanije. In: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova IX. (Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija), 2006., Split.

Pavličić, Pavao. (2007). Inhibitions in the motivational system of Vetranović’s Pelegrin. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 33(1). pp. 5-18. ISSN 1849-0255

Zlatar, Andrea. (2007). Maja Bošković-Stulli, Priče iz moje davnine, Matica hrvatska, Zagreb 2007., 147 str. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 44(2). ISSN 0547-2504

2008

Fališevac, Dunja. (2008). The Child and Childhood in Older Croatian Literature. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 15-34. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (2008). The Beginnings of Simultanism in Croatian Poetry. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 145-156. ISSN 1849-0255

Matijašević, Željka and Bekavac, Luka. (2008). On the Margines of Philosophy: Derrida and Freud. Filozofska istraživanja, 28(2). pp. 397-414. ISSN 1848-2309

Pavličić, Pavao. (2008). When do Cesarić’s Poems Begin?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 59-76. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2008). Iphigenia in Tauris – Goethe u Zagrebu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 95-110. ISSN 1849-0255

Čale Feldman, Lada. (2008). Kazalište šezdesetih i »hrvatska mlada kritika«. In: 37. seminar Zagrebačke slavističke škole, 25. 8.- 6. 9. 2008., Dubrovnik, Hrvatska.

April 2008

Pavličić, Pavao. (2008). Pero moj ili Nalješković piše Hektoroviću. Colloquia Maruliana, 17(17). pp. 27-41. ISSN 1332-3431

2009

Brković, Ivana. (2009). Valuable Connotations of Historic Places in Dubrovnik’s Literature of the 17th Century. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 255-276. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2009). From Držić’s Workshop: forming Characters. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 83-111. ISSN 1849-0255

Grmača, Dolores. (2009). Držić and Vetranović: suhi javor (literally: Dry Maple) and Dugi Nos (literally: Long Nose). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 152-173. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2009). Lyrics and Ethics. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 112-139. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2009). Nazbilj and nahvao: Unmasking by Držić. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 37-53. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2009). Études sur l’intermédialité d’Aleksandar Flaker à Viktor ŽmegaČ. Les instruments de musique dans le Livre Boccadoro de Milan Begović. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 53(3-4). pp. 221-244. ISSN 0503-1853

Čale Feldman, Lada. (2009). Humor, irony, parody and travesty in the Croatian drama in the seventies. In: 38. seminar Zagrebačke slavističke škole, 26. 8.- 6. 9. 2009., Dubrovnik, Hrvatska.

Šutalo, Goranka. (2009). Nahvao – nazbilj Quarrels; Tirena »Affair« and Vetranović’s Apology by Poem honoring Marin Držić. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 140-151. ISSN 1849-0255

2010

Bačić, Ana. (2010). Camoesov sonetizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Dabo, Emina. (2010). Siromašno kazalište Jerzyja Grotowskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Dobranić, Sandra. (2010). Mit o ljepoti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Fališevac, Dunja. (2010). The Theme of Escape in Old Literature from Dubrovnik. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 11-46. ISSN 1849-0255

Gilić, Nikica. (2010). Revolution, cinema, painting: creative recycling of images in the films of Tom Gotovac (Antonio Lauer). Studies in Eastern European Cinema, 1(1). pp. 71-84. ISSN 2040350X

Grgas, Stipe. (2010). Tijelo u romanu Gain Richarda Powersa. [sic] - časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 1(1). ISSN 1847-7755

Grgić, Kristina. (2010). Slamnig’s Postmodern Escape. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 262-288. ISSN 1849-0255

Korbar, Iva. (2010). Nesigurnosti teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Milanko, Andrea. (2010). The Wild West: the Fall or the Flight?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 351-367. ISSN 1849-0255

Mileta, Silvestar. (2010). Kritička recepcija znanstvene fantastike u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Pavličić, Pavao. (2010). The Fugue or the Escape?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 220-243. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2010). Journey to Jerusalem, 1752 – the Establishment of the Itinerary Genre in Croatian Literature. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 139-158. ISSN 1849-0255

Plejić-Poje, Lahorka. (2010). Who doesn’t Sit at Home, and who Sits at Home? The Subject of Traveling and Female Characters in Early Literature. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 72-87. ISSN 1849-0255

Rambrot, Andreja. (2010). Artaudovo Kazalište okrutnosti prikazano kroz predstavu Osvajanje Meksika kazališne družine Pinklec iz Čakovca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Čepl, Matej. (2010). Jung i antimodernizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Kravar, Zoran].

2011

Baković, Ivica. (2011). Theater as a Place of Remembrance in The Croatian Faustus by Slobodan Šnajder. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 323-341. ISSN 1849-0255

Bošnjak, Marija. (2011). Izvedba kao metafora : književnost kao izvedba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Budišćak, Vanja. (2011). Impresionizam u poeziji Dragutina Domjanića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Dolenc, Barbara. (2011). Izvedba pisanja kao heterotopija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Fališevac, Dunja. (2011). Držić as Remembered by the Modern Croatian Writers. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 271-302. ISSN 1849-0255

Grgić, Kristina. (2011). Intertextuality as a Form of Literary Memory: the Poetry of Ivan Slamnig. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 240-270. ISSN 1849-0255

Iveković, Ozana. (2011). An Aproach to Croatian Plays with Historical Themes from the Second Half of the 20th Century. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 221-239. ISSN 1849-0255

Jukić, Tatjana. (2011). Mourning or melancholia? : psychoanalysis and the economic problem of Derrida's marxism. Politička misao, 48(1). pp. 49-75. ISSN 0032-3241

Jukić, Tatjana. (2011). Pismo nepoznate žene i melankolija filozofije: Austin, Cavell, Derrida. Pro femina : časopis za žensku književnost i kulturu, 2011(1). pp. 67-77. ISSN 0354-5954

Kekez, Tamara. (2011). Romantičarska poetika i nacionalna politika u hrvatskoj novelistici do Bachova apsolutizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Dukić, Davor].

Medić, Igor. (2011). Wildeova komedija nesvjesnog : Zašto je važno zvati se Ernest?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Pavlović, Cvijeta. (2011). La poésie lyrique mexicaine dans la culture croate : l’exemple de la poésie de Gutierre de Cetina. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 56. pp. 123-136. ISSN 0039-3339

Pavlović, Cvijeta. (2011). Metastasio and Tomiković between remembrance and forgetting. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 108-134. ISSN 1849-0255

Sarjanović, Petar. (2011). Za interpretacijski pluralizam : struktura i ideologija predstava Olivera Frljića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Čačinovič, Nadežda].

Spreicer, Jelena. (2011). Identität und Nicht-Identität in Romanen Norbert Gstreins Diplomarbeit . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Tomljenović, Ana. (2011). Triangle Trick in the Without the Third One by Milan Begović. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 187-199. ISSN 1849-0255

Vidić, Adrijana. (2011). Women's Autobiography in Russia: Models of Private and Public. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Matek Šmit, Zdenka].

2012

Barbarić, Henrieta. (2012). Žena u romanu Južna pošta Antoinea Jean-Baptistea Marie-Rogera de Saint-Exupéryja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Barbaroša, Lovro. (2012). Englesko renesansno pjesništvo i prepjev 3 soneta Henrya Howarda, grofa od Surreya. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta ].

Barić, Assia. (2012). American Consumer Culture in the 1950s as Portrayed in the Novels of Nabokov, Kerouac and Yates. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Budanec, Goran. (2012). Analiza muško-ženskih odnosa i karakterizacija ženskih likova, uz tumačenje prateće simbolike, u filmovima Romana Polanskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Eremut, Antonija. (2012). Kasnoantička hagiografija i autobiografija : reprezentacija tijela i politika teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Grdić, Iva. (2012). Opsceno kao modus nepredstavljivosti u književnoizvedbenoj reprezentaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Grgić, Kristina. (2012). Hvar as the »Lost Homeland« in Šoljan’s Poetry. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 38(1). pp. 322-340. ISSN 1849-0255

Grgurinović, Ivona. (2012). Allochronism and Salvage Ethnography. Michael Donley in Korcula. Etnološka tribina, 42(35). pp. 153-167. ISSN 0351-1944

Iveković, Ozana. (2012). Hvar Youth Drama Studio. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 38(1). pp. 397-411. ISSN 1849-0255

Jukić, Tatjana. (2012). Plus d’un: narativni kolektivi Danila Kiša. Sarajevske sveske, 37-38. pp. 93-106. ISSN 1512-8539

Jukić, Tatjana. (2012). The Illyrian movement and the interpretation of dreams: Ivan Gundulić in the paintings of Vlaho Bukovac. Poznańskie Studia Slawistyczne(2). pp. 189-211. ISSN 2084-3011

Jurić, Martina. (2012). Filmski prikazi New Yorka iz kulturno-geografske vizure : analiza filmova Ljeto kada je ubijao Sam i Bande New Yorka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Karoglan, Marijan. (2012). Hyperreality in Postmodern Hollywood. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven and Gilić, Nikica].

Kauzlarić, Kamelija. (2012). Mind Over Gender: Critical Uses of Science Fiction and the Fantastic in Joanna Russ's The Female Man and Jeanette Winterson's The PowerBook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Kulić, Kristina. (2012). Strukturne i tematske odrednice simbolističkog romana na primjeru analize Mrtvog grada Georgesa Rodenbacha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Loinjak, Igor. (2012). Problemi oblikovanja književnoga kanona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Luketić, Pavle. (2012). Flann O’Brien and Ireland’s post-revolutionary conservatism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Matijević, Lea. (2012). Suicide and madness as metaphors in the writing of Virginia Woolf, Charlotte Perkins Gilman and Sylvia Plath. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Milićević, Anita. (2012). Hermeneutička gesta - tumačenje kao haphelogija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Oblučar, Branislav. (2012). Tvar i njezini dvojnici. Problem materije u Hodanju uz prugu Danijela Dragojevića. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 56(3-4). pp. 159-182. ISSN 0503-1853

Odak, Petar. (2012). Fanzinska scena u Hrvatskoj devedesetih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Grdešić, Maša and Božić, Jasmina].

Ostojić, Luka. (2012). Pogrebnici u udarnom terminu : Dva metra ispod zemlje u društvenom i televizijskom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša and Kolanović, Maša].

Pavlović, Cvijeta. (2012). The Romantic Island of Hvar of Dimitrija Demeter and August Šenoa. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 38(1). pp. 240-257. ISSN 1849-0255

Rogošić, Višnja. (2012). Towards Non-Replaceability. From the Authentic Performance Material to the Neutral Receptive Body through the Shop Window (Izlog) by Bobo Jelčić and Nataša Rajković. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 49(2). pp. 139-154. ISSN 0547-2504

Rogošić, Višnja. (2012). Towards non-replaceability. From the authentic performance material to the neutral receptive body through the shop window (izlog) by Bobo Jelčić and Nataša Rajković. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 49(2). pp. 139-154. ISSN 0547-2504

Senker, Boris. (2012). History of the Croatian Theatre in Communications from Hvar by Nikola Batušić. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 38(1). pp. 27-40. ISSN 1849-0255

Tonković, Marija. (2012). Lirska tragedija kao izazov poetici klasicizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Vekić, Ante. (2012). Molière i moralizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Čurčić, Luka. (2012). Filmovi kao nevina zabava : (ideološka analiza četiri igrana filma). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Škopljanac, Lovro. (2012). Biondi in the Service of His Majesty James. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 38(1). pp. 196-211. ISSN 1849-0255

Šostaric, Martina. (2012). Pristup književnim tekstovima u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Grdešić, Maša].

Špiranec, Kristina. (2012). Tijelo i trauma u pjesništvu Irene Vrkljan : tijelo-subjekt-trauma-jezik: gubitak cjeline. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko and Jurić, Slaven].

2013

Balić, Zvjezdana. (2013). Posmrtna trilogija Mate Matišića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Bikić, Tina. (2013). Tijelo kao izvor tjeskobe. Pisati tijelo: Pisati bol : (Na predlošku romana Frida ili o boli autorice Slavenke Drakulić). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea and Matijašević, Željka].

Bogdanić, Snježana. (2013). Autorstvo i cenzura: pregovori i previranja unutar sustava moći. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Brković, Ivana. (2013). Literary spaces in the light of the spatial turn. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(1-2). pp. 115-138. ISSN 0503-1853

Bunčić, Lana. (2013). The Silmarillion and its sources. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Dedić, Gorana. (2013). Towards Ethnic Hybridity : representations of identity in Caryl Phillip’s The Final Passage and Zadie Smith’s White Teeth : diploma essay. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Dobrica, Dora. (2013). U dubinu, a ne širinu : poetika dokumentarnog filma Krzysztofa Kieślowskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Dobrotić, Hrabren. (2013). Reprezentacija popularne kulture u suvremenoj hrvatskoj drami. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Senker, Boris and Kolanović, Maša].

Domines Veliki, Martina. (2013). Wordsworthian London – Re(configurations) of the Metropolis. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 58(-). pp. 139-151. ISSN 0039-3339

Dujmović, Maja. (2013). Metateatar i interakcija u djelima Toma Stopparda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Filipčić, Tihana. (2013). Kalevala kao utjecaj na djela J. R. R. Tolkiena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Kravar, Zoran].

Franjković, Kristina. (2013). Ženska popularna kultura u socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Hameršak, Filip. (2013). Croatian Autobiography and the First World War. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of History. [mentor Duda, Dean and Agičić, Damir].

Jerić, Ante. (2013). Kronolibido : teorija žudnje Martina Hägglunda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Joksić, Aleksandar. (2013). Filozofski aspekti metafore. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Gregorić, Pavel and Kravar, Zoran].

Kiborn, Maja. (2013). (Re)Konstrukcija zbilje u metafikcionalnoj prozi: Ako jedne zimske noći neki putnik Itala Calvina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Koludrović, Bernard. (2013). U obranu kulturalnih studija kao teorije i prakse : analiza uvođenja kulturalnih studija u hrvatsko akademsko polje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Kulenović, Lejla. (2013). Apokalipsa danas : filmska adaptacija djela Srce tame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Kuliš, Ana. (2013). Rodna ravnopravnost žena na hrvatskom filmu u kontekstu hrvatskog poslijeratnog društva : sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Gilić, Nikica].

Maksić Gudek, Jelena. (2013). Temelji filmske poetike Kreše Golika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Milanko, Andrea. (2013). Gavella’s reader’s view on the poem Death of Smail-Aga Čengić. Dani Hvarskog kazališta : građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 39(1). pp. 66-80. ISSN 1849-0255

Mrakovčić, Matija. (2013). Tijelo kao izvor : avangarda, pjesništvo i pojam tijela u Antuna Branka Šimića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jurić, Slaven and Protrka Štimec, Marina].

Pavlović, Cvijeta. (2013). Literature and theater. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 39(1). pp. 29-48. ISSN 1849-0255

Pletikosa, Anja. (2013). Diskurs liminalnosti i ritual unutar ritualnog kretanja : (moreška u Otelu i moreška u Tireni). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Grmača, Dolores].

Prokl Predragović, Martina. (2013). „Rederova era“ virovitičkog kazališnog endema : kazalište kao sudbina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Radić, Višeslav. (2013). Elementi poetike postmodernizma oprimjereni u filmovima Jima Jarmuscha, Quentina Tarantina i braće Coen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Rogošić, Višnja. (2013). Devised theater today: terminology, status and characteristics. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(1-2). pp. 81-113. ISSN 0503-1853

Samardžić, Adriana. (2013). Representing black modernism : the city in the fiction of the Harlem Renaissance. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Senker, Boris. (2013). On the directors of the postgavellian generation after 30 years. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 39(1). pp. 411-439. ISSN 1849-0255

Senčar, Anela. (2013). Chick flicks – poetika ženskih žanrova namijenjenih ženskoj publici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Stojanović, Vedran. (2013). Romani Christe Wolf. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Subašić, Katarina. (2013). Narativ(n)(i) identitet u uvjetima traume u romanu Čovjek bez sudbine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Svilar, Jelena. (2013). Televizijske serije i ideologija - diskurzivne prakse, reprezentacije, interakcije i naracije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Tomljenović, Ana. (2013). A word about Oslo: Gavella and Ibsen. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 39(1). pp. 96-104. ISSN 1849-0255

Vargović, Neven. (2013). Miloš Crnjanski i Miroslav Krleža u zagrebačkom Savremeniku (1917-1918.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Velisavljević, Ivan. (2013). Autorske poetike reditelja „praške grupe“ jugoslovenskog filma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Čale Feldman, Lada. (2013). Gavella and Goffman. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 39(1). pp. 139-170. ISSN 1849-0255

Čale Feldman, Lada. (2013). Proza za (kazališnu) pozu. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(3-4). pp. 313-317. ISSN 0503-1853

Žilić, Marina. (2013). Reprezentacija grada na filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

2014

Anić, Ivana. (2014). Beyond the Binary - Representing Queer Bodies in Mid to Late 20th Century American Photography in the Works of Diane Arbus and Robert Mapplethorpe. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Arlović, Mirta. (2014). Prepjev i tumačenje Wyatta i Petrarce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Begić, Jasenka. (2014). Marksističko-psihoanalitička paradigma Herberta Marcusea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Butigan, Ivana. (2014). Narcizam i Facebook : Projekcija idealnog sebstva i konstrukcija virtualnih identiteta na društvenim mrežama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Capković, Davor. (2014). Narativne strategije znanstvene fantastike u književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao].

Ercegovac, Lucija. (2014). Film noir. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Gulin, Martina. (2014). Film i strip kao srodni mediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Halaček, Mirela. (2014). Turske sapunice - podupiranje patrijarhalne ideologije ili osnaživanje žena?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Holler, Tea. (2014). Kako je Shakespeare preživio Shakespearea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Jelaković, Mateja. (2014). Komički lik škrtca: Plaut, Držić, Molière. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Ježić-Hammer, Emanuel. (2014). Strip kao suvremena epska forma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Kikaš, Mario. (2014). Pogreb glumice: Rad Bertolta Brechta u suvremenim izvedbenim uvjetima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Koroman, Boris. (2014). Political and social transition as a theme in contemporary croatian fiction. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Krnić, Marija. (2014). Metateatar kao modus tematizacije kanona: Krleža u djelima autora hrvatske postmodernističke drame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Rafolt, Leo].

Martelanc, Juraj. (2014). Irony in American postmodern cinema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena and Čale Feldman, Lada].

Novak, Petra. (2014). Animalističko čitanje reprezentacija rata u suvremenoj bosanskohercegovačkoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Kovač, Zvonko and Brlek, Tomislav].

Oblučar, Branislav. (2014). “Conditional truth” – essay as a literary genre. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(1). pp. 75-90. ISSN 0503-1853

Olujić, Kristina. (2014). Ravnodušni ljudi Alberta Moravie u odnosu na Dostojevskog, Freuda i Marxa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Parežanin, Lujo. (2014). Pjesništvo Josipa Severa i problemi proučavanja neoavangardne književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Pavlović, Mirna. (2014). Identitet, bol i transcendentnost u sadomazohizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Petrušić, Kristina. (2014). Odjek Herderove misli u hrvatskome književnom romantizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Polić, Vanja. (2014). Of West, Quests and Bullwhips: George Bowering’s Caprice Rides through the Western Genre. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(3-4). pp. 369-389. ISSN 0503-1853

Radić, Ivana. (2014). Narativne strategije autobiografske proze u djelima Pavla Pavličića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Rogošić, Višnja. (2014). Devising process in the text-based theatre: The Seagull by the ensemble of the Zagreb Youth Theatre, Bobo Jelčić and Anton Pavlovich Chekhov. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 40(1). pp. 412-431. ISSN 1849-0255

Senker, Boris. (2014). Four decades of Hvar Theatre Days. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 40(1). pp. 5-23. ISSN 1849-0255

Szekely, Svebor. (2014). Diskurzivne prakse i formiranje identiteta na primjerima njegove subverzije u djelima odabranih umjetnica i umjetnika 20. i 21. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Bertoša, Mislava].

Vidaković, Ivana. (2014). David Lynch i američki filmski modernizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Vuković, Tvrtko and Drenjančević, Ivana. (2014). Najmanje što smo mogli.... Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 1-6. ISSN 1849-1111

Čale Feldman, Lada. (2014). Uncanny affinities. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(3-4). pp. 391-395. ISSN 0503-1853

Šalov, Sara. (2014). Funkcija protagonista u romanu The Kindly Ones Jonathana Littella kroz prizmu psihoanalitičke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka and Colard, Jean-Max].

2015

Batina, Klementina. (2015). Aspects of female authorship: comparative analysis of ethnological and folklore materials from the Croatian academy of arts and sciences. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Čale Feldman, Lada].

Cvijeta, Pavlović. (2015). Unpublished poem 1914-1918. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 41(1). pp. 149-166. ISSN 1849-0255

Eterović, Ružica. (2015). Jungova teorija kontraseksualnosti: negativna anima i hipertrofirani animus kao patrijarhalni konstrukti ženskosti (analiza sadržaja na primjeru turbofolka). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Matijašević, Željka and Galić, Branka].

Gospić Županović, Ana. (2015). Representation of the servants in Croatian comedy from the 16th until the middle of the 19th century. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Grgić, Kristina. (2015). Charles Dickens kao europski autor. Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, 59(1-2). pp. 197-202. ISSN 0503 - 1583

Horvat, Lea. (2015). Vizualne i tekstualne reprezentacije doma u jugoslavenskoj popularnoj kulturi 1960-ih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka and Grdešić, Maša].

Jelača, Matija. (2015). The problem of representation in Gilles Deleuze and Wilfrid Sellars. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Matijašević, Željka and Brassier, Ray].

Jurki, Martina. (2015). François Villon: Djelo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Korljan Bešlić, Josipa. (2015). Irony in the prose of Dubravka Ugrešić. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Škvorc, Boris].

Kosmos, Iva. (2015). Mapping of exile in works of post-Yugoslav authors. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Duda, Dean].

Kotarski, Ivana. (2015). Hrvatske smješnice i njihova komika u kontekstu onodobnih europskih književnih strujanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Fališevac, Dunja].

Kožul, Ana. (2015). Psihoanaliza i gotski romani. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Lugović, Anamarija. (2015). Prijevod i tumačenje lirike Pessoina heteronima Ricarda Reisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Lanović, Nina].

Lučić, Krunoslav. (2015). Articulating the Body and Corporeality on Film. Filozofska istraživanja, 35(3). pp. 521-531. ISSN 1848-2309

Medvešek, Hana. (2015). Tijelo: objekt i/ili medij (modusi odnosa prema tijelu iz feminističke, sportske, osobne perspektive). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Miloš, Vatroslav. (2015). Iz stražnjeg dvorišta kulture: suvremeno pripovijedanje u stripu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Muraj, Lada. (2015). Interrelations of academic discourse and stage practice within the process of canonization of Marin Držić's dramatic opus. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma) [mentor Senker, Boris and Rafolt, Leo].

Pavličić, Pavao. (2015). Time in »Giga Barićeva«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 41(1). pp. 167-198. ISSN 1849-0255

Senker, Boris. (2015). Krležianic grotesque: war and politics in Mòra by Tomislav Bakarić. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 41(1). pp. 298-316. ISSN 1849-0255

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje hrvatske ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Tomljenović, Ana. (2015). The construction of femininity and masculinity as a problem of poetics in the theater of Henrik Ibsen, Luigi Pirandello and Milan Begović. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Turković, Tihana. (2015). Dopjevi Osmana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao].

Zrinjan, Snježana. (2015). The implementation of postmodern fiction in classes of Croatian language in four-year vocational schools. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Roić, Sanja].

Čale Feldman, Lada. (2015). »On the Battlefield« of sex. Without the Third Party in the novel. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 41(1). pp. 199-227. ISSN 1849-0255

Škopljanec, Lovro. (2015). Readers’ memory in everyday life and (First World) war. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 41(1). pp. 106-122. ISSN 1849-0255

Šoltić, Nina. (2015). Beowulf as a source text for Tolkien's monsters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Pavličić, Pavao and Ciglar-Žanić, Janja].

Šporer, David. (2015). Konstrukcija kulturne vrijednosti. Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, 59(1-2). pp. 191-196. ISSN 0503 - 1583

Štimac, Dinko. (2015). Prikaz rata u hrvatskom i srpskom filmu od 1991. do 1995. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Žaper, Marta. (2015). Alt lit (književnost na Internetu). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Žugić, Anamarija. (2015). Drama Christus iudex Stjepana Tuccia i prijevod Josipa Betondića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of Comparative Literature.
(U prilogu je Prijepis Betondićeve drame prema rkp. ZKD 200.) [mentor Bratičević, Irena and Čale Feldman, Lada].

2016

Baraba, Tamara. (2016). Psihologija i alkemija: utjecaji hermetičke i gnostičke tradicije na misao Carla Gustava Junga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Brajša, Romana. (2016). Impersonalnost pisanja u kasnim radovima Rolanda Barthesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Bekavac, Luka].

Dadić, Nikolina. (2016). Magijski realizam: teorija i povijest pojma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Franković, Judita. (2016). Intermedijalnost u predstavi Judith French. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Gostyński, Michał. (2016). Grad u Obećanoj zemlji: Łódź iz očišta Władysława Stanisława Reymonta i Andrzeja Wajde. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Gilić, Nikica and Kozina, Filip].

Gregov, Mira. (2016). Freudov pojam Unheimlich: prisutnost i trag u Povratku Filipa Latinovicza Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Grgić, Danko. (2016). Dokumentarističke škole i pokreti od 1950ih do 1970ih godina u Europi i Americi: direktni film i film istine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Grgić, Kristina and Pavlović, Cvijeta. (2016). Decadence in Translation: Charles Baudelaire and Oscar Wilde as Considered by Antun Šoljan and Ivan Slamnig. Književna smotra, 48(182(4)). pp. 105-116. ISSN 0455-0463

Grujić, Leona. (2016). Struktura lirske svijesti u 'Ljubavnoj pjesmi J. Alfreda Prufrocka'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Habek, Kristina. (2016). Formiranje nacionalnog identiteta u spjevu Luzitanci Luísa Vaza de Camõesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Huzjak, Maša. (2016). Milenijalke protiv patrijarhata: Internet, popularna kultura, feminizam i djevojaštvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Ivanišević, Tvrtko. (2016). Između pravde i osvete: pojedinac i pravni sustav u 'Michaelu Kohlhaasu' Heinricha von Kleista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Jurki, Andrija. (2016). Prepjev engleskoga soneta Henryja Howarda, grofa od Surreya. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Kamenjašević, Bonislav. (2016). Znanost, didaktika, propedeutika: (re)prezentacija znanja i vještina u 'Povijesti Vanđelskoj' Jerolima Kavanjina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dukić, Davor and Pavličić, Pavao].

Kolarić, Lucija. (2016). Literarni elementi u 'Hrašćanskim zapisima' Dominika Kolarića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao].

Krznarić, Ivana. (2016). Politička psihoanaliza: psihoanalitički pristup nacizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Lah, Josip. (2016). Representation of Cultural heritage on Croatian Tourist Websites. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Anita, Sujoldžić].

Lay, Maja. (2016). Lude i ludost u renesansnom kazalištu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Lončar, Jovica. (2016). Pop travel books in Croatia during the 1980s: who's there traveling and writing?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Mesarić, Tamara. (2016). Sram u pravu i književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Mrkšić, Željko. (2016). Tema smrti baroknog razdoblja na primjerima iz knjige emblema Theatrum mortis humanae tripartitum (1682.) Johanna Weicharda Valvasora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Šporer, David and Trška, Tanja].

Ontl, Alen. (2016). Forms of social commentary in The Cairo and USA trilogies. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grgas, Stipe and Mujić, Munir].

Perkec, Marija. (2016). Stanovanje u socijalizimu: klasno-kulturni aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Perčinlić, Ana. (2016). Traumatska naracija u filmovima Michael Hanekea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Počanić, Patricia. (2016). Izvedba identiteta u hrvatskom performansu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Pribanić, Hrvojka. (2016). Naturalistički roman 'Tito Dorčić' Vjenceslava Novaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Putar, Nika. (2016). Lik umjetnika u romanu Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže : prijedlog projektne nastave iz srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Protrka – Štimec, Marina and Alviž, Josipa].

Rengel, Donat. (2016). Pokret kamere u igranom filmu nijemog razdoblja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Filmografija: str. 74-82) [mentor Gilić, Nikica].

Serregi Jurić, Teuta. (2016). Comparision of linguistic and stylistic features od Porphyrogenitus' works Vita Basilii and De thematibus. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Lončar, Milenko].

Tomljenović, Ana. (2016). From the other shore of the pleasure principle: Ibsen's Lady from the sea. Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, 60(1-2). pp. 55-76. ISSN 0503-1583

Tomljenović, Ana. (2016). Drama nakon Darwina ili o svijetu bez redatelja. Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, 60(1-2). pp. 135-138. ISSN 0503 - 1583

Varošanec, Ela. (2016). Povijest knjige i postkolonijalna kritika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Veselinović, Zoran. (2016). Estetičke implikacije teorije Jana Mukařovskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean and Čačinovič, Nadežda].

Vukojević, Zrinka. (2016). Drama-related procedures in methodological formation of Croatian language teaching in the lower grades of primary schools. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnost, filma i kulture) [mentor Alerić, Marko].

Zadro, Marko. (2016). Dreaming the Clouds: Transculturation, Hybridity and Novum in Archie Weller’s Land of the Golden Clouds. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Čale Feldman, Lada. (2016). Između dvaju apsoluta (Tomislav Brlek, Lekcije: Studije o modernoj književnosti, Zagreb: Školska knjiga, 2005. - David Šporer, Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa, Zagreb: Leykam International, 2015). Književna smotra, 179(1). pp. 123-127. ISSN 0455-0463

Škopljanac, Lovro. (2016). Pristup temelju kulture (Davor Šporer, Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa, Leykam International, Zagreb, 2015). Književna smotra, 179(1). pp. 129-130. ISSN 0455-0463

Šoštarić, Sanja. (2016). Reception of Paul Bourget's literary-critical and novelistic oeuvre in France from 1881 to 1914. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Pavlović, Cvijeta].

Štahan, Matija. (2016). Zašto je Jorge Luis Borges pisao o Janu Panoniju?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Živković, Kristina. (2016). Kriminalistička književnost od pretpovijesti do početka klasične etape i Arthura Conana Doylea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao and Brlek, Tomislav].

2017

Adžić, Zoran. (2017). Autorska poetika u dugometražnim filmovima redatelja Davida Lyncha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Filmografija: Filmovi i serije Davida Lyncha, izloženi kronološkim redoslijedom: Šest figura (Six Figures ili Six Men Getting Sick), 1967. Alfabet (The Alphabet), 1968. Baka (The Grandmother), 1970. Glava za brisanje (Eraserhead), 1977. Čovjek slon (The Elephant Man), 1980. Dina (Dune), 1984. Plavi baršun (Blue Velvet), 1986. Twin Peaks (TV serija), 1989.-1992. Divlji u srcu (Wild at Heart), 1990. Twin Peaks: Vatro hodaj sa mnom (Twin Peaks: Fire Walk With Me), 1992. Izgubljena cesta (Lost Highway), 1996. Straightova priča (The Straight Story), 1999. Zečevi (Rabbits), 2000. Mullholand Dr., 2001. Unutarnje carstvo (Inland Empire), 2006. Ostali filmovi, izloženi abecednim redoslijedom: Andaluzijski pas (Un chien andalou), 1928., r. Luis Buñuel, Salvador Dalí Bulevar sumraka (Sunset Boulevard), 1950., r.: Billy Wilder Cesta (La strada), 1954., r.: Federico Fellini Čarobnjak iz Oza (The Wizard of Oz), 1939., r.: Victor Fleming Čudnije od raja (Stranger than Paradise), 1984., r.: Jim Jarmusch Dangube (I vitelloni), 1953., r.: Federico Fellini Divan život (It's a Wonderful Life), 1946., r.: Frank Capra Dvorišni prozor (Rear Window), 1954., r.: Alfred Hitchcock Lijenčine (Slacker), 1991., r.: Richard Linklater Lolita, 1961., r.: Stanley Kubrick Moj ujak (Mon Oncle), 1958., r: Jacques Tati Mreže popodneva (Meshes of the Afternoon), 1943., r.: Maya Deren Osam i pol (Otto e mezzo), 1963., r.: Federico Fellini Persona, 1966., r.: Ingmar Bergman Ruth, ruže i revolveri: David Lynch predstavlja nadrealiste (Ruth, roses and revolvers: David Lynch presents the surrealists, 1987.)) [mentor Gilić, Nikica].

Alagić, Aida. (2017). Kapitalsorten im Roman Die Ästhetik des Widerstands. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Magerski, Christine and Duda, Dean].

Alfirević, Acija. (2017). Harold Pinter's theatre of cruelty. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Senker, Boris].

Barišić, Ilija. (2017). Film discourse in videogames – new media modalities of visual presentation. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Peović Vuković, Katarina and Gilić, Nikica].

Baturina, Ana. (2017). Problem žanra u 'Posmrtnoj trilogiji' Mate Matišića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grgić, Kristina].

Bilankov, tamara. (2017). Patrijarhalna obiteljska zajednica 30-tih godina prošlog stoljeća kroz prizmu Wilhelma Reicha u knjizi “Masovna psihologija fašizma“ i Larsa von Triera u filmu “Dogville“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Bregović, Monika. (2017). Ethics of documentary drama in German theatre of the 20th century. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Petlevski, Sibila and Balme, Christopher].

Demir, Ljatif. (2017). Literary and linguistic aspects of Yerli Roma culture in Macedonia. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Kapuševska-Drakulevska, Lidija].

Došen, Lena. (2017). Cultural significance and construction of identity in contemporary Croatian fashion photography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Grdešić, Maša and Dulibić, Frano].

Došen, Saša. (2017). Poetics of the grotesque in Zlatko Bourek's figure theatre. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktroski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Kroflin, Livija and Senker, Boris].

Grgas, Stipe. (2017). The Unsolicited Work of the Art of the Word. Književna smotra, 49(185(3)). pp. 79-90. ISSN 0455-0463

Grgić, Jurica. (2017). Jacques Derrida: etika melankolije, ontologija žalovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Bekavac, Luka].

Halužan, Lucija. (2017). Necropoetics: media representation of deceased celebrities. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Potkonjak, Sanja and Grdešić, Maša].

Jukić, Tatjana. (2017). Cavell’s Shakespeare, or the Insufficiency of Tragedy for Modernity. Bollettino Filosofico, 32. pp. 67-87. ISSN 1593-7178, 2035-2670

Jukić, Tatjana. (2017). The October Garbo: Classical Hollywood and the Revolution. Studia Litterarum, 2(2). pp. 56-63. ISSN 2500-4247, 2541-8564

Jurić, Filip. (2017). William Shakespeare i povijest knjige. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Juričić, Toni. (2017). Postmodernistička poetika Charlieja Kaufmana: od Malkovicha do Anomalise. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Kado, Martina. (2017). Sea narratives as minor literature: reading Herman Melville and Joseph Conrad with Deleuze and Guattari. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Kaurin, Renata. (2017). Utjecaj europske avangarde na američku kontrakulturu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Kovačević, Ana. (2017). Tumačenje ideologije kroz jungovsku psihoanalizu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Kulaš Borovina, Vanja. (2017). New social realism in French and Belgian cinema. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Gilić, Nikica].

Laura, Izabela. (2017). Prikaz ženske seksualnosti u suvremenom američkom filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Maretić, Tanja. (2017). Pjesništvo Đorđa Balaševića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Marjanović, Mislav. (2017). Machiavelli's understanding of politics. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Raunić, Raul].

Matić, Gordana. (2017). Aesopus emendatus: the contemporary Latin American fable : forerunners, principal representatives and actual state of affairs. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Noguerol Jiménez, Francisca].

Novak, Tena. (2017). Mozambička književnost i rodna politika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Grdešić, Maša and Bojić, Majda].

Novaković, Nikola. (2017). The function of humor in the works of Thomas Pynchon. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Brlek, Tomislav].

Pavličić, Pavao. (2017). Jankovo ljetovanje by Franjo Ciraki: a proposal for reevaluation. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 199-223. ISSN 1849-1111

Pelc, Adrian. (2017). Negativitet diskursa: o nastanku književnosti kod Derride, Foucaulta i Ranciera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Perić, Martina. (2017). Construction and representation of identity in autobiographies of Croatian female writers in 19th and 20th century. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Brešić, Vinko].

Poljak, Katarina. (2017). Intertekstualna veza Sofoklove i Smoleove 'Antigone'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Latković, Ivana].

Potrović, Laura. (2017). What a body can become: cartography between dance and philosophy. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Međunarodni dvojni doktorat znanosti (COTUTELLE). Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na FFZG.) [mentor Petlevski, Sibila and Féral, Josette].

Prica, Matija. (2017). Modernistički dualizam izražen u figuri plesača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Ramljak Purgar, Mirela. (2017). German expressionism – mutual influence of film and print. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Gilić, Nikica and Kovač, Leonida].

Senker, Boris. (2017). Amusing and/or comical in the marital life of Držić's characters. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 109-130. ISSN 1849-1111

Solar, Vesna. (2017). Uncertain story – postmodernist narrative strategies in Flaubert's Parrot by J. Barnes and Possession by A. S. Byatt. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Zlatar, Andrea].

Stjepanović, Jerko. (2017). Poetika i stil Takashija Miikea na primjeru šest filmova između 1996. – 2003.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Tomašić, Ivan. (2017). Problem recepcije i vrijednosti u književnosti na primjeru proze Aljoše Antunca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Tominić, Dora. (2017). Glasne djevojke: pokret Riot Grrrl i fanzini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Vrančić, Marko. (2017). Bilješke u prijevodu romana Skrivena mana Thomasa Pynchona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Vrdoljak, Jelena Morana Ana. (2017). Film screen version of Croatian dramatic text. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Senker, Boris].

Zlatar Violić, Andrea. (2017). What are literary historians supposed to do or fighting time with awareness. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 381-391. ISSN 1849-1111

Čale Feldman, Lada. (2017). Ignorant schooling, more and less: Dubrovnik adaptations of Molière’s School for Wives and the Critique of the School for Wives. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 295-307. ISSN 1849-1111

Čendeš, Matea. (2017). Petrarkin Kanconijer: nepromjenjivost u nestalnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Širac Jakubek, Leona. (2017). Feministički potencijali u romanima Mare Ivančan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grdešić, Maša and Coha, Suzana].

Šporer, David. (2017). The author - between the formulae of collective anonymity and the originality of singular identity. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 311-337. ISSN 1849-1111

Žimbrek, Ivana Mihaela. (2017). Department Stores in Zagreb during Socialist Yugoslavia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Grdešić, Maša and Damjanović, Dragan].

2018

Badurina, Ivana. (2018). Komično-realistična poezija talijanskog srednjovjekovlja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Ban Matovac, Lidija. (2018). Croatian pastoral lyric poetry in 16th and 17th century Dubrovnik. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Tatarin, Milovan].

Banić-Križaj, Deana. (2018). Antropologija na granici znanstveno-književnog sistema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav and Grgurinović, Ivona].

Baradić, Marta. (2018). Costruiamo la nostra storia: odjeci drugovalnog feminizma u napuljskoj tetralogiji Elene Ferrante. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean and Grdešić, Maša].

Benić, Lukša. (2018). Prikazi ženskosti u novijem hrvatskom igranom filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Gilić, Nikica].

Borojević, Dahna. (2018). A comparative analysis of Elizabeth Gaskell's shorter fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Jukić, Tatjana and Grdešić, Maša].

Brblić, Benedikta. (2018). Stilski pluralizam u "Svetoj Rožaliji" Antuna Kanižlića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Brkljačić, Marta. (2018). 'Gospoda Glembajevi': drama kao balet (Vizualni i neverbalni aspekti scenske izvedbe na primjeru baleta 'Gospoda Glembajevi' Lea Mujića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Brođanac, Mirna. (2018). Dva modela hrvatskog ženskog pisma: Irena Vrkljan i Dubravka Ugrešić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Grdešić, Maša].

Butković, Lucija. (2018). Butler i druge. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Cerar, Ana. (2018). Transformacije suvremene romantične komedije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Cik, Mihaela. (2018). Nečega se navek ja bojim: neznanci i dvojnici u književnosti Frana Galovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Duspara, Sarah. (2018). Diskurz ludila kao sredstvo artikulacije ženskog identiteta na primjeru opusa Ivane Sajko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Grdešić, Maša].

Galant, Ana. (2018). Odnos estetskog i ideološkog u socijalizmu na primjeru lista 'Istarski borac/Ibor'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Duda, Dean].

Golub, Dora. (2018). Kad mediji preuzmu izvedbu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Granić, Ivana. (2018). Filmska teorija Luigija Pirandella u kontekstu klasičnih filmskih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Lučić, Krunoslav].

Hrga, Karolina. (2018). Prema proletarizaciji književne kritike. Slučaj romana "Autobiografija moje majke". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Ivanović, Josip. (2018). Poetički i filozofski fragmenti kod Fernanda Pessoe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Klarić Ravnić, Marta. (2018). Ruizov magični imaginarij: Čitanje Proustovog Traganja za izgubljenim vremenom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Kovač, Andrea. (2018). Čitanje "Augusta" Johna Williamsa u kontekstu povijesnog romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Lasić, Maja. (2018). Croatian drama in the theater living of Mostar 1879 - 2010 years. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Senker, Boris].

Mandić, Marko. (2018). Efekt autsajdera - Od arhetipa u književnosti do modernih primjera u sportu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Matker, Josip. (2018). Mehanizmi moći u djelima Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Pleško, Selena. (2018). Psihoanalitički pristup romanu "Dora i Minotaur" Slavenke Drakulić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matijašević, Željka and Molvarec, Lana].

Ralica, Iva. (2018). Stilističke i žanrovske odrednice ranog film noira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Raše, Tea. (2018). Space in a postcolonial reading of Irish short story. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, filma, izvedbenih umjetnosti i kulture) [mentor Grgas, Stipe].

Rogulj, Maja. (2018). "Ja, samo gora": (post)feminizam i konstrukcija ženskih identiteta u suvremenim tv serijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Sandalić, Ema. (2018). Lacanian visuality in George Eliot’s narration: Middlemarch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Jukić, Tatjana and Matijašević, Željka].

Sirovica, Hana. (2018). 'Queer' fenomenološki pristup 'drag' praksi Victorije Sin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Slapar, Ana. (2018). Teorija filmskih adaptacija na primjeru filma Stanleya Kubricka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Vujić, Tea. (2018). Promjena kulture droge od kontrakulture do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Zelenika, Karolina. (2018). Žene i terorizam u teorijskom diskursu: rod kao analitička kategorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Galić, Branka].

Čalogović, Katarina. (2018). Propitivanje granica pripovijedanjem u romanima Jeanette Winterson. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Čović, Marija. (2018). Utjecaj oglašavanja na popularnu kulturu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Šipetić, Luka. (2018). Utjecaj mitološkog sadržaja na Junga i jungovce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka and Heršak, Emil].

Željezić, Ana. (2018). Intertekstualnost: Thomas Stearns Eliot i John Milton. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Žmak, Jasna. (2018). Lecture performance as a genre. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Bauer, Una].

2019

Anđelković Džambić, Ljubica. (2019). Satan Panonski's body of resistance – auto-destructive body art in Croatian performing arts and practices. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Lukić, Darko and Marjanić, Suzana].

Botica, Ema. (2019). C. S. Lewis: Biblical Motifs in The Chronicles of Narnia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Dubravec Labaš, Dubravka. (2019). One’s own identity through others’ eyes – from auto-image of the Italian language culture and civilisation to hetero-image in the Croatian context. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Roić, Sanja and Vrhovac, Yvonne].

Hoić, Maja. (2019). Usamljenost u dnevniku Divne Zečević. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Ivezić Talan, Melanija. (2019). Nature and christian motifs in Đuro Sudeta's poems and in his novella „Mor“. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(PDS književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Slavić, Dean].

Koprtla, Elena. (2019). City as a Sign of Cultural Identity in European Cinema after 1970: Examples from Southeastern Europe. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(PDS književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Gilić, Nikica and Borjan, Etami].

Lodoli, Ivona. (2019). Bible and the mesopotamian epics – Genesis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Mičić, Marija. (2019). Popularno kulturni elementi u romanu Borivoja Radakovića, Sjaj epohe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Počuča, Ninoslava. (2019). The legacy of Carl Gustav Jung: popular distortions and suppressions of analytical psychology. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Matijašević, Željka].

Požgaj, Petra. (2019). Razvoj publike popularne kulture u hrvatskim časopisima za mlade od 1958. do 1976. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Pražen, Ivana. (2019). Slobodna volja, vrijeme, pripovjedač i ljubav u Nabokovljevoj 'Loliti'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Stepanović, Natalija Iva. (2019). Generic and Narrative and Structures of Croatian Queer Fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Bekavac, Luka].

Sumpor, Svjetlana. (2019). Irony as a strategy in the genre of dystopia. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(PDS književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Brlek, Tomislav].

Žalac, Matija. (2019). Friedrich Schlegel i pojam romantičke ironije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Čačinovič, Nadežda and Brlek, Tomislav].

Živković, Mislav. (2019). Ljubavni diskurs i žanrovski mehanizmi na primjeru dviju epizoda serije 'Crno zrcalo: San Junipero i Objesite DJ-a'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

This list was generated on Mon Mar 27 01:18:21 2023 CEST.